קבינט INSS מיוחד לרגל יום העצמאות ה-72 - ישראל 2020: עצמאות, שוויון, ביטחון – ולאן מועדות פנינו?
Published April 29, 2020
|
48 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  מנהל המכון, אודי דקל, והחוקרות הבכירות סימה שיין ואורנה מזרחי, בשיחה מיוחדת על מצבה של ישראל והחברה הישראלית, 72 שנים לאחר הקמת המדינה: על משמעות עצמאותה של ישראל בתקופת מגפת קורונה; הסיבות להתרופפות תחושת הסולידריות בחברה; הפער בין השתלבות הציבור הערבי בחברה לבין התפיסות המלבות של נבחרי הציבורים השונים; "עם סגולה" - ההבדלים בין מימוש היעדים הערכיים על ידי המערך האזרחי לבין ההקצנה הפוליטית ותפקוד מנגנוני המדינה; מקומן של נשים בתהליכי קבלת החלטות - גם בהתמודדות עם משבר הקורונה; ולאיזה חוף מבטחים, ביטחוני וערכי, יש לנווט את ישראל כספינה חזקה עד יום העצמאות הבא?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00