אסף שילוח ואופיר וינטר - בניית זהות "האדם המצרי החדש" בעידן סיסי
Published February 21, 2019
|
14 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר אופיר וינטר ואסף שילוח שופכים אור על הקווים לדמותו של "האדם המצרי החדש", אותו מבנה ומשווק המשטר במצרים לתושבים, ובעיקר לצעירים. לצד המאבק במתנגדי המשטר, הלחימה בטרור והמאמץ לשיקום כלכלי, משטרו של עבד אלפתאח א-סיסי מנסה גם לבנות מחדש את הזהות הלאומית המצרית. היכן עומד המשטר על סקאלת הזהות המצרית, בין זהות "על-מצרית" (ערבית ואסלאמית) לבין זהות לאומית-מצרית, ומהו פסיפס שבע הזהויות שמציע לאמץ? כיצד משתמש המשטר בתקשורת על מנת להפיץ את הזהות המצרית החדשה, בין דימויי כיכר תחריר ואחים המוסלמים? מהם האתגרים ומהם סיכויי ההטמעה של הזהות ה"חדשה", ומהן ההשלכות האפשריות על התדמית של ישראל בעיניי העם המצרי ועל היחסים בין המדינות?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00