משבר האקלים: אפקט הרשתות החברתיות – וההשפעה על הקשרים של ישראל עם שכנותיה - גלעד שר (מתוך פרק 105)
Published February 23, 2020
|
10 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  עו"ד גלעד שר דן במאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של "עדכן אסטרטגי" על השפעת הרשתות החברתיות על הפוליטיקה של האקלים: כיצד מושפעים השיח הציבורי על האקלים – ואף תהליכי קבלת ההחלטות במדינה, מעצם השימוש ברשתות החברתיות כבמה להעלאת מודעות לנושא? כיצד בעיות אקלים קשורות לביטחון לאומי ולשיתוף הפעולה והקשרים האסטרטגיים בין ישראל לשכנותיה?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00