چهلستون
چهلستون
آکادمی هوش مالی
چهل گفتگو درباره ریشه‌های سواد مالی در رادیو گفتگو
سواد مالی و دولت رفاه
گفتگو با دکتر حنیف غفاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو...
Jun 8, 2021
53 min
سواد مالی و فضای مجازی
گفتگو با دکتر محمدصادق افراسیابی، معاون محتوایی مرکز رسانه‌های دیجیتال در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
Jun 2, 2021
48 min
سواد مالی زنان در جهان
گفتگو با خانم دکتر کوثر اخوان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد مالی در برنامه چهلستون؛ رادیو...
May 26, 2021
52 min
سواد مالی در ادبیات فارسی
گفتگو با خانم دکتر نیره سادات علوی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
May 18, 2021
52 min
سواد مالی دانش آموزان
گفتگو با خانم مرضیه تختی‌پور، پژوهشگر و دبیر مدارس استعدادهای درخشان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
May 11, 2021
52 min
سواد مالی و قواعد رزق
گفتگو با دکتر علیرضا افضلی، عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
May 5, 2021
46 min
سواد مالی در جهان
گفتگو با دکتر ماجد ناجی، دکترای استراتژیک و مدرس دانشگاه در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
Apr 28, 2021
40 min
سواد مالی در آموزه‌های اسلامی
گفتگو با دکتر محمدرضا سیمیاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مالی اسلامی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
Apr 20, 2021
53 min
سواد مالی و هنر
گفتگو با حامد زحمتکش، طراح و کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
Apr 14, 2021
54 min
سواد مالی و داستان
گفتگو با خانم سارا عرفانی، نویسنده و برنده جوایز ادبی متعدد در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو
Mar 16, 2021
47 min
Load more