אונר"א –בעיות מבניות ותפקודיות ופתרונות אפשריים-קובי מיכאל,מיכל חטואל רדושיצקי(מתוך פודקאסטרטגי 123)
Published May 27, 2020
|
25 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר קובי מיכאל וד"ר מיכל חטואל רדושיצקי מציגים את עיקרי המזכר החדש: "שבעים שנות אונר"א – עת לרפורמה מבנית ותפקודית". מהם יעדי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטינים ומדוע לא הצליחה לשקם את מצבם, במשך שבעים שנות קיומה? מה הרקע להפסקת מימון הארגון על ידי ארצות הברית? מהי הדעה הרווחת לגבי אונר"א במדינות ערב, בישראל ובקרב הפלסטינים? אילו חלופות מבניות ותפקודיות עשויות לעזור לאונר"א לממש את ייעודה ומהי החלופה בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר, לפי המחקר?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00