מעורבות צה"ל במאבק בקורונה - מאיר אלרן ועמיחי כהן (מתוך פודקאסטרטגי 121)
Published May 14, 2020
|
20 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר מאיר אלרן ופרופ' עמיחי כהן מביאים את ממצאי המחקר המשותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בנושא מעורבות צה"ל בניהול משבר קורונה: מה היו התפקידים שנטל על עצמו הצבא בהתמודדות עם המגפה ומדוע? באילו מצבים חשוב שצה"ל יהיה מעורב בניהול משבר אזרחי? ומאידך - מהם הגבולות שיש להציב למעורבות כזו של הצבא בתחום האזרחי, כדי שתתאם את עקרונות המשטר הדמוקרטי?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00