آلبوم هشتم: اینجا بهشت است، شاید هم جهنم
Published July 11, 2019
|
96 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  The story behind "Eagles" 5th album, "Hotel California" All Tracks by: Eagles Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor1: Ponisha (online outsourcing website) Sponsor2: Episode app All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00