Detailed
Compact
Art
Reverse
September 12, 2019
Poczta - Post Office  Jestem na poczcie - I am at the Post Office Proszę powtórzyć - Please repeat Gdzie idziesz - Where are you going Koperta - Envelope Znaczek - Stamp Ile to kosztuje - How much does it cost Ile kosztuje koperta - How much does an envelope cost Koperta kosztuje 0,50 grosza - An envelope costs 0,50 pennies Ile kosztuje znaczek - How much does a stamp cost  Dobry dzień - Good day Chciałbym kopertę - I would like an envelope Jaki rozmiar - What size Co robimy na poczcie - What do we do at the post office Wysłać list - To send a letter Chciałbym wysłać list - I would like to send a letter Możemy wziąć paczkę - We can take a package Chciałbym wziąć paczkę - I would like to take a package Co byś chciał - What would you like Poproszę małą kopertę - A small envelope please Coś jeszcze - Anything else Poproszę znaczek do Irlandii - A stamp to Ireland please Chciałbym wysłać list do Irlandii - I would like to send a letter to Ireland Ile to kosztuje - How much does it cost Czy płacisz kartą czy gotówką? - Do you pay by card or cash? Oto twoja zmiana - Here is your change Dziękuję i do widzenia - Thank you and good bye Teraz możesz iść na pocztę i poćwiczyć - Now you can go to the Post Office and practice   If you would like to improve speaking in public you can get great tips at www.speakingpodcast.com If you are interested in Meditation please visit www.meditationpodcast.org   To learn more about me please visit www.roycoughlan.com
September 6, 2019
Jaki jest Twój zawód - What Is your Profession    Nauczyciel - Teacher Architekt - ArchitectLekarz - DoctorKelner - WaiterBiznesmen - BusinessmanProszę powtórzyć - Please repeatUrzędnik - ClerkDentysta - DentistDziennikarz - JournalistKierowca - DriverJaki zawód masz? - What profession have youJestem biznesmenem - I am a businessmanCo robi biznesmen - What does a businessman doMam firmę z branży nieruchomości - I have a real estate company Proszę zapytaj mnie - Please ask mekim jesteś z zawodu - What is your professionJestem nauczycielem - I am a teacher Co robi nauczyciel - What does a teacher doTo zależy od rodzaju nauczyciela - It depends on the type of teacherOni uczą - They TeachUczę polskiego - I teach Polish   gdzie uczysz polskiego - where do you teach Polish W łódzkiej szkole Polonus - In Lodz school Polonus Jestem nauczycielem i uczę polskiego - I am a teacher & teach Polish Jesteś biznesmenem i masz firmę - You are a businessman and you have a company czy masz 1 firmę czy 2 - do you have 1 company or 2 Mam kilka firm - I have a few firm Jaki typ firmy - What type of company Mam prywatny sąd, a jest to krajowy sąd arbitrażowy - I have a private court and it the national court of arbitration Jesteś prawdziwym biznesmenem - You are a real businessman Powodzenia - Good luck do widzenia - good bye   To get Skype lesson visit www.polonuslodz.com To learn how to speak in Public please visit www.speakingpodcast.com Medation & Breathwork can be found at www.meditationpodcast.org   The private court can be found at www.nationalcourtofarbitration.com   To find out more about me please visit www.roycoughlan.com
August 22, 2019
Hi - Cześć  How are you - Jak się masz Good thank you - Dobrze dziękuję I'm also good - Jestem także dobry The weather is not nice - Pogoda nie jest ładna  It's raining - Pada deszcz Where are you going - Gdzie idziesz for what you are going - za co idziesz I go to the shop for shopping - Idę do sklepu na zakupy I go to the restaurant for lunch - Idę do restauracji na lunch I want tomato soup - Chcę zupę pomidorową and you - a ty Duck - Kaczka Duck with potatoes - Kaczka Z Ziemniakami I go to the coffee shop for coffee - Idę do kawiarni na kawę  I like coffee with soya milk - Lubię kawę z mlekiem sojowym  and you - a ty I like black coffee - Lubię czarną kawę At the weekend I go to the cinema for a movie - W weekend idę do kina na film  Do you like movies - Czy lubisz filmy Yes, I really like movies - Tak, naprawdę lubię filmy What type of movie do you like - Jaki rodzaj filmu lubisz Comedy - Komedia  American comedy, British comedy - Amerykańska komedia, brytyjska komedia I go to the theatre for a show - Idę do teatru na przedstawienie Do you like the theatre - Czy podoba ci się teatr Do you go to the theatre for a show? - Czy idziesz do teatru na przedstawienie? Very rarely - Bardzo rzadko But I think you go to a disco club - Ale myślę, że idziesz do klubu disco Also very rarely - Również bardzo rzadko I go to the disco club - Chodzę do klubu disco I like the park - Lubię park Today I am going to the park for a walk - Dzisiaj idę do parku na spacer I go to the museum for an exhibition - Idę do muzeum na wystawę A little boring - Trochę nudne I go to the opera for a concert - Idę do opery na koncert Are you interested in music? - Czy interesujesz się muzyką? What type of music do you like? - Jaki rodzaj muzyki lubisz? Classical music - Muzyka klasyczna I like classical music - Lubię muzykę klasyczną I go to the opera for a concert - Idę do opery na koncert Roy you need to go to school to learn Polish - Roy, musisz iść do szkoły, aby uczyć się polskiego  Where is the best place to learn? - Gdzie jest najlepsze miejsce do nauki? Of course at Plac Wolnosci Polonus school - Oczywiście w szkole Plac Wolnosci Polonus Do you have Skype lessons? - Czy masz lekcje Skype?  Yes of course - Tak oczywiście  Thank you - Dziękuję Ci  Good bye - Do widzenia   To order your lessons visit Polonuslodz.com ,If you are a new client mention this podcast to get a 10% discount on class lessons or Skype lessons. To learn how to speak in Public in English please visit speakingpodcast.com for nice relaxing Meditation please visit meditationpodcast.org To learn more about me visit roycoughlan.com
August 8, 2019
In this episode you will learn to say: - W tym odcinku nauczysz się mówić: Travelling - Podróżowanie To travel - Podróżować I travel - Podróżuję You travel - Podróżujesz Do you like to travel - Czy lubisz podróżować I like to travel - Lubię podróżować Where do you like to travel - Gdzie lubisz podróżować I like to travel to other countries - Lubię podróżować do innych krajów France / Portugal / Spain - Francja / Portugalia / Hiszpania To Greece - Do Grecji To Croatia - Do Chorwacji To Italy - Do Włoch Who do you travel with - Z kim podróżujesz With my friends - Z moimi przyjaciółmi When do you like to travel - Kiedy lubisz podróżować All year - Cały rok How long do you like to travel for - Jak długo lubisz podróżować Sometimes 3 days is good - Czasami 3 dni są dobre Sometimes 2 weeks - Czasami 2 tygodnie Now I travel to Croatia for 1 month - Teraz podróżuję do Chorwacji na 1 miesiąc What are you doing on holidays? - Co robisz na wakacjach? I like to have a morning walk on the beach - Lubię poranny spacer po plaży Do you like to sunbath - Czy lubisz się opalać? What else do you like to do - Co jeszcze lubisz robić I like to go to local restaurants - Lubię chodzić do lokalnych restauracji Do you like to read books - Czy lubisz czytać książki Yes, but when on holidays I do not have time to read - Tak, ale kiedy jestem na wakacjach, nie mam czasu na czytanie So what are you doing - Więc co robisz I go to the museum - chodzę do muzeum I go to the disco - Chodzę na dyskotekę I wish you an amazing trip - Życzę Ci niesamowitej podróży Have fun - Baw się dobrze See you in 4 weeks - Do zobaczenia za 4 tygodnie
July 31, 2019
Good Day - Dzien dobry Hair - włosy Can be long - Może być długi Long hair - Długie włosy I have long hair - Mam długie włosy I have short hair - Mam krótkie włosy I have long straight hair - Mam długie proste włosy I have short curley hair - Mam krótkie kręcone włosy What kind of hair have you - Jakie masz włosy? What colour - Jaki kolor I have short white hair - Mam krótkie białe włosy I have long blond hair - Mam długie blond włosy Hairdressor - Fryzjer We are going to the hairdressor - Idziemy do fryzjera How can I help you - Jak mogę ci pomóc To colour hair - Kolor włosów My hair grows fast - Moje włosy rosną szybko Cut my hair - Obetnij moje włosy I would like my hair cut short - Chciałbym, żeby moje włosy były krótkie What is the price - Jaka jest cena To make a perm - Aby zrobić pozwolenie I would like to colour my hair blond - Chciałbym pokolorować włosy blond Thank you - Dziękuję   To get private Skype lessons please visit www.polonuslodz.com To learn how to be a better public speaker in English please visit www.speakingpodcast.com Other opportunities visit www.roycoughlan.com
July 18, 2019
About eating - o jedzeniu Are you hungry -  jesteś głodny Me also - Ja też What do you eat for lunch - co jesz na obiad What do you have for 1st course - co masz na pierwszy kurs Garlic Bread - chleb czosnkowy What else - co jeszcze Chcę Chicken with potatoes - kurczaka z ziemniakami What do you want to drink - co chcesz pić For me mineral water without gas - dla mnie woda mineralna bez gazu Tomato Soup with noodles - zupa pomidorowa z makaronem Rice and vegetables - ryż z warzywami What do you offer - co oferujesz I have very fresh orange juice - mamy bardzo świeży sok pomarańczowy Apple pie - szarlotka For me chocolate ice cream  - dla mnie lody czekoladowe Enjoy your meal - smacznego    If you would like to get Polish lessons please visit polonuslodz.com To learn how to speak in public in English please visit speakingpodcast.com Meditation podcast is available at meditationpodcast.org
