אלדד שביט - עתיד הנוכחות הצבאית האמריקאית בעיראק
Published February 21, 2019
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  אלדד שביט מנתח את ההצהרות האחרונות של הנשיא טראמפ בדבר השארת הכוחות האמריקאים בעיראק. כיצד טראמפ מסביר את ההחלטה, בשונה מהחלטתו לגבי סוריה, ומדוע היא מעוררת התנגדות בעיראק - חרף הציפייה האמריקאית שעיראק תהיה שותפה לסנקציות המוטלות על איראן? מה ניתן להבין מכך לגבי הפעילות האיראנית בעיראק, אגב ההערכה האחרונה של אמ"ן, בה נכתב שהתגברה חשיבותה של עיראק מבחינה מודיעינית, ומה חשוב שישראל תסיק מההתפתחויות האלה?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00