Detailed
Compact
Art
Reverse
November 12, 2015
Integrationschef Fredrik Geijer
October 1, 2015
Projektledare Linda Nilsson
June 12, 2015
Näringslivschef Elinor Filipsson
May 18, 2015
Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M)
March 4, 2015
Bonusmaterial med Lars Berggren
March 2, 2015
Säkerhetsstrateg Lars Berggren
January 27, 2015
Utvecklare Ulrika Mild
December 1, 2014
Planeringsstrateg Johanna Stenberg
October 15, 2014
Kommunikationsstrateg Barbro Ericson
September 4, 2014
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström
June 13, 2014
Administratör och valsamordnare Rebecka Lönnroth. Obs intervjun spelades in innan EU-valet den 25 maj.
June 5, 2014
Kvalitetsstrateg Tomas Staxäng
May 27, 2014
Kommunarkivarie Thomas Bengtsson
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00