July 3, 2019
Breakfast - śniadanie To eat - Jeść I eat - Jem You eat - Jesz What do you eat for breakfast - Co jesz na śniadanie I eat porridge - Jem owsiankę Sometimes I eat avacado and scrambled eggs - Czasami jem awokado i jajecznicę For breakfast it depends on the seasons - Na śniadanie zależy od pory roku In Summer I eat fruit - Latem jem owoce or I drink a shake - albo piję shake To drink - Pić I drink - piję You drink - Pijesz I drink a shake for breakfast - Piję shake na śniadanie I drink a black coffee for breakfast - Piję czarną kawę na śniadanie What do you drink for lunch - Co pijesz na obiad I drink tea with lemon - Piję herbatę z cytryną I drink water with ice - Piję wodę z lodem Supper - Kolacja What do you eat for supper - Co jesz na kolację? I eat duck - Jem kaczkę I am vegetarian - jestem wegetarianką Roy said he eats duck - Roy powiedział, że je kaczkę I eat a sandwich with tomato as I am a vegetarian - Jem kanapkę z pomidorem, ponieważ jestem wegetarianinem   If you would like Skype lessons please visit www.polonuslodz.com If you would like to learn to public speak in English please visit www.speakingpodcast.com If you are interested in Meditation please visit meditationpodcast.org
June 20, 2019
Tomato soup please Onion soup please Cucumber soup please Beetroot soup please Res beetroot soup Soup of the day What is today’s soup of the day Vegetable soup What kind of soup do you like I like chicken soup With rice With pasta Tomato soup with pasta Vegetable soup with Potato The bill please Would you like to pay in cash or credit card Enjoy your meal Same to you
June 13, 2019
In this episode you will learn how to say: Coffee with milk please. Coffee without milk please. Black coffee please. I prefer. Tea with lemon please. Mineral water without gas please. Orange juice please. What's for you. For me black coffee. Anything else. The bill please. Can I pay by credit card.   If you would like to get Skype lessons please visit polonuslodz.com To learn how to improve your public speak in English at speakingpodcast.com Meditate at meditationpodcast.org
May 25, 2019
In this episode you will learn: We are at the Doctors place. What is the trouble. I have a Headache. I have a pain in my Throat. I have a Cough. I have a Fever. I have a Cold. I feel bad. It's the Flu.   If you would like Skype Lesons visit polonuslodz.com   Learn how to Speak in Public in English visit speakingpodcast.com
May 20, 2019
What is the weather today? Today is nice weather. Sun shines. It's warm. It's hot. Today is ugly weather. Today is terrible weather. It's raining. It's snowing. It's cold. It's freezing. It's windy. Birds are flying.
May 15, 2019
Learn Compliments:   To a Woman You are Pretty You have beautiful eyes You have a nice smile You are beautiful You have a nice dress   To a Man You look great You are Handsome You have a nice Tie You are Intelligent You are Talented   Lessons can be got at polonuslodz.com   Learn to speak in Public at speakingpodcast.com
May 5, 2019
In this weeks episode you will learn to say: What do you like to do I like to Swim I like to Read Books I like to Listen to Music I like to Walk I like to Travel I like to Cycle I like to Watch TV I like to go to the Cinema I like to Meditate I like to do Sports What is your favourite Sport I like to Play Squash I like to Play Tennis I'm Sorry
April 29, 2019
In this weeks Episode you will learn: What Language do you know - Formal & Informal Do you Speak Polish Please repeat I don't understand I don't know What does it mean   Find more at polonuslodz.com To learn English Pubic Speaking visit speakingpodcast.com
March 28, 2019
Who are you Where you are from
March 18, 2019
In this episode we learn formal and informal : Where are you from? Where do you live?   Also how to say : I'm Sorry Thank you
March 13, 2019
Learn how to say basic greetings: What is your name How do you feel What is your telephone number Counting 1-10 Yes Goodbye / See you     Additional information can be found at polonuslodz.com Learn to Speak in Public at speakingpodcast.com
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00