#35 Giving Wishes
Published February 19, 2020
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  All Episodes along with the Speaking Podcast & the Meditation Podcast can be found at http://roycoughlan.com/   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   This Weeks Episode: How do you feel  - Jak się czujesz I am happy - jestem szczęśliwy What is the topic today - Jaki jest dzisiaj temat Today we will talk about wishes - Dzisiaj porozmawiamy o życzeniach Different Occasions - Różne okazje example Birthday - przykład Urodziny Name day - Imieniny When is your birthday - Kiedy są twoje urodziny 4th October 1972 - 4 października 1972 r How old are you  - Ile masz lat 47 forty seven - czterdzieści siedem and you? - a ty? When have I my birthday - Kiedy mam urodziny I have my birthday in July - Mam urodziny w lipcu I am 33 years already - Mam już 33 lata When is your name day - Kiedy masz na imie? It's the same 18th July - To jest tego samego 18 lipca I only get one present always - Zawsze dostaję tylko jeden prezent I don't have a name day - Nie mam imienin Ireland does not have a name day - Irlandia nie ma imienin It's a Polish tradition - To polska tradycja When people have birthday's or name's day we give wishes  - Kiedy ludzie mają urodziny lub imieniny, składamy życzenia Give wishes - Daj życzenia What type of wishes - Jakie życzenia All the best - Wszystkiego najlepszego Lots of health - Dużo zdrowia Lots of happiness - Dużo szczęścia Lots of love - Dużo miłości Lots of money - Dużo pieniędzy Lots of success - Dużo sukcesów What other types of wishes can be - Jakie inne rodzaje życzeń mogą być What do you say - Co mówisz Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego Maybe we sing together - Może śpiewamy razem In Poland there is a tradition that for name's day or birthday we sign one hundred years - W Polsce istnieje tradycja, że na imieniny lub urodziny podpisujemy sto lat Again at weddings they sing - Ponownie na weselach śpiewają I have a birthday and what wishes could you give me - Mam urodziny i jakie życzenia możesz mi dać Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego Have a nice day - Miłego dnia lots of health / love / money / satisfaction - dużo zdrowia / miłości / pieniędzy / satysfakcji   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00