Detailed
Compact
Art
Reverse
June 24, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com   In this Episode we talked about: Jesteś szczęśliwy? -  Are you happy? Specjalny temat  - A special topic Telewizja i kino  - Television and cinema Lubisz telewizję?  - Do You like television (TV)? Lubisz kino?  - Do You like cinema? Woleć - To prefer Ja wolę  - I prefer Ty wolisz  - You prefer Co wolisz? Telewizję czy kino?  - What do you prefer? TV or cinema? Zależy  - It depends Wolisz chodzić do kina  - You prefer to go to the cinema W kinie jest lepszy dźwięk  - There is a better sound in the cinema Ekran jest większy  - The screen is bigger Duży ekran, dobry dźwięk  - Big screen, good sound Lubisz popcorn? - Do you like popcorn? Ty też lubisz Coca Colę  - You also like Coca Cola Nie piję Coca Coli  - I don't drink Coca Cola Popcorn  - Popcorn Jakie są plusy oglądania telewizji w domu?  - What are the pros of watching TV at home? Światło telefonu w kinie  - Phone light in the cinema Ludzie rozmawiają  - People are talking Mogę zastopować film  - I can stop the movie W domu jest kameralnie, cicho, intymnie, nie ma ludzi  - At home is intimate, quiet, there are no people Czasami wolę oglądać w domu niż w kinie  - Sometimes I prefer to watch at home than in the cinema Ja nie oglądam filmów, ani w kinie ani w telewizji - I don't watch movies, neither in the cinema nor on television Myślę, że lepiej oglądać w domu  - I think it's better to watch at home Nie ma ludzi, jest kameralnie  - There are no people, it's intimate Dziecko lubi chodzić do kina  - The child likes going to the cinema A Wy, wolicie kino czy telewizję?  - Do you prefer cinema or television?   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
June 17, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com   In this Episode we discussed: Plusy (zalety) Pros (advantages) Wady (minusy) Disadvantages (cons) Jakie są plusy Internetu? What are the pros of the Internet? Edukacja przez Internet Internet education Szukać informacji, wiadomości To look for information, news Możemy słuchać muzyki We can listen to the music Możemy oglądać edukacyjne filmy We can watch educational videos Możemy oglądać filmy jak coś naprawić We can watch movies how to fix something Możemy pracować przez Internet We can work via the Internet Możemy robić podcasty We can do podcasts Możemy robić zakupić przez Internet We can make shopping online Możemy płacić rachunki We can pay bills Jakie są wady? What are the disadvantages? Jest spam There is spam Media społecznościowe Social media Uzależniony Addicted to Możesz być uzależniony od Internetu You may be addicted to the Internet Kim jest hacker? Who is a hacker? Zabiera Twoje informacje, pieniądze z konta internetowego Takes your information, money from an online account Mogą boleć oczy Your eyes may hurt Specjalny monitor Special monitor Gry są niedobre dla dzieci Games are not good for children Pornografia w Internecie Internet pornography Jak macie pomysły, jakie są zalety i wady Internetu napiszcie w komentarzu If you have ideas, what are the advantages and disadvantages of the Internet, write in a comment   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
June 11, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com   In this Episode we discussed:   Co u Ciebie? How are You? O czym będziemy rozmawiać? What are we going to talk about? Czego nie lubisz pić? What don't you like to drink? Trudne pytanie Difficult question Nie lubię pić wódki I don't like drinking vodka Nie lubię pić alkoholu I don't like drinking alcohol Czego nie lubisz jeść? What don't you like to eat? Nie lubię jeść pierogów I don't like to eat dumplings Pierogi z serem, z warzywami Dumplings with cheese, vegetables Czego nie lubisz robić? What don't you like to do? Nie lubię sprzątać w domu I don't like cleaning the house Czego nie lubisz gotować? What don't you like to cook? Nie lubisz gotować jedzenia, które gotujesz dużo czasu You don't like cooking food that you cook a long time Rosół Chicken soup Czego nie lubisz oglądać? What don't you like to watch? Nie lubię oglądać wiadomości I don't like watching the news Masz pytanie do mnie? Do you have a question for me? Czego nie lubisz pić? What don't you like to drink? Nie lubię pić alkoholu, alkohol jest niezdrowy I don't like drinking alcohol, alcohol is unhealthy Sok winogronowy Grape juice Nie lubię jeść mięsa I don't like eating meat Jestem wegetarianką, nie jem mięsa I'm a vegetarian, I don't eat meat Rano jem jajecznice, owsiankę In the morning I eat scrambled eggs, porridge Nie lubię sprzątać, zmywać I don't like cleaning or washing up Napiszcie w komentarzu czego nie lubicie robić, jeść, pić, oglądać Write in the comment what don't you like to do, eat, drink, watch   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
June 4, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com In this Episode we discussed: O czym lubisz rozmawiać?  - What do you like to talk about? Rozmawiać godzinami  - Talk for hours Ja lubię rozmawiać o tym, jak mógłbym zmienić świat na lepszy  - I like to talk about how I could change the world for the better O medytacji i o jodze  - About meditation and yoga (www.meditationpodcast.org) Lubisz polskie romantyczne komedie?  - Do you like Polish romantic comedies? Słucham też radio  - I also listen to the radio Reklama  - Advertisement Nie chcę słuchać negatywnych informacji  - I don't want to listen to negative information Czy teraz czytasz jakieś książki?  - Do you read any books now? Marketing  - Marketing Czy masz jakieś plany na ten weekend?  - Do you have any plans for this weekend? Ja będę robił kilka podcastów i odpoczywał  - I will make a few podcasts and rest Czy Ty odżywiasz się zdrowo?  - Do you eat healthy food? Jaka jest Twoja dieta?  - What is your diet? Nie jesz pizzy, hot dogów, hamburgerów  - You don't eat pizza, hot dogs, hamburgers Umiesz gotować? Co gotujesz?  - Can You cook? What do You cook? Na śniadanie gotuję jajecznicę  - I cook scrambled eggs for breakfast Na obiad gotuję kaczkę  - I cook a duck for dinner Mięso plus warzywa  - Meat plus vegetables Jakie są Twoje trzy marzenia ?  - What are your three dreams? Marzenie numer 1: budować idealny dom  - Dream number 1: to build the perfect home Mam projekt domu  - I have a house project Marzenie numer 2: ja piszę książkę, tłumaczę ją na 20 języków, robimy fundację i zmienimy świat na lepsze I write a book, translate it into 20 languages, we make a foundation and change the world for the better Marzenie numer 3: spotkam bratnią duszę  - I will meet my soul mate Chciałabym być szczęśliwa i zdrowa i żeby mój syn też był zdrowy, szczęśliwy i grzeczny I would like to be happy and healthy and that my son also would be healthy and happy and polite Jakie Wy macie marzenia?  - What are your dreams?   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
June 1, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com Jak się relaksować? -  How to relax? Dzisiaj czuję się zrelaksowany -  I feel relaxed today Jak możemy relaksować się? -  How can we relax? Co możemy robić?  - What can we do? Jakie masz pomysły?  - What ideas do You have? Możemy leżeć i czytać książkę  - We can lie and read a book Możemy spać  - We can sleep Możemy leżeć na słońcu i opalać się  - We can lie in the sun and sunbathe Możemy wypić kieliszek dobrego wina  - We can drink a glass of good wine Możemy obejrzeć telewizję, serial, film  - We can watch TV, series, film Możemy Iść do restauracji  - We can go to the restaurant Możemy jechać na wycieczkę  - We can go on a trip Możemy spacerować w lesie  - We can walk in the wood Możemy czytać książkę  - We can read a book Medytacja  - Meditaion Możemy medytować  - We can meditate (www.meditationpodcast.org) Możemy wziąć relaksacyjną kąpiel  - We can take a relaxing bath Możemy pójść na spacer do parku  - We can go for a walk in the park Możemy posłuchać relaksacyjnej muzyki  - We can listen to relaxing music Jakie są Wasze metody na relaks?  - What are your methods to relax? Co robicie jak chcecie się zrelaksować?  - What do you do when you want to relax?   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
May 24, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com   At the Dentist - U dentysty How do you feel - Jak się czujesz Not good, my tooth hurts - Nie dobrze, boli mnie ząb Tooth / Teeth - Ząb zęby That's a big problem - To duży problem Does your tooth hurt or your teeth? - Czy boli Cię ząb czy zęby? The construction is my tooth hurts - Konstrukcja to boli mnie ząb Oh that's not very good - Och, to nie jest zbyt dobre What is your problem - Jaki masz problem I have a half tooth - Mam pół zęba I think I ate the other half :) - Myślę, że zjadłem drugą połowę :) Lots of chocolate/lots of sugar - Dużo czekolady / dużo cukru So we will be doing a dialogue at the Dentists - Więc będziemy prowadzić dialog u dentystów Good morning - Dzień dobry What is your problem - Jaki masz problem My tooth pains me - Boli mnie ząb I have a half tooth - Mam pół zęba How much will it cost to fix - Ile to kosztuje naprawić To fix the tooth, it depends - To zależy od zęba Here is the price list - Oto cennik Please have a look - Proszę spojrzeć Drilling - Wiercenie I don't like drilling very much - Nie bardzo lubię wiercić Do you like drilling - Czy lubisz wiercić? I don't have a problem - Nie mam problemu Sometimes I sleep at the dentist - Czasami śpię u dentysty That's interesting - To interesujące How much does it cost to drill - Ile kosztuje wiercić Drilling costs 50zl - Wiercenie kosztuje 50 zł I have yellow teeth and I want white teeth - Mam żółte zęby i chcę białe zęby Whiting your teeth costs 300zl - Whiting zęby kosztuje 300 zł Very expensive - Bardzo drogi They can be yellow :) - Mogą być żółte :) The next offer is sanding teeth, Polishing - Kolejna oferta to szlifowanie zębów, polerowanie The next offer is fillings - Następna oferta to wypełnienia Do you have fillings - Czy masz nadzienia? I had mercury fillings and they are not healthy - Miałem rtęć i nie są zdrowe 5 years ago I changed to white - 5 lat temu zmieniłem się na biały I have 4 white fillings - Mam 4 białe wypełnienia and you - a ty Also 4 - Również 4 Next is the last offer - Następna jest ostatnia oferta Pull out your tooth - Wyciągnij ząb That's very painful - To bardzo bolesne If it really pains please give me an anesthetic - Jeśli to naprawdę boli, daj mi środek znieczulający What is the offer - Jaka jest oferta I will speak in Polish and you will speak in English - Będę mówić po polsku, a ty mówisz po angielsku Drill - Wiercić Whitening your teeth - Wybielanie zębów Polishing your teeth - Polerowanie zębów Pulling out your tooth - Wyciągając ząb Anesthetic - Znieczulający Now we will have a dialogue - Teraz będziemy mieć dialog I am the Dentist and you are the patient on the telephone - Jestem dentystą, a ty pacjentem przez telefon Good morning - Dzień dobry I have a problem - mam problem Yes, everyone that phones has a problem - Tak, każdy telefon ma problem My tooth pains me - Boli mnie ząb Very much - Bardzo Yes, I can't sleep - Tak, nie mogę spać I understand - rozumiem I would like to make an appointment - chciałbym umówić spotkanie Good, when have you time? - Dobrze, kiedy masz czas? Now - Teraz Unfortunately now we have a lot of patients - Niestety teraz mamy wielu pacjentów It can be tomorrow afternoon - Może być jutro po południu. Have you time tomorrow afternoon? - Czy masz czas na jutrzejsze popołudnie? Yes, aybe at 2pm - Tak, może być o 14.00 ok, see you tomorrow at 2pm - ok, do zobaczenia jutro o 14.00 We will see what is the problem - Zobaczymy na czym polega problem We have an anesthetic so it will not hurt - Mamy znieczulenie, więc nie będzie bolało ok Super - ok Super See you tomorrow - Do zobaczenia jutro   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
May 19, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   How is your job - Jaka jest twoja pracaNothing new - Nic nowegoAll the time at home - Cały czas w domuand what are you doing at home - i co robisz w domuReading a book - Czytając książkęand are you working - i pracujeszyes - tak Good as today we talk about work - Dobrze, że dziś mówimy o pracyWhat is your job - Jaka jest twoja pracaIs it interesting / boring / satisifying - Czy to interesujące / nudne / satysfakcjonująceor for example work can be difficult - lub na przykład praca może być trudnaWork can be tiring - Praca może być męczącaand my question, what is your work? - i moje pytanie, jaka jest twoja praca?My work is different - Moja praca jest innafor example Podcasting as I have 3 Podcasts - na przykład Podcasting, ponieważ mam 3 podcastyWork No.1 is interesting - Praca nr 1 jest interesującaNo. 2 I write a few books - Nr 2 Piszę kilka książekAt the same moment you write a few books? - W tym samym momencie piszesz kilka książek?Yes, it's interesting for me as I know it will help people - Tak, jest to dla mnie interesujące, ponieważ wiem, że pomoże ludziomWriting books is interesting - Pisanie książek jest interesująceWork No.3 is Real Estate - Praca nr 3 dotyczy nieruchomościAre you an agent / property developer - Czy jesteś agentem / deweloperem?How is that type of work - Jak tam ten rodzaj pracyStressful - Stresujący Sometimes it can be for me. - Czasami może to być dla mnie.I really like building a block from a field - Naprawdę lubię budować blok z polaNew building - Nowy budynekor a renovation is satisifying  - lub remont jest satysfakcjonującyBut when I have documentation, government or accountant work, I get very tired - Ale kiedy mam dokumentację, pracę rządu lub księgowego, jestem bardzo zmęczonyThat is not work for me - To nie działa dla mnie Solicitors and Court - Adwokaci i sądyThat work is stressful and tiring - Ta praca jest stresująca i męczącaMy work is super - Moja praca jest superBeing a teacher is interesting - Bycie nauczycielem jest interesująceIt gives a lot of satisifaction - Daje dużo satysfakcjiBecause I can meet interesting people from different countries - Ponieważ mogę poznać ciekawych ludzi z różnych krajówDo you understand - Czy rozumieszI understand - rozumiem Different cultures, different traditions - Różne kultury, różne tradycjeIt's very interesting - To bardzo interesująceAnd now as you work from home, it can be from all the world - A teraz, gdy pracujesz w domu, może pochodzić z całego świataYes, now as it's a pandemic, corona virus, we work from home on Skype - Tak, teraz, ponieważ jest to pandemiczny wirus korony, pracujemy w domu na SkypeWork can be interesting, gives lots of satisfaction, stress and sometimes can be tiring - Praca może być interesująca, daje wiele satysfakcji, stresu, a czasem może być męczącaHave a good work - Miłej pracy   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
May 9, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   #41 Small Talk - # 41 Mała rozmowa How are you - Jak się maszI'm very good - jestem bardzo dobryand how do you feel - i jak się czujeszFantastic - Fantastyczny Beautiful weather, sunny - Piękna pogoda, słonecznieToday is very beautiful weather - Dziś jest bardzo piękna pogodaIt's warm - Jest ciepłoWhat is the temperature - Jaka jest temperatura15 degrees - 15 stopniWhat is your plan on this sunny day - Jaki masz plan na ten słoneczny dzień?In the morning I had breakfast with my son in the garden - Rano zjadłem śniadanie z synem w ogrodzieLater we played football - Później graliśmy w piłkę nożnąDo you play other sports - Czy uprawiasz inne sporty?With my son? - Z moim synem?No, in general - Nie, ogólnie I play squash - Gram w squashaBut unfortunately I can not play now as the gyms are closed because of the virus - Ale niestety nie mogę teraz grać, ponieważ sale gimnastyczne są zamknięte z powodu wirusaNow is the Corona virus and all gyms are closed - Teraz jest wirus Corona i wszystkie siłownie są zamknięteWhat kind of sport do you like the most - Jaki sport lubisz najbardziej?What is your plan for the weekend - Jaki masz plan na weekend?In the weekend I will be reading a book and playing with my son - W weekend będę czytać książkę i bawić się z moim synemand how does your house look - i jak wygląda twój domIs it small,big, pretty , new or old? - Czy to jest małe, duże, ładne, nowe czy stare?It's pretty and big - Jest ładny i dużyHave you got lots of rooms? - Masz dużo pokoi?5 rooms and the kitchen - 5 pokoi i kuchniaAre you far from the city centre? - Czy jesteś daleko od centrum miasta?I am 15 minutes by car from the city centre - Jestem 15 minut samochodem od centrum miastaHow does your office look? - Jak wygląda twoje biuro?Now I have my office in home - Teraz mam swoje biuro w domuOh thats comfortable, office at home - Och, to wygodne, biuro w domuSuper - Wspaniały How does it look - Jak to wyglądaLots of books? - Mnóstwo książek?Yes I have 700 books - Tak, mam 700 książek700 books , wow - 700 książek, wowThats a lot - To dużoDo you have a table - Czy masz stolik?Yes with computer, microphone and chair - Tak, z komputerem, mikrofonem i krzesłemDo you like learning Polish - Czy lubisz uczyć się polskiego?Yes - Tak A lot? - Dużo? Sometimes - Czasami What season is it now Roy? - Który sezon jest teraz Roy?Spring - WiosnaIt's beautiful spring - To piękna wiosnaI wish you a nice day, lots of sun and relaxation - Życzę miłego dnia, dużo słońca i relaksuSame to you - Nawzajem Have a nice day - Miłego dnia   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
