יוחנן צורף - ראשית הפילוג הפנים-פלסטיני והשלכותיו עד היום
Published February 14, 2019
|
13 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  יוחנן צורף בשיחה על מחקרו בנושא השנים הראשונות לפילוג הפנים-פלסטיני, מאז הקמת תנועת חמאס, ההשפעה הישראלית הניכרת עליו וכן השלכותיו על הפוליטיקה הפנימית והסכסוך כיום. אילו תהליכים ניתן לזהות מניתוח התפתחות מערכת היחסים הקונפליקטואלית בין שתי התנועות הלאומיות? כיצד ישראל השפיעה על הדינמיקה ועל התחרות האידיאולוגית במרוצת השנים ועל כך ששתי התנועות הלאומיות נכשלו בעין הציבורית בהשגת מטרותיהן, ובאיזה אופן החיכוך עם ישראל עיצב וחיזק את הלאומיות הפלסטינית? כיצד המחקר בנושא הפנים-פלסטיני יכול לעזור לישראל לגבש אסטרטגיה מדינית יעילה כלפי הזירה הפלסטינית ולשפר את מעמדה בזירה הבינלאומית באמצעותה?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00