ניהול משבר הקורונה בישראל - אודי דקל (מתוך פרק 111)
Published March 23, 2020
|
19 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  מנהל המכון אודי דקל מנתח את הממדים המערכתיים של ניהול המשבר בארץ מראשיתו, וכן את היעדים והחלופות שיש לבחון בהמשך הדרך: מה הייעוד וההיקף הנדרש של בדיקות נרחבות באוכלוסייה? כיצד יתאפשר למערכת הבריאות, במצבה הקיים, לעמוד בנטל? ומדוע חשוב שיהיה לאירוע הזה מנהל?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00