بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟
Published April 3, 2018
|
26 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  این قسمت پادکست دایجست نگاهی میکند به ماجرای بحرانی کره شمالی . این که این کشور اصلا چگونه به وجود آمد و چگونه شد که کره شمالی و برنامه ی هسته ای اش اکنون در صدر اخبار جهان قرار گرفته.
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00