#20 Numbers
Published October 2, 2019
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  0 – zero 1 – jeden 2 – dwa 3 – trzy 4 – cztery 5 – pięć 6 – sześć 7 – siedem 8 – osiem 9 – dziewięć 10 – dziesięć 11 – jedenaście 12 – dwanaście 13 – trzynaście 14 – czternaście 15 – piętnaście 16 – szesnaście 17 – siedemnaście 18 – osiemnaście 19 – dziewiętnaście 20 – dwadzieścia 30 – trzydzieści 40 – czterdzieści 50 – pięćdziesiąt 60 – sześćdziesiąt 70 – siedemdziesiąt 80 – osiemdziesiąt 90 – dziewięćdziesiąt 100 – sto 1,000 - tysiąc 1,000,000 - jeden milion $1,000,000,000 - miliard dolarów Math = matematyka + = plus - = minus X = pomnożone / = Divided by podzielony przez To get Skype lessons please visit www.polonuslodz.com   To learn how to speak in Public www.speakingpodcast.com To Meditate www.meditationpodcast.org
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00