کودکان و آیین‌های نوروز در مناطق مختلف ایران
Published March 13, 2020
|
11 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  تعطیلات نوروز یکی از مهم ترین خاطره‌سازهای دوران کودکی است. در این روزها، کودکان همراه با خانواده در دیدوبازدیدهای نوروز شرکت می کنند. بسیاری از آداب و رفتارهایی که در مجموعه رسم‌های نوروزی سنت شده، آگاهی‌ها و تجربه‌هایی را به پشتوانه دارد. انتقال این مهارت‌ها و تجربه‌ها در چارچوب الگوها و سنت‌های نوروزی به نسل نو، خصوصیتی است که در بستر سنت شفاهی انجام می‌گیرد. https://ketabak.org/ty0jm
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00