בידוד האוכלוסייה המבוגרת בישראל – יותר נזק מתועלת? - פנינה שרביט ברוך (מתוך פודקאסטרטגי 119)
Published April 26, 2020
|
11 min
    Download
    Add to queue
    Copy URL
    Show notes
    פנינה שרביט ברוך דנה בסוגיית בידוד האוכלוסייה המבוגרת בישראל בזמן משבר הקורונה. מה מידת הסיכון הנשקפת לאוכלוסייה זו, על פי הנתונים הקיימים? האם מדיניות הבידוד המחמירה שנקטה המדינה כלפי האוכלוסייה המבוגרת, מוצדקת, בהתייחס למשמעויות החברתיות, הנפשיות והכלכליות שלה? כיצד ניתן להשיג את האיזון בין הגנה על בריאות אוכלוסייה זו לבין שמירה על איכות החיים והפרנסה?
      15
      15
        0:00:00 / 0:00:00