התגובות בעולם הערבי לפרסום "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ - אורית פרלוב (מתוך פרק 104)
Published February 13, 2020
|
13 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  אורית פרלוב סוקרת את התגובות לתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית, בראי הרשתות החברתיות של העולם הערבי: מה ההבדלים העיקריים שניתן לזהות בין התגובות ברצועת עזה לתגובות בגדה המערבית? כיצד משפיע פרסום "עסקת המאה" על הוויכוח הפנימי בעולם הערבי בעניין נורמליזציה עם ישראל, בפרט, והיחס לישראל בכלל? האם אפשר לזהות ברשתות החברתיות סימנים להסלמה קרובה בשטחים?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00