#26 Where Is & How do I get to
Published November 17, 2019
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  In today's episode we discussed:   How do you feel - Jak się czujesz  Good and you - Dobrze, a ty  What is the topic today - Jaki jest dziś temat There is a very popular phrase - Istnieje bardzo popularne zdanie - Excuse me where is - Przepraszam, gdzie jest  Where is the Hotel Ibis - Gdzie jest hotel Ibis  Where is the Railway station - Gdzie jest dworzec kolejowy  Where is the Hospital - Gdzie jest szpital  Where is the closest Post Office - Gdzie jest najbliższy urząd pocztowy Please repeat - Proszę powtórzyć  Where is the Bus Station - Gdzie jest przystanek autobusowy  How can I get to the centre - Jak mogę dostać się do centrum  Take a Taxi - Wziąć taksówkę  How can I get to the Museum - Jak mogę dostać się do muzeum  I'm lost Man / Woman - Jestem zagubiony Mężczyzna / Kobieta  Where is the Pharmacy - Gdzie jest apteka Please go straight - Proszę idź prosto  or please turn left - lub proszę skręcić w lewo - Please turn right - Proszę skręcić w prawo  Where is the hotel Hilton - Gdzie jest hotel Hilton  Around 10 minutes on foot - Około 10 minut na piechotę  Please go straight, later turn right and straight again - Proszę iść prosto, potem skręcić w prawo i znowu prosto  I'm not from here - Nie jestem stąd  Where is the Museum - Gdzie jest Muzeum  We have a few museums in our city - W naszym mieście mamy kilka muzeów  Go straight to the end of the street and then turn right - Idź prosto na koniec ulicy, a następnie skręć w prawo  The museum is there - Muzeum jest tam  At the end of the street - Na końcu ulicy
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00