קרין נהון
Published January 29, 2019
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  חדירה לפרטיות ומעורבות בתהליכים פוליטיים באמצעות מרחב הסייבר - עד כמה הסכנה מוחשית? האם ישראל מוכנה להתקפות היברידיות המשלבות תקיפה של תשתיות קריטיות במקביל לניסיון לשנות את סדר היום הפוליטי והתודעה של האזרחים, לרוב באמצעות רשתות חברתיות (בדומה לפריצה למערכות הוועידה הדמוקרטית בארצות הברית)? האם יש דרך לשנות את החשיבה של האזרחים ושל המערכת השלטונית ושומרