#32 New Years Resolutions
Published January 13, 2020
|
5 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  Welcome to the New Year - Witamy w Nowym Roku How was your New Years Party - Jak minęła impreza noworoczna Everything was good - Wszystko było dobrze How was you New Years party? - Jak ci minęło przyjęcie noworoczne? I was at home with my son because you had a party - Byłem w domu z moim synem, ponieważ miałeś imprezę New Years Resolutions - Postanowienia noworoczne What are your New Years Resolutions? - Jakie są twoje postanowienia noworoczne? for me I always have a book that I write a list of goals that I want to do for the year - dla mnie zawsze mam książkę, w której piszę listę celów, które chcę zrobić na ten rok What is your goal No.1? - Jaki jest twój cel nr 1? Read 50 Books - Przeczytaj 50 książek No.2 to do 26 online courses - Nr 2 na 26 kursów online To do something like Polish online? - zrobić coś takiego jak polski online? No something interesting - Nic ciekawego Something that gives me energy and not take it - Coś, co daje mi energię i jej nie biorę No. 3 I don't know. I do not have my list with me - Nr 3 nie wiem. Nie mam przy sobie mojej listy Go to another country that I have never been to - Idź do innego kraju, w którym nigdy nie byłem Cook 5 new dishes - Gotuj 5 nowych potraw and you Kamila, what is your New Years Resolutions? - a wy Kamila, jakie są wasze postanowienia noworoczne? My plan for the new year is less work / more rest  - Mój plan na nowy rok to mniej pracy / więcej odpoczynku To do more sport especially Yoga - Uprawiać więcej sportu, zwłaszcza jogę I plan to do a Yoga course for being a Yoga instructor - Planuję zrobić kurs jogi jako instruktor jogi More walking - Więcej chodzenia More time in Nature - Więcej czasu w naturze The most important plan - Najważniejszy plan What are our students plans for the new year? - Jakie są plany naszych studentów na nowy rok? Maybe less TV - Może mniej telewizji Maybe less work - Może mniej pracy Maybe to relax more - Może bardziej zrelaksować się Maybe more sport - Może więcej sportu Maybe less fast food - Może mniej fast foodów Earn more money - Zarób więcej pieniędzy Don't smoke cigarettes - Nie pal papierosów or don't drink alcohol - lub nie pij alkoholu or don't drink coffee - lub nie pij kawy or don't take drugs - lub nie bierz narkotyków So write what are your plans for the new year - Napisz więc, jakie masz plany na nowy rok
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00