פרק 111 - קורונה בישראל- ניהול המשבר, היעדים, החלופות וההשלכות על המדינה והציבור (פודקאסטרטגי)
Published March 23, 2020
|
38 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ניהול משבר הקורונה בישראל: מנהל המכון אודי דקל מנתח את הממדים המערכתיים של ניהול המשבר בארץ מראשיתו, וכן את היעדים והחלופות שיש לבחון בהמשך הדרך: מה הייעוד וההיקף הנדרש של בדיקות נרחבות באוכלוסייה? כיצד יתאפשר למערכת הבריאות, במצבה הקיים, לעמוד בנטל? ומדוע חשוב שיהיה לאירוע הזה מנהל? משבר קורונה בישראל - מבחן למנהיגות ולחברה: ד"ר מאיר אלרן וד"ר כרמית פדן בוחנים את מאפייניו הייחודיים של משבר קורונה כמצב חירום, והשלכותיו על קשרי הגומלין בין מוסדות המדינה, האזרחים וההנהגה המדינית. מהם המדדים הכלכליים, בריאותיים, תודעתיים ופוליטיים של האירוע? מה תפקידם של חוסן, אמון הציבור ואמינותה של ההנהגה בהקשר זה? והאם יש להפריד את הפוליטיקה מניהול המשבר?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00