آلبوم چهاردهم: چرا باید گریه کنم
Published May 23, 2020
|
107 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  The sad story behind the “the Soul Cages” album, the 3rd LP of British rock superstar, “Sting” All Tracks by: Sting Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor: Radio Majera Podcast / LastSecond.ir Radio Majera Castbox    Telegram     Website All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali Album Podcast Website Telegram    Twitter    Instagram حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00