#17 At the Post Office
Published September 12, 2019
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  Poczta - Post Office  Jestem na poczcie - I am at the Post Office Proszę powtórzyć - Please repeat Gdzie idziesz - Where are you going Koperta - Envelope Znaczek - Stamp Ile to kosztuje - How much does it cost Ile kosztuje koperta - How much does an envelope cost Koperta kosztuje 0,50 grosza - An envelope costs 0,50 pennies Ile kosztuje znaczek - How much does a stamp cost  Dobry dzień - Good day Chciałbym kopertę - I would like an envelope Jaki rozmiar - What size Co robimy na poczcie - What do we do at the post office Wysłać list - To send a letter Chciałbym wysłać list - I would like to send a letter Możemy wziąć paczkę - We can take a package Chciałbym wziąć paczkę - I would like to take a package Co byś chciał - What would you like Poproszę małą kopertę - A small envelope please Coś jeszcze - Anything else Poproszę znaczek do Irlandii - A stamp to Ireland please Chciałbym wysłać list do Irlandii - I would like to send a letter to Ireland Ile to kosztuje - How much does it cost Czy płacisz kartą czy gotówką? - Do you pay by card or cash? Oto twoja zmiana - Here is your change Dziękuję i do widzenia - Thank you and good bye Teraz możesz iść na pocztę i poćwiczyć - Now you can go to the Post Office and practice   If you would like to improve speaking in public you can get great tips at www.speakingpodcast.com If you are interested in Meditation please visit www.meditationpodcast.org   To learn more about me please visit www.roycoughlan.com
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00