May 2, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   Hi Kamila - Cześć Kamila How are you - Jak się masz What are we doing today - Co dzisiaj robimy Today we will make cupcakes - Dzisiaj zrobimy babeczki Do you like cupcakes - Czy lubisz babeczki? I like cupcakes - Lubię babeczki What is that - Co to jest It is a bowl - To jest miska Flour - Mąka This is flour - To jest mąka 1.5 glasses of flour - 1,5 szklanki mąki Please repeat - Proszę powtórzyć 3/4 Glass os sugar - 3/4 Szklany cukier os Brown or white sugar - Brązowy lub biały cukier Better brown as white is not healthy - Lepiej brązowy, ponieważ biały nie jest zdrowy Next a small spoon - Następnie mała łyżeczka oil - olej 1/2 glass of oil - 1/2 szklanki oleju Now we can add a couple of drops of orange flavouring - Teraz możemy dodać kilka kropli aromatu pomarańczowego Vinegar - Ocet winny 1 spoon of vinegar - 1 łyżka octu Now we mix - Teraz miksujemy Now we bake - Teraz pieczemy What is that - Co to jest An oven - Piekarnik Please repeat - Proszę powtórzyć What temperature - Jaka temperatura 180 degrees - 180 stopni How long do we bake - Jak długo pieczemy 1/2 hr - 1/2 godz 25 mins - 25 minut Will you wait - Poczekasz Gladly with my tea - Chętnie z moją herbatą   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
April 27, 2020
All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/ If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   In the kitchen - W kuchni How are you - Jak się masz I am good - jestem dobry We are now in my kitchen - Jesteśmy teraz w mojej kuchni What does that mean - Co to znaczy My kitchen - Moja kuchnia Do you want tea - Chcesz herbatę? Of course - Oczywiście Yes please - tak proszę Do you know how to make tea in Polish - Czy wiesz, jak zrobić herbatę po polsku? What is that - Co to jest A kettle - Czajnik This is a kettle - To jest czajnik Take the kettle - Weź czajnik Pour water - Wlać wodę Boil water - Zagotować wodę For you will be tea - Bo będziesz herbatą What is that  - Co to jest A mug - Kubek What type of tea do you like - Jaki rodzaj herbaty lubisz Fruit - Owoc I will see if I have - Zobaczę, czy mam or black tea - lub czarna herbata I dont have black tea as I dont drink black tea - Nie mam czarnej herbaty, ponieważ nie piję czarnej herbaty I have herbal tea - Mam herbatę ziołową Later you will be calm and relaxed - Później będziesz spokojny i zrelaksowany Do you want herbal tea - Chcesz herbatę ziołową? No I can meditate to relax - Nie, mogę medytować, aby się zrelaksować It can be - To może być Do you know what that is? - Czy wiesz co to jest? A dishwasher - Zmywarka I will now wash dishes - Teraz umyję naczynia Do you know dishes in Polish - Czy znasz potrawy po polsku? Plate / Pot / Frying pan - Talerz / Garnek / Patelnia Mug / Glass - Kubek / Szkło and what is that? - I co to jest? A spoon - Łyżka Small spoon / spoon - Mała łyżka / łyżka Knife - Nóż You know everything - Ty wiesz wszystko I am very happy - jestem bardzo szczęśliwy and what about our students? - a co z naszymi studentami?   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
April 19, 2020
To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/   To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/   In this Episode we discuss: What will we be talking about today - O czym dzisiaj będziemy rozmawiać Shopping centre - Centrum handlowe What type of shops - Jaki rodzaj sklepów Book shop - Księgarnia Jewelery shop - Sklep jubilerski Hairdressors - Fryzjer Do you go to the hairdressors in the shopping centre - Idziesz do fryzjerów w centrum handlowym In the shopping centre, no - W centrum handlowym nie Travel agency - Biuro podróży What else - Co jeszcze Pharmacy - Apteka Roy does not know - Roy nie wie Something sweet - Coś słodkiego Cosmetics - Kosmetyki Tea shop / Coffee shop - Herbaciarnia / kawiarnia kiosk - kiosk Flower shop - Kwiaciarnia Shoe shop -Sklep obuwniczy  Clothes shop - Sklep odzieżowy  Bread shop - Piekarnia Roy, where can you buy a red rose - Roy, gdzie możesz kupić czerwoną różę In the flower shop - W kwiaciarni Cough medicine, In the pharmacy - Lek na kaszel - w aptece Please repeat - Proszę powtórzyć Where can I buy good soap - Gdzie mogę kupić dobre mydło? Cosmetic shop - Sklep kosmetyczny Where can I buy a t-shirt - Gdzie mogę kupić koszulkę? Where can yo buy fresh bread - Bread shop - Gdzie można kupić świeży chleb - sklep z pieczywem Where can you buy nice boots - Shoe shop - Gdzie można kupić ładne buty - sklep obuwniczy Where can you buy a book - The book shop - Gdzie można kupić książkę - Księgarnia Where can you buy a silver necklace - In the jewelers - Gdzie można kupić srebrny naszyjnik - U jubilerów Where can you buy a trip to Spain - In the travel agency - Gdzie można kupić wycieczkę do Hiszpanii - w biurze podróży Today we are finished as I can see you are tired. - Dzisiaj jesteśmy skończeni, bo widzę, że jesteś zmęczony.   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
April 10, 2020
To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/   To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/   In this Episode we discuss:   How is your voice - Jaki jest twój głos I am a little sick - jestem trochę chory Would you like some tea - Czy chcesz może herbaty To thanks - Dzięki Announcement in the newspaper - Ogłoszenie w gazecie Announcement in the internet - Ogłoszenie w Internecie Foreigner - Cudzoziemiec Looking - Szukam I am/You are/ he,she is/We are/they are - Ja jestem / Ty jesteś / on, ona jest / My jesteśmy / oni są I am looking for an apartment - Szukam mieszkania 1 room / 2 rooms / 3 rooms - 1 pokój / 2 pokoje / 3 pokoje With a bathroom - Z łazienką Bedroom with a bed - Sypialnia z łóżkiem I am looking for 100m2 apartment with 2 bedrooms - Szukam mieszkania o powierzchni 100 m2 z 2 sypialniami Open plan kitchen saloon - Otwarty salon kuchenny and a garage for my car - i garaż na mój samochód Ooh a big apartment - Ooh, duże mieszkanie or a house - lub dom After renovation - Po renowacji for renovation - do renowacji I am looking for an apartment 4 rooms with a garage - Szukam mieszkania 4 pokoje z garażem In the centre of the city - W centrum miasta 20 mins from the city driving - 20 minut jazdy samochodem od miasta Apartment / House / Semi-detached / terraced house - Apartament / Dom / Bliźniak / dom szeregowy To rent - Do wynajęcia Close to the centre - Blisko centrum With a balcont / terrace - Z balkonem / tarasem I do not like sleeping in the saloon - Nie lubię spać w salonie In Ireland we always have a bedroom - W Irlandii zawsze mamy sypialnię In Poland a lot of people like this - W Polsce wielu takich ludzi lubi Garden - Ogród I like grass and trees - Lubię trawę i drzewa I don't like cutting grass - Nie lubię ścinać trawy Gardening is a lot of work - Ogrodnictwo to dużo pracy Thank you - Dziękuję Ci Good luck - Powodzenia   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
March 11, 2020
To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/   To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/   In this weeks Episode we discussed: Why not - Dlaczego nie Today we will talk about furniture in the house - Dziś porozmawiamy o meblach w domu e.g. that's a table - na przykład to jest stół Chair / Lamp / Curtain / Couch - Krzesło / Lampa / Zasłona / Kanapa Sandwich and Couch - Kanapka i Kanapa Armchair / Cupboard - Fotel / Szafka Bed / Wardrobe - Łóżko / szafa What is in your lounge - Co jest w twoim salonie I have an open Kitchen Lounge - Mam otwarty salon kuchenny TV / Table / Kitchen table - TV / Stół / Stół kuchenny You have a small table - Masz mały stolik I have an office desk - Mam biurko Office chair / Clock / Cupboard - Krzesło biurowe / zegar / szafka And what is there? - A co tam jest A bedroom - Sypialnia What is in the bedroom - Co jest w sypialni A bed / a bedside lamp - Łóżko / lampka nocna Bedside table - Stolik nocny What is in the kitchen - Co jest w kuchni Fridge / Oven / Electricity or Gas - Lodówka / Piekarnik / Elektryczność lub Gaz Kitchen unit - Jednostka kuchenna Electrical kettle - Czajnik elektryczny What's in the bathroom - Co jest w łazience Bath / Shower / Toilet / bidet - Wanna / prysznic / toaleta / bidet Sink and a large mirror - Zlew i duże lustro   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
