گفت‌وگوی فلسفی درباره کتاب این گوزن مال من است
Published February 16, 2020
|
8 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  پسری به نام ویلفرد، گوزنی پیدا می‌کند و فکر می‌کند که او دیگر حیوان دست‌آموزش است و ادعا می‌کند که مالک اوست. آن‌ها همراه هم ماجراهای زیادی را پشت سر می‌گذارند. در خلال این ماجراها او می‌فهمد که افراد دیگری هم هستند که فکر می‌کنند مالک گوزن هستند. ویلفرد با این پرسش روبه‌رو می‌شود که آیا او واقعاَ هیچ‌گاه از ابتدا صاحب گوزن بوده است؟ https://ketabak.org/fj6km
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00