آلبوم یازدهم: این آخرین بدرود است
Published November 30, 2019
|
82 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  The story of American singer, guitarist and songwriter, Jeff Buckley and his epic album, "Grace" All Tracks by: Jeff Buckley Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor1: Modiseh   کد تخفیف 40هزار تومانی برای خرید بیش از 300هزار تومان: Album Sponsor2: Ponisha (online outsourcing website) All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali Telegram       Twitter        Instagram حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00