#33 Seaside or Mountain travel
Published February 2, 2020
|
8 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  Do you like to travel - Czy lubisz podróżować What is the Sea / Mountain - Co to jest morze / góra Do you like the sea / mountains - Czy lubisz morze / góry To Prefer - Woleć I prefer / you prefer - Wolę / wolisz Please repeat - Proszę powtórzyć Roy what do you prefer - Roy, co wolisz It depends on the weather and season - To zależy od pogody i pory roku Please repeat with good grammar - Powtórz z dobrą gramatyką ok we will learn the seasons - ok nauczymy się pór roku Now is winter - Teraz jest zima Spring / Summer / Autumn - Wiosna / lato / Jesień In summer I prefer the sea - W lecie wolę morze Why? What can we do at the sea - Dlaczego? Co możemy zrobić na morzu? We can swim - Możemy pływać What else - Co jeszcze Build a sand castle - Zbudować zamek z piasku Lay on the sand and sunbath - Połóż się na piasku i opalaj Water sports - Sporty wodne We can play volleyball - Możemy grać w siatkówkę eat ice cream - jedz lody In winter what can we do in the mountains - Zimą co możemy robić w górach We can ski - Możemy jeździć na nartach Walking and watch nature and animals - Chodzić i oglądać przyrodę i zwierzęta It depends - To zależy What else can we do in the mountains - Co jeszcze możemy zrobić w górach Sleep in the tent - Spać w namiocie I prefer hotels because there are not a lot of insects - Wolę hotele, ponieważ nie ma tam wielu owadów How do you like to travel - Jak lubisz podróżować Car / Bus / Train - Samochód / autobus / pociąg I prefer by car - Wolę samochodem To another city or place - Do innego miasta lub miejsca Do you like to travel by train? - Czy lubisz podróżować pociągiem? Not really as now a lot of people talk on mobile phones and you can't concentrate - Nie tak, jak teraz wiele osób rozmawia przez telefony komórkowe i nie możesz się skoncentrować I like to read - lubię czytać Have a good day - Miłego dnia   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00