סטריטווייז היברו פלוס: בואו לא ניסחף
Published September 5, 2017
|
9 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  הפועל 'לבוא' הוא פועל חשוב בעברית. כולנו הולכים ובאים לאנשהו כל הזמן. מה קורה כשמוסיפים לו פועל, כמו "בוא נגיד", ומה קורה כשמישהו פשוט אומר לכם "בואי!"? בונוס: איך אפשר לענות למישהו שעושה לכם הסגברה (mansplaining)?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00