February 19, 2020
All Episodes along with the Speaking Podcast & the Meditation Podcast can be found at http://roycoughlan.com/   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   This Weeks Episode: How do you feel  - Jak się czujesz I am happy - jestem szczęśliwy What is the topic today - Jaki jest dzisiaj temat Today we will talk about wishes - Dzisiaj porozmawiamy o życzeniach Different Occasions - Różne okazje example Birthday - przykład Urodziny Name day - Imieniny When is your birthday - Kiedy są twoje urodziny 4th October 1972 - 4 października 1972 r How old are you  - Ile masz lat 47 forty seven - czterdzieści siedem and you? - a ty? When have I my birthday - Kiedy mam urodziny I have my birthday in July - Mam urodziny w lipcu I am 33 years already - Mam już 33 lata When is your name day - Kiedy masz na imie? It's the same 18th July - To jest tego samego 18 lipca I only get one present always - Zawsze dostaję tylko jeden prezent I don't have a name day - Nie mam imienin Ireland does not have a name day - Irlandia nie ma imienin It's a Polish tradition - To polska tradycja When people have birthday's or name's day we give wishes  - Kiedy ludzie mają urodziny lub imieniny, składamy życzenia Give wishes - Daj życzenia What type of wishes - Jakie życzenia All the best - Wszystkiego najlepszego Lots of health - Dużo zdrowia Lots of happiness - Dużo szczęścia Lots of love - Dużo miłości Lots of money - Dużo pieniędzy Lots of success - Dużo sukcesów What other types of wishes can be - Jakie inne rodzaje życzeń mogą być What do you say - Co mówisz Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego Maybe we sing together - Może śpiewamy razem In Poland there is a tradition that for name's day or birthday we sign one hundred years - W Polsce istnieje tradycja, że na imieniny lub urodziny podpisujemy sto lat Again at weddings they sing - Ponownie na weselach śpiewają I have a birthday and what wishes could you give me - Mam urodziny i jakie życzenia możesz mi dać Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego Have a nice day - Miłego dnia lots of health / love / money / satisfaction - dużo zdrowia / miłości / pieniędzy / satysfakcji   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
February 13, 2020
Today we will talk about Valentine's day - Dzisiaj porozmawiamy o Walentynkach Tomorrow is Valentine's day - Jutro są Walentynki I Love You - Kocham Cię I like you - lubię cię I like your appearance - Podoba mi się twój wygląd You are beautiful - Jesteś piękna You are pretty - Jesteś ładna You are amazing - Jesteś niesamowity You are wonderful - Jesteś wspaniały You have beautiful eyes - Masz piękne oczy You have a beautiful smile - Masz piękny uśmiech Your hair is very beautiful - Twoje włosy są bardzo piękne You are very handsome - Jesteś bardzo przystojny I know - wiem You are very pretty - Jesteś bardzo ładna 14th of February - 14 lutego Tomorrow is Valentine's day - Jutro są Walentynki You can buy a card and write I love you - Możesz kupić kartę i napisać, że Cię kocham You are very pretty - Jesteś bardzo ładna You can buy flowers - Możesz kupić kwiaty A rose - Róża and Roy are you buying a rose tomorrow - a Roy kupujesz jutro różę No I am single - Nie, jestem sam Good grammer - Dobry gramatyk You don't have a valentine - Nie masz walentynek All the best of valentine's day to all our listeners - Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dla wszystkich naszych słuchaczy   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/
February 2, 2020
Do you like to travel - Czy lubisz podróżować What is the Sea / Mountain - Co to jest morze / góra Do you like the sea / mountains - Czy lubisz morze / góry To Prefer - Woleć I prefer / you prefer - Wolę / wolisz Please repeat - Proszę powtórzyć Roy what do you prefer - Roy, co wolisz It depends on the weather and season - To zależy od pogody i pory roku Please repeat with good grammar - Powtórz z dobrą gramatyką ok we will learn the seasons - ok nauczymy się pór roku Now is winter - Teraz jest zima Spring / Summer / Autumn - Wiosna / lato / Jesień In summer I prefer the sea - W lecie wolę morze Why? What can we do at the sea - Dlaczego? Co możemy zrobić na morzu? We can swim - Możemy pływać What else - Co jeszcze Build a sand castle - Zbudować zamek z piasku Lay on the sand and sunbath - Połóż się na piasku i opalaj Water sports - Sporty wodne We can play volleyball - Możemy grać w siatkówkę eat ice cream - jedz lody In winter what can we do in the mountains - Zimą co możemy robić w górach We can ski - Możemy jeździć na nartach Walking and watch nature and animals - Chodzić i oglądać przyrodę i zwierzęta It depends - To zależy What else can we do in the mountains - Co jeszcze możemy zrobić w górach Sleep in the tent - Spać w namiocie I prefer hotels because there are not a lot of insects - Wolę hotele, ponieważ nie ma tam wielu owadów How do you like to travel - Jak lubisz podróżować Car / Bus / Train - Samochód / autobus / pociąg I prefer by car - Wolę samochodem To another city or place - Do innego miasta lub miejsca Do you like to travel by train? - Czy lubisz podróżować pociągiem? Not really as now a lot of people talk on mobile phones and you can't concentrate - Nie tak, jak teraz wiele osób rozmawia przez telefony komórkowe i nie możesz się skoncentrować I like to read - lubię czytać Have a good day - Miłego dnia   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
January 13, 2020
Welcome to the New Year - Witamy w Nowym Roku How was your New Years Party - Jak minęła impreza noworoczna Everything was good - Wszystko było dobrze How was you New Years party? - Jak ci minęło przyjęcie noworoczne? I was at home with my son because you had a party - Byłem w domu z moim synem, ponieważ miałeś imprezę New Years Resolutions - Postanowienia noworoczne What are your New Years Resolutions? - Jakie są twoje postanowienia noworoczne? for me I always have a book that I write a list of goals that I want to do for the year - dla mnie zawsze mam książkę, w której piszę listę celów, które chcę zrobić na ten rok What is your goal No.1? - Jaki jest twój cel nr 1? Read 50 Books - Przeczytaj 50 książek No.2 to do 26 online courses - Nr 2 na 26 kursów online To do something like Polish online? - zrobić coś takiego jak polski online? No something interesting - Nic ciekawego Something that gives me energy and not take it - Coś, co daje mi energię i jej nie biorę No. 3 I don't know. I do not have my list with me - Nr 3 nie wiem. Nie mam przy sobie mojej listy Go to another country that I have never been to - Idź do innego kraju, w którym nigdy nie byłem Cook 5 new dishes - Gotuj 5 nowych potraw and you Kamila, what is your New Years Resolutions? - a wy Kamila, jakie są wasze postanowienia noworoczne? My plan for the new year is less work / more rest  - Mój plan na nowy rok to mniej pracy / więcej odpoczynku To do more sport especially Yoga - Uprawiać więcej sportu, zwłaszcza jogę I plan to do a Yoga course for being a Yoga instructor - Planuję zrobić kurs jogi jako instruktor jogi More walking - Więcej chodzenia More time in Nature - Więcej czasu w naturze The most important plan - Najważniejszy plan What are our students plans for the new year? - Jakie są plany naszych studentów na nowy rok? Maybe less TV - Może mniej telewizji Maybe less work - Może mniej pracy Maybe to relax more - Może bardziej zrelaksować się Maybe more sport - Może więcej sportu Maybe less fast food - Może mniej fast foodów Earn more money - Zarób więcej pieniędzy Don't smoke cigarettes - Nie pal papierosów or don't drink alcohol - lub nie pij alkoholu or don't drink coffee - lub nie pij kawy or don't take drugs - lub nie bierz narkotyków So write what are your plans for the new year - Napisz więc, jakie masz plany na nowy rok
December 23, 2019
In this Episode you will learn: - W tym odcinku nauczysz się: Warmly welcome - Serdecznie witamy How are you - Jak się masz I'm good and you - dobrze, a ty What will we be talking about today - O czym dzisiaj będziemy rozmawiać Christmas - Boże Narodzenie Merry Christmas - Wesołych Świąt Roy you don't have a Christmas tree - Roy, nie masz choinki Better outside - Lepiej na zewnątrz Decorate the tree - Udekoruj drzewo In Poland people decorate trees - W Polsce ludzie dekorują drzewa Angel - Anioł On the top is a star - Na górze jest gwiazda Christmas balls - Bombki choinkowe Christmas lights - oświetlenie świąteczne I have two Christmas trees, one in the saloon and the other in my sons room - Mam dwie choinki, jedną w salonie i drugą w pokoju moich synów Students do you have a Christmas tree at home? - Studenci, czy macie w domu choinkę? Happy New Year and Merry Christmas - Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt We cook a lot - Dużo gotujemy In Poland people generally cook dumplings - W Polsce ludzie zazwyczaj gotują pierogi Turkey - indyk Roast Potatoes - Pieczone ziemniaki What is your main dish - Jakie jest twoje główne danie? Mushroom soup with noodles - Zupa grzybowa z makaronem Cabbage with peas - Kapusta Z Groszkiem Carp fish - Karp Presents - Przedstawia Presents under the Christmas tree - Prezenty pod choinką Polish tradition - Polska tradycja Santa clause - Święty Mikołaj Thank you for listening for the whole year - Dziękujemy za słuchanie przez cały rok We will be back next year - Wrócimy w przyszłym roku Merry Christmas and Happy New Year - Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
December 16, 2019
In this Episode you will learn: Hi / Bye - Cześć, or bye can be paToday we will talk about sport - Dzisiaj porozmawiamy o sporcieDo you like sport - Lubisz sportTo do sport - Uprawiać sportHow often do you play sport - Jak często uprawiasz sportOnce a week - Raz w tygodniuTwice a week - Dwa razy w tygodniu What type of sport - Jaki rodzaj sportuI play squash - Gram w squashaWhen the weather is good I cycle - Przy dobrej pogodzie jeżdżę na rowerzeWhat else - Co jeszczeDo you swim - PływaszI prefer to swim at the beach - Wolę pływać na plażyOcean - OceanI like to swim in the ocean - Lubię pływać w oceanieIn the swimming pool - W basenieWhen I was young - Kiedy byłem młodyLots of swimming pools have chlorine and its not good for your skin - Wiele basenów ma chlor i nie jest dobry dla twojej skóry What types of sport do you know - Jakie rodzaje sportu znasz?Martial Arts - Sztuki walkiMaybe football - Może futbolBasketball - KoszykówkaVolleyball / Tennis / Golf - Siatkówka / Tenis / GolfBadminton / Skiing / Ice Skating - Badminton / Narciarstwo / ŁyżwiarstwoRugby - RugbyScuba Diving - Nurkowanie z akwalungiemSky Diving - SpadochroniarstwoExtreme Sports - Sporty ekstremalneParachute - SpadochronWhat sport do you like - Jaki sport lubiszI do not like to watch sport, I prefer to play - Nie lubię oglądać sportu, wolę graćSquash / Tennis / Martial Arts / Swimming - Squash / Tenis / Sztuki walki / PływanieI like to run - lubię biegaćCycle - CyklDo Yoga, its very good for your health and body - Uprawiaj jogę, która jest bardzo dobra dla zdrowia i ciałaI like to play football with my son - Lubię grać w piłkę nożną z moim synemWe were in the shop and he asked me to buy a basketball - Byliśmy w sklepie, a on poprosił mnie o zakup koszykówkiand when you were young - a kiedy byłeś młodyBoxing - BoksIts good for your head - To dobrze dla twojej głowyStudents - What sports do you like best? - Studenci - Jakie sporty lubisz najbardziej?   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
December 8, 2019
In this weeks Episode we discuss parts of the body: dzień dobry - Good day Jak się masz - How are you bardzo dobrze - very good dziś dużo intensywnej pracy, ale bardzo przyjemna - today a lot of intensive work but very nice a ty - and you także dobre - also good ponieważ masz lekcję polskiego - because you have a Polish lesson i lubisz się uczyć - and you like to learn oczywiście - of course Twoją pasją i hobby jest nauka polskiego - your passion and you hobby is to learn polish oczywiście - of course Zobacz, znam cię - See I know you Dzisiaj poznamy części ciała - Today we will learn parts of the body Ty wiesz wszystko - You know everything Części samochodu / komputera - Parts of the car / computer Mam trudny dzień - I have a difficult day Co to jest - What is that Włosy / głowa / czoło / brwi - Hair / head / forehead / eyebrows  powieki / rzęsy / policzki / nos - eyelids / eye lashes / cheecks / nose Wargi / podbródek / szyja / tył głowy - Lips / chin / neck / back of the head  zęby / białe zęby / żółte zęby / zdrowe zęby / złamane zęby - teeth / white teeth / yellow teeth / healthy teeth / broken teeth Ramię / ręka / palce - Arm / hand / fingers Ile palców - How many fingers Każdy palec ma imię - Every finger has a name Kciuk, a następnie palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny i mały palec lub szpilka - Thumb, followed by index finger, middle finger, ring finger, and little finger or pinkie ucho / uszy - ear / ears Brzuch / noga / kolano / stopa - Stomach / leg / knee / foot Twarz - face Mam długie blond włosy, brązowe brwi, niebieskie oczy, czerwone usta i duży brzuch - I have long blond hair, brown eyebrows , blue eyes, red lips and a big belly a ty - and you Mam krótkie srebrne włosy - I have short silver hair Mam brązowe brwi - I have brown eyebrows Mam niebieskie / zielone oczy - I have blue / green eyes piękne zdrowe zęby - beautiful healthy teeth mały brzuch - small stomach Twoje plecy - Your back bezdomny jest kulturą - bum is cultural tyłek nie jest kulturalny - ass is not cultural policzki - cheecks do usłyszenia - hear you later trochę - a little   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
December 1, 2019
We will learn polish - Nauczymy się polskiego Of course - Oczywiście Today we will be learning the plan for tomorrow - Dzisiaj poznamy plan na jutro Please repeat - Proszę powtórzyć I will be - będę You will be - Będziesz He / She will be  - On / Ona będzie It will be - To będzie We will be - Będziemy They will be - Oni / One będą I will be reading - Będę czytać I will be eating - Będę jeść I will be writing - Będę pisać I will sleep - będę spał I will swim - Będę pływał I will learn - Nauczę się Do you understand grammar - Czy rozumiesz gramatykę? Now a question for you - Teraz pytanie do ciebie What else - Co jeszcze I will be running in the park - Będę biegał w parku I will be playing squash - Będę grał w squasha I will be reading a book - Będę czytać książkę I will be with my son and play board games - Będę z synem i będę grać w gry planszowe   If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/   All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/
November 24, 2019
In today's lesson we discussed the following:   I feel very good today - Czuję się bardzo dobrze dzisiaj why - dlaczego Because today I did Yoga & Meditation and I feel fantastic - Ponieważ dzisiaj ćwiczyłem jogę i medytację i czuję się fantastycznie Do you understand - Czy rozumiesz Railway Station - Stacja kolejowa Please repeat - Proszę powtórzyć I am going to the railway station - Idę na dworzec kolejowy Please take me to the railway station - Proszę, zabierz mnie na dworzec kolejowy I am at the railway station - Jestem na stacji kolejowej We must buy a ticket - Musimy kupić bilet We go to the cash desk - Idziemy do kasy I would like a ticket - Chciałbym bilet What type of ticket - Jaki rodzaj biletu A ticket can be normal or with discount - Bilet może być normalny lub ze zniżką One normal ticket to Kracow/ Warsaw / Lodz / Gdansk - Jeden normalny bilet do Krakowa / Warszawy / Łodzi / Gdańska What class - Jaka klasa 1st class / 2nd Class / 3rd Class - Pierwsza klasa / druga klasa / trzecia klasa We can practice - Możemy ćwiczyć I am the cashier and you are the customer - Jestem kasjerem, a ty klientem A ticket to Warsaw please - Poproszę bilet do Warszawy What type of ticket - Jaki rodzaj biletu What time - Jaki czas What time is the next train - O której jest następny pociąg The next train is 1pm - Następny pociąg to 13.00 58zl please - 58zł proszę I thought it would be cheaper - Myślałem, że będzie taniej Second Class 48zl - Druga klasa 48zl Third class 30zl - Trzecia klasa 30zł I will be with the animals - Będę ze zwierzętami Will you pay by cash or credit card - Czy zapłacisz gotówką czy kartą kredytową? Normal train / Fast train / Express train / Intercity - Pociąg normalny / pociąg szybki / pociąg ekspresowy / intercity It must be that train - To musi być ten pociąg How long will the train take - Jak długo potrwa pociąg one hour fifteen minutes - godzina piętnaście minut   To get Polish Skype Lessons please visit http://polonuslodz.com/ To find all our Polish Podcast Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast and offers for Polish Property please visit http://roycoughlan.com/
November 17, 2019
In today's episode we discussed:   How do you feel - Jak się czujesz  Good and you - Dobrze, a ty  What is the topic today - Jaki jest dziś temat There is a very popular phrase - Istnieje bardzo popularne zdanie - Excuse me where is - Przepraszam, gdzie jest  Where is the Hotel Ibis - Gdzie jest hotel Ibis  Where is the Railway station - Gdzie jest dworzec kolejowy  Where is the Hospital - Gdzie jest szpital  Where is the closest Post Office - Gdzie jest najbliższy urząd pocztowy Please repeat - Proszę powtórzyć  Where is the Bus Station - Gdzie jest przystanek autobusowy  How can I get to the centre - Jak mogę dostać się do centrum  Take a Taxi - Wziąć taksówkę  How can I get to the Museum - Jak mogę dostać się do muzeum  I'm lost Man / Woman - Jestem zagubiony Mężczyzna / Kobieta  Where is the Pharmacy - Gdzie jest apteka Please go straight - Proszę idź prosto  or please turn left - lub proszę skręcić w lewo - Please turn right - Proszę skręcić w prawo  Where is the hotel Hilton - Gdzie jest hotel Hilton  Around 10 minutes on foot - Około 10 minut na piechotę  Please go straight, later turn right and straight again - Proszę iść prosto, potem skręcić w prawo i znowu prosto  I'm not from here - Nie jestem stąd  Where is the Museum - Gdzie jest Muzeum  We have a few museums in our city - W naszym mieście mamy kilka muzeów  Go straight to the end of the street and then turn right - Idź prosto na koniec ulicy, a następnie skręć w prawo  The museum is there - Muzeum jest tam  At the end of the street - Na końcu ulicy
November 8, 2019
Today is a super day - Dzisiaj jest super dzień Why - Dlaczego Today is Monday - Dziś jest poniedziałek Do you know the days of the week? - Czy znasz dni tygodnia? Monday - poniedziałek Tuesday - wtorek Wednesday - środa Thursday - czwartek Friday - piątek Saturday - sobota Sunday - niedziela Roy what do you do on Monday - Roy, co robisz w poniedziałek On Monday I study - W poniedziałek studiuję Polish language /Economics / Medicine - Język polski / ekonomia / medycyna On Tuesday I go to the Gym - We wtorek idę na siłownię On Wednesday I go to a Toastmasters meeting - W środę idę na spotkanie Toastmasters On Thursday I work - W czwartek pracuję On Friday I am with my son and we play - W piątek jestem z synem i gramy I go to the park on Saturday - Idę do parku w sobotę Lazy day on Sunday - Leniwy dzień w niedzielę I do nothing - ja nic nie robię Kamila what do you do on Monday - Kamila, co robisz w poniedziałek I have Polish lessons on Monday - Mam lekcje polskiego w poniedziałek I have yoga lessons on Tuesday - Mam lekcje jogi we wtorek I meditate on Wednesday(http://meditationpodcast.org/) - Medytuję w środę  On Thursday I walk in the park - W czwartek chodzę po parku On Friday I listen to relaxing music - W piątek słucham relaksującej muzyki On Saturday I shop in the supermarket - W sobotę robię zakupy w supermarkecie I rest on Sunday - Odpoczywam w niedzielę And what do you do on Sunday? - A co robisz w niedzielę? We wait for your comments - Czekamy na Twoje komentarze  Thank you very much - Dziękuję Ci bardzo    Find all Episodes along with the Meditation Podcast & the Speaking Podcast at http://roycoughlan.com/ Get Polish Skype lessons at http://polonuslodz.com/
November 3, 2019
I am sitting in your school - Siedzę w twojej szkole I am drinking coffee without caffeine - Piję kawę bez kofeiny Today we continue the topic with food - Dziś kontynuujemy ten temat jedzeniem Today will be vegetables - Dzisiaj będą warzywa One Vegetable - Jedno warzywo Vegetables - warzywa Do you like vegetables - Czy lubisz warzywa Children don't like vegetables - Dzieci nie lubią warzyw What vegetables do you know - Jakie znasz warzywa? Cauliflower - kalafior Broccoli - brokuły Tomato - Pomidor What else - Co jeszcze Potato - Ziemniak Carrot - Marchewka Parsnip - Pasternak Garlic - czosnek Onion - Cebula Sharlots - Sharlots Green Onions - Zielone cebule Cucumber - Ogórek Peppers - Red / Green / Yelow : Papryka - Czerwona / Zielona / Żółta Beans - fasolki Peas / Green peas - Groch / zielony groszek Lettuce - Sałata Salad - Sałatka Very good - Bardzo dobre What vegetable do you like - Jakie warzywa lubisz Carrot - Marchewka Only carrot - Tylko marchewka Anything else - Coś jeszcze Rocket - Rukola I like lentils - Lubię soczewicę I really like sweet potatoes - Naprawdę lubię słodkie ziemniaki Big sweet potatoes - Duże słodkie ziemniaki How do you cook - Jak gotujesz I do not cook I bake - Nie gotuję, pieczę Cut them like chips - Pokrój je jak frytki Generally vegetables are very healthy - Ogólnie warzywa są bardzo zdrowe My son really likes fresh green cucumber - Mój syn naprawdę lubi świeży zielony ogórek Vegetables have lots of vitamins - Warzywa mają dużo witamin Tasty Topic - Smaczny temat   If you would like to find all lessons please visit www.roycoughlan.com You will also find the Speaking Podcast & Meditation Podcast   If you would like Skype lessons from Kamila visit www.polonuslodz.com
October 24, 2019
O czym dzisiaj będziemy rozmawiać -  What will we be talking about today Dzisiaj porozmawiamy o owocach -  Today we will talk about fruit  Jestem wegetarianinem i bardzo lubię owoce -  I am a vegetarian and I like fruit very much Czy rozumiesz - Do you understand Jakie owoce znasz po polsku? - What fruit do you know in Polish Jabłko - Apple Pomarańczowy - Orange Truskawka - Strawberry  Malina - Rasberry Banan - Bananna Winogrona - Grapes Brzoskwinia - Peach Gruszka - Pear Ananas - Pinapple Arbus   - Water Mellon Jagody -  Berries Jaki owoc lubisz -   What fruit do you like Avacado -  Avacado Kiwi - kiwi Cytrynowy -   Lemmon Limonka -   Lime Co lubisz -  What do you like Lubisz wszystko - You like everything Wolę się zmieniać, ponieważ nie lubię codziennie jeść tych samych owoców -   I prefer to change as I don't like to eat the same fruit everyday Moim ulubionym owocem jest -   My favourite fruit is Czasami  - Sometimes Proszę powtórzyć -  Please repeat Owoce / Owoce -   Fruit / Fruits Mango -   Mango Lubię koktajl z mango - I like a mango smoothie Jagody -   Blueberries Dziękuję Cie -  Thank you  Do widzenia - Good bye
October 18, 2019
jestem głodny - I am hungry Idziemy do sklepu - We are going to the shop idę do sklepu - I am going to the shop Czy lubisz zakupy? - Do you like shopping? Lubię gotować - I like to cook Chleb - Bread Bułka - Bread Roll masło - Butter Herbata - Tea Kawa - Coffee Woda mineralna - Mineral Water Gaz lub bez gazu - Gas or without gas Ser - Cheese Jogurt - Yogurt Kg Pomidorów - Kg of Tomatoes Kg ziemniaków - Kg of Potatoes Kg bananów - Kg of Bananas Kg ogórka - Kg of Cucumber Kg cukru - Kg of Sugar Kg jabłek - Kg of Apples Kg pomarańczy - Kg of Oranges Idziemy do sklepu - We go to the shop Dzień dobry - Good morning Proszę - Please Co byś chciał - What would you like Coś jeszcze - Anything else Nie, dziękuję - No Thanks To wszystko - Thats all Czy mogę płacić kartą - Can I pay by card Oczywiście - Of course Do widzenia - Good bye Miłego dnia - Have a good day Nawzajem - Same to you   To get Skype lessons in Polish visit http://polonuslodz.com/   To listen to my Speaking Podcast or Meditation Podcast please visit http://roycoughlan.com
October 10, 2019
What time is it  -   Która godzina 1:00 a.m. - 1:00 (pierwsza/pierwsza rano) 2:00 a.m. - 2:00 (druga/druga rano) 3:00 a.m. - 3:00 (trzecia/trzecia rano) 4:00 a.m. - 4:00 (czwarta/czwarta rano) 5:00 a.m. - 5:00 (piąta/piąta rano) 6:00 a.m. - 6:00 (szósta/szósta rano) 7:00 a.m. - 7:00 (siódma/siódma rano) 8:00 a.m. - 8:00 (ósma/ósma rano) 9:00 a.m. - 9:00 (dziewiąta/dziewiąta rano) 10:00 a.m. - 10:00 (dziesiąta/dziesiąta rano) 11:00 a.m. - 11:00 (jedenasta/jedenasta rano) 12:00 p.m. - 12:00 (dwunasta/dwunasta w południe) 1:00 p.m. - 13:00 (trzynasta/pierwsza popołudniu) 2:00 p.m. - 14:00 (czternasta/druga popołudniu) 3:00 p.m. - 15:00 (piętnasta/trzecia popołudniu) 4:00 p.m. - 16:00 (szesnasta/czwarta popołudniu) 5:00 p.m. - 17:00 (siedemnasta/piąta popołudniu) 6:00 p.m. - 18:00 (osiemnasta/szósta popołudniu) 7:00 p.m. - 19:00 (dziewiętnasta/siódma wieczorem) 8:00 p.m. - 20:00 (dwudziesta/ósma wieczorem) 9:00 p.m. - 21:00 (dwudziesta pierwsza/dziewiąta wieczorem) 10:00 p.m. - 22:00 (dwudziesta druga/dziesiąta wieczorem) 11:00 p.m. - 23:00 (dwudziesta trzecia/jedenasta wieczorem) 12:00 a.m. - 24:00 (dwudziesta czwarta/północ)   To get Skype lessons in Polish please visit www.polonuslodz.com   Meditation Podcast can be found at www.meditationpodcast.org   A Speaking Podcast can be found at www.speakingpodcast.com   To find out more www.roycoughlan.com
October 2, 2019
0 – zero 1 – jeden 2 – dwa 3 – trzy 4 – cztery 5 – pięć 6 – sześć 7 – siedem 8 – osiem 9 – dziewięć 10 – dziesięć 11 – jedenaście 12 – dwanaście 13 – trzynaście 14 – czternaście 15 – piętnaście 16 – szesnaście 17 – siedemnaście 18 – osiemnaście 19 – dziewiętnaście 20 – dwadzieścia 30 – trzydzieści 40 – czterdzieści 50 – pięćdziesiąt 60 – sześćdziesiąt 70 – siedemdziesiąt 80 – osiemdziesiąt 90 – dziewięćdziesiąt 100 – sto 1,000 - tysiąc 1,000,000 - jeden milion $1,000,000,000 - miliard dolarów Math = matematyka + = plus - = minus X = pomnożone / = Divided by podzielony przez To get Skype lessons please visit www.polonuslodz.com   To learn how to speak in Public www.speakingpodcast.com To Meditate www.meditationpodcast.org
September 26, 2019
Ubranie - Clothes Czy znasz ubrania po polsku? - Do you know clothes in Polish Co to jest - What is that Koszula - Shirt Spodnie - Pants Bluza - Blouse Spodnie jeansowe - Jeans Sukienka - Dress Spódnica - Skirt Jaki kolor lubisz - What colour do you like Kolorowy - Colourful Kiedy jest zimno - When its cold Kapelusz - Hat Czapka - Cap Szalik - Scarf płaszcz / kurtka - coat / Jacket Rękawiczki - Gloves noszę na sobie - I am wearing Mam niebieską bluzkę i czarne dżinsy - I have a blue blouse and black jeans Co masz na sobie - What are you wearing Ciemnoniebieska koszula i jasnoniebieskie spodnie - A dark blue shirt and light blue pants Buty - Shoes Mam brązowe buty - I have brown shoes Jakie masz buty? - What type of shoes have you got Skarpety - Socks majtki - briefs Kamizelka - Vest Oczywiście - Of course   To get Skype Lessons www.polonuslodz.com   To learn to Speak in Public www.speakingpodcast.com   To Meditate www.meditationpodcast.org   To Learn more about me www.roycoughlan.com
September 19, 2019
O czym będziemy rozmawiać - What will we talk about Jak się czujesz - How do you feel Dobrze dziękuję, a ty - Good thanks and you Świetnie, mam dużo energii - Great, I have lots of energy Bank - Bank Idę do banku - I go to the Bank Gdzie idziesz - Where are you going Gdzie jesteś - Where are you Jestem w banku - I am in the Bank Co robimy w banku - What do we do in the Bank Otworzyć konto - Open an account Konto prywatne lub biznesowe - Private account or business account Czy masz konto prywatne? - Do you have a private account? Czy masz konto firmowe? - Do you have a company account? Dobrze, że masz konto prywatne i firmowe - Good you have a private and company account Zamknij konto - Close an account Dzień dobry, chciałbym otworzyć / zamknąć konto - Good day, I would like to open / close an account Możemy wykonać przelew - We can do a transfer Chciałbym zrobić transfer - I would like to do a transfer Wpłać pieniądze na konto - Pay money into the account Co jeszcze możemy zrobić - What else can we do Weź pieniądze z konta - Take money from the account Podobnie jak bankomat, możesz brać pieniądze - Same as an ATM, you can take money słucham - I'm listening Chciałbym otworzyć konto - I would like to open an account Co jeszcze - What else Ile - How much Dwadzieścia tysięcy - Twenty thousand   To get Private Skype lessons please visit www.polonuslodz.com   To learn how to speak in Public please visit www.speakingpodcast.com   To learn different types of Meditation please visit www.meditationpodcast.org   To contact or learn more about me please visit www.roycoughlan.com
September 12, 2019
Poczta - Post Office  Jestem na poczcie - I am at the Post Office Proszę powtórzyć - Please repeat Gdzie idziesz - Where are you going Koperta - Envelope Znaczek - Stamp Ile to kosztuje - How much does it cost Ile kosztuje koperta - How much does an envelope cost Koperta kosztuje 0,50 grosza - An envelope costs 0,50 pennies Ile kosztuje znaczek - How much does a stamp cost  Dobry dzień - Good day Chciałbym kopertę - I would like an envelope Jaki rozmiar - What size Co robimy na poczcie - What do we do at the post office Wysłać list - To send a letter Chciałbym wysłać list - I would like to send a letter Możemy wziąć paczkę - We can take a package Chciałbym wziąć paczkę - I would like to take a package Co byś chciał - What would you like Poproszę małą kopertę - A small envelope please Coś jeszcze - Anything else Poproszę znaczek do Irlandii - A stamp to Ireland please Chciałbym wysłać list do Irlandii - I would like to send a letter to Ireland Ile to kosztuje - How much does it cost Czy płacisz kartą czy gotówką? - Do you pay by card or cash? Oto twoja zmiana - Here is your change Dziękuję i do widzenia - Thank you and good bye Teraz możesz iść na pocztę i poćwiczyć - Now you can go to the Post Office and practice   If you would like to improve speaking in public you can get great tips at www.speakingpodcast.com If you are interested in Meditation please visit www.meditationpodcast.org   To learn more about me please visit www.roycoughlan.com
September 6, 2019
Jaki jest Twój zawód - What Is your Profession    Nauczyciel - Teacher Architekt - ArchitectLekarz - DoctorKelner - WaiterBiznesmen - BusinessmanProszę powtórzyć - Please repeatUrzędnik - ClerkDentysta - DentistDziennikarz - JournalistKierowca - DriverJaki zawód masz? - What profession have youJestem biznesmenem - I am a businessmanCo robi biznesmen - What does a businessman doMam firmę z branży nieruchomości - I have a real estate company Proszę zapytaj mnie - Please ask mekim jesteś z zawodu - What is your professionJestem nauczycielem - I am a teacher Co robi nauczyciel - What does a teacher doTo zależy od rodzaju nauczyciela - It depends on the type of teacherOni uczą - They TeachUczę polskiego - I teach Polish   gdzie uczysz polskiego - where do you teach Polish W łódzkiej szkole Polonus - In Lodz school Polonus Jestem nauczycielem i uczę polskiego - I am a teacher & teach Polish Jesteś biznesmenem i masz firmę - You are a businessman and you have a company czy masz 1 firmę czy 2 - do you have 1 company or 2 Mam kilka firm - I have a few firm Jaki typ firmy - What type of company Mam prywatny sąd, a jest to krajowy sąd arbitrażowy - I have a private court and it the national court of arbitration Jesteś prawdziwym biznesmenem - You are a real businessman Powodzenia - Good luck do widzenia - good bye   To get Skype lesson visit www.polonuslodz.com To learn how to speak in Public please visit www.speakingpodcast.com Medation & Breathwork can be found at www.meditationpodcast.org   The private court can be found at www.nationalcourtofarbitration.com   To find out more about me please visit www.roycoughlan.com
August 22, 2019
Hi - Cześć  How are you - Jak się masz Good thank you - Dobrze dziękuję I'm also good - Jestem także dobry The weather is not nice - Pogoda nie jest ładna  It's raining - Pada deszcz Where are you going - Gdzie idziesz for what you are going - za co idziesz I go to the shop for shopping - Idę do sklepu na zakupy I go to the restaurant for lunch - Idę do restauracji na lunch I want tomato soup - Chcę zupę pomidorową and you - a ty Duck - Kaczka Duck with potatoes - Kaczka Z Ziemniakami I go to the coffee shop for coffee - Idę do kawiarni na kawę  I like coffee with soya milk - Lubię kawę z mlekiem sojowym  and you - a ty I like black coffee - Lubię czarną kawę At the weekend I go to the cinema for a movie - W weekend idę do kina na film  Do you like movies - Czy lubisz filmy Yes, I really like movies - Tak, naprawdę lubię filmy What type of movie do you like - Jaki rodzaj filmu lubisz Comedy - Komedia  American comedy, British comedy - Amerykańska komedia, brytyjska komedia I go to the theatre for a show - Idę do teatru na przedstawienie Do you like the theatre - Czy podoba ci się teatr Do you go to the theatre for a show? - Czy idziesz do teatru na przedstawienie? Very rarely - Bardzo rzadko But I think you go to a disco club - Ale myślę, że idziesz do klubu disco Also very rarely - Również bardzo rzadko I go to the disco club - Chodzę do klubu disco I like the park - Lubię park Today I am going to the park for a walk - Dzisiaj idę do parku na spacer I go to the museum for an exhibition - Idę do muzeum na wystawę A little boring - Trochę nudne I go to the opera for a concert - Idę do opery na koncert Are you interested in music? - Czy interesujesz się muzyką? What type of music do you like? - Jaki rodzaj muzyki lubisz? Classical music - Muzyka klasyczna I like classical music - Lubię muzykę klasyczną I go to the opera for a concert - Idę do opery na koncert Roy you need to go to school to learn Polish - Roy, musisz iść do szkoły, aby uczyć się polskiego  Where is the best place to learn? - Gdzie jest najlepsze miejsce do nauki? Of course at Plac Wolnosci Polonus school - Oczywiście w szkole Plac Wolnosci Polonus Do you have Skype lessons? - Czy masz lekcje Skype?  Yes of course - Tak oczywiście  Thank you - Dziękuję Ci  Good bye - Do widzenia   To order your lessons visit Polonuslodz.com ,If you are a new client mention this podcast to get a 10% discount on class lessons or Skype lessons. To learn how to speak in Public in English please visit speakingpodcast.com for nice relaxing Meditation please visit meditationpodcast.org To learn more about me visit roycoughlan.com
August 8, 2019
In this episode you will learn to say: - W tym odcinku nauczysz się mówić: Travelling - Podróżowanie To travel - Podróżować I travel - Podróżuję You travel - Podróżujesz Do you like to travel - Czy lubisz podróżować I like to travel - Lubię podróżować Where do you like to travel - Gdzie lubisz podróżować I like to travel to other countries - Lubię podróżować do innych krajów France / Portugal / Spain - Francja / Portugalia / Hiszpania To Greece - Do Grecji To Croatia - Do Chorwacji To Italy - Do Włoch Who do you travel with - Z kim podróżujesz With my friends - Z moimi przyjaciółmi When do you like to travel - Kiedy lubisz podróżować All year - Cały rok How long do you like to travel for - Jak długo lubisz podróżować Sometimes 3 days is good - Czasami 3 dni są dobre Sometimes 2 weeks - Czasami 2 tygodnie Now I travel to Croatia for 1 month - Teraz podróżuję do Chorwacji na 1 miesiąc What are you doing on holidays? - Co robisz na wakacjach? I like to have a morning walk on the beach - Lubię poranny spacer po plaży Do you like to sunbath - Czy lubisz się opalać? What else do you like to do - Co jeszcze lubisz robić I like to go to local restaurants - Lubię chodzić do lokalnych restauracji Do you like to read books - Czy lubisz czytać książki Yes, but when on holidays I do not have time to read - Tak, ale kiedy jestem na wakacjach, nie mam czasu na czytanie So what are you doing - Więc co robisz I go to the museum - chodzę do muzeum I go to the disco - Chodzę na dyskotekę I wish you an amazing trip - Życzę Ci niesamowitej podróży Have fun - Baw się dobrze See you in 4 weeks - Do zobaczenia za 4 tygodnie
July 31, 2019
Good Day - Dzien dobry Hair - włosy Can be long - Może być długi Long hair - Długie włosy I have long hair - Mam długie włosy I have short hair - Mam krótkie włosy I have long straight hair - Mam długie proste włosy I have short curley hair - Mam krótkie kręcone włosy What kind of hair have you - Jakie masz włosy? What colour - Jaki kolor I have short white hair - Mam krótkie białe włosy I have long blond hair - Mam długie blond włosy Hairdressor - Fryzjer We are going to the hairdressor - Idziemy do fryzjera How can I help you - Jak mogę ci pomóc To colour hair - Kolor włosów My hair grows fast - Moje włosy rosną szybko Cut my hair - Obetnij moje włosy I would like my hair cut short - Chciałbym, żeby moje włosy były krótkie What is the price - Jaka jest cena To make a perm - Aby zrobić pozwolenie I would like to colour my hair blond - Chciałbym pokolorować włosy blond Thank you - Dziękuję   To get private Skype lessons please visit www.polonuslodz.com To learn how to be a better public speaker in English please visit www.speakingpodcast.com Other opportunities visit www.roycoughlan.com
July 18, 2019
About eating - o jedzeniu Are you hungry -  jesteś głodny Me also - Ja też What do you eat for lunch - co jesz na obiad What do you have for 1st course - co masz na pierwszy kurs Garlic Bread - chleb czosnkowy What else - co jeszcze Chcę Chicken with potatoes - kurczaka z ziemniakami What do you want to drink - co chcesz pić For me mineral water without gas - dla mnie woda mineralna bez gazu Tomato Soup with noodles - zupa pomidorowa z makaronem Rice and vegetables - ryż z warzywami What do you offer - co oferujesz I have very fresh orange juice - mamy bardzo świeży sok pomarańczowy Apple pie - szarlotka For me chocolate ice cream  - dla mnie lody czekoladowe Enjoy your meal - smacznego    If you would like to get Polish lessons please visit polonuslodz.com To learn how to speak in public in English please visit speakingpodcast.com Meditation podcast is available at meditationpodcast.org
July 3, 2019
Breakfast - śniadanie To eat - Jeść I eat - Jem You eat - Jesz What do you eat for breakfast - Co jesz na śniadanie I eat porridge - Jem owsiankę Sometimes I eat avacado and scrambled eggs - Czasami jem awokado i jajecznicę For breakfast it depends on the seasons - Na śniadanie zależy od pory roku In Summer I eat fruit - Latem jem owoce or I drink a shake - albo piję shake To drink - Pić I drink - piję You drink - Pijesz I drink a shake for breakfast - Piję shake na śniadanie I drink a black coffee for breakfast - Piję czarną kawę na śniadanie What do you drink for lunch - Co pijesz na obiad I drink tea with lemon - Piję herbatę z cytryną I drink water with ice - Piję wodę z lodem Supper - Kolacja What do you eat for supper - Co jesz na kolację? I eat duck - Jem kaczkę I am vegetarian - jestem wegetarianką Roy said he eats duck - Roy powiedział, że je kaczkę I eat a sandwich with tomato as I am a vegetarian - Jem kanapkę z pomidorem, ponieważ jestem wegetarianinem   If you would like Skype lessons please visit www.polonuslodz.com If you would like to learn to public speak in English please visit www.speakingpodcast.com If you are interested in Meditation please visit meditationpodcast.org
June 20, 2019
Tomato soup please Onion soup please Cucumber soup please Beetroot soup please Res beetroot soup Soup of the day What is today’s soup of the day Vegetable soup What kind of soup do you like I like chicken soup With rice With pasta Tomato soup with pasta Vegetable soup with Potato The bill please Would you like to pay in cash or credit card Enjoy your meal Same to you
June 13, 2019
In this episode you will learn how to say: Coffee with milk please. Coffee without milk please. Black coffee please. I prefer. Tea with lemon please. Mineral water without gas please. Orange juice please. What's for you. For me black coffee. Anything else. The bill please. Can I pay by credit card.   If you would like to get Skype lessons please visit polonuslodz.com To learn how to improve your public speak in English at speakingpodcast.com Meditate at meditationpodcast.org
May 25, 2019
In this episode you will learn: We are at the Doctors place. What is the trouble. I have a Headache. I have a pain in my Throat. I have a Cough. I have a Fever. I have a Cold. I feel bad. It's the Flu.   If you would like Skype Lesons visit polonuslodz.com   Learn how to Speak in Public in English visit speakingpodcast.com
May 20, 2019
What is the weather today? Today is nice weather. Sun shines. It's warm. It's hot. Today is ugly weather. Today is terrible weather. It's raining. It's snowing. It's cold. It's freezing. It's windy. Birds are flying.
May 15, 2019
Learn Compliments:   To a Woman You are Pretty You have beautiful eyes You have a nice smile You are beautiful You have a nice dress   To a Man You look great You are Handsome You have a nice Tie You are Intelligent You are Talented   Lessons can be got at polonuslodz.com   Learn to speak in Public at speakingpodcast.com
May 5, 2019
In this weeks episode you will learn to say: What do you like to do I like to Swim I like to Read Books I like to Listen to Music I like to Walk I like to Travel I like to Cycle I like to Watch TV I like to go to the Cinema I like to Meditate I like to do Sports What is your favourite Sport I like to Play Squash I like to Play Tennis I'm Sorry
April 29, 2019
In this weeks Episode you will learn: What Language do you know - Formal & Informal Do you Speak Polish Please repeat I don't understand I don't know What does it mean   Find more at polonuslodz.com To learn English Pubic Speaking visit speakingpodcast.com
March 28, 2019
Who are you Where you are from
March 18, 2019
In this episode we learn formal and informal : Where are you from? Where do you live?   Also how to say : I'm Sorry Thank you
March 13, 2019
Learn how to say basic greetings: What is your name How do you feel What is your telephone number Counting 1-10 Yes Goodbye / See you     Additional information can be found at polonuslodz.com Learn to Speak in Public at speakingpodcast.com
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00