חולשת הרשות הפלסטינית - אתגר בעת סיפוח - יוחנן צורף (מתוך פודקאסטרטגי 126)
Published June 18, 2020
|
13 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  יוחנן צורף מנתח את האתגרים הניצבים בפני ישראל והפלסטינים לקראת מהלך הסיפוח הצפוי – ובמיוחד את חולשת הרשות הפלסטינית, המתבטאת, בין היתר, בהיענות נמוכה של הציבור לקריאות להפגין ולהתנגד למהלך. מדוע השסע הקיים בין ההנהגה הפלסטינית לציבור עשוי להקשות על ישראל את ההתמודדות עם המציאות בגדה המערבית לאחר סיפוח? כיצד חולשת הרשות מעיבה על ישראל גם בזירה האזורית ובזירה הבינ"ל? ומהם השיקולים שצריכה להפעיל ישראל, נוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים הללו?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00