#25 Weekly Plan
Published November 8, 2019
|
5 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  Today is a super day - Dzisiaj jest super dzień Why - Dlaczego Today is Monday - Dziś jest poniedziałek Do you know the days of the week? - Czy znasz dni tygodnia? Monday - poniedziałek Tuesday - wtorek Wednesday - środa Thursday - czwartek Friday - piątek Saturday - sobota Sunday - niedziela Roy what do you do on Monday - Roy, co robisz w poniedziałek On Monday I study - W poniedziałek studiuję Polish language /Economics / Medicine - Język polski / ekonomia / medycyna On Tuesday I go to the Gym - We wtorek idę na siłownię On Wednesday I go to a Toastmasters meeting - W środę idę na spotkanie Toastmasters On Thursday I work - W czwartek pracuję On Friday I am with my son and we play - W piątek jestem z synem i gramy I go to the park on Saturday - Idę do parku w sobotę Lazy day on Sunday - Leniwy dzień w niedzielę I do nothing - ja nic nie robię Kamila what do you do on Monday - Kamila, co robisz w poniedziałek I have Polish lessons on Monday - Mam lekcje polskiego w poniedziałek I have yoga lessons on Tuesday - Mam lekcje jogi we wtorek I meditate on Wednesday(http://meditationpodcast.org/) - Medytuję w środę  On Thursday I walk in the park - W czwartek chodzę po parku On Friday I listen to relaxing music - W piątek słucham relaksującej muzyki On Saturday I shop in the supermarket - W sobotę robię zakupy w supermarkecie I rest on Sunday - Odpoczywam w niedzielę And what do you do on Sunday? - A co robisz w niedzielę? We wait for your comments - Czekamy na Twoje komentarze  Thank you very much - Dziękuję Ci bardzo    Find all Episodes along with the Meditation Podcast & the Speaking Podcast at http://roycoughlan.com/ Get Polish Skype lessons at http://polonuslodz.com/
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00