משבר קורונה בישראל - מבחן למנהיגות ולחברה - מאיר אלרן וכרמית פדן (מתוך פרק 111)
Published March 23, 2020
|
17 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר מאיר אלרן וד"ר כרמית פדן בוחנים את מאפייניו הייחודיים של משבר קורונה כמצב חירום, והשלכותיו על קשרי הגומלין בין מוסדות המדינה, האזרחים וההנהגה המדינית. מהם המדדים הכלכליים, בריאותיים, תודעתיים ופוליטיים של האירוע? מה תפקידם של חוסן, אמון הציבור ואמינותה של ההנהגה בהקשר זה? והאם יש להפריד את הפוליטיקה מניהול המשבר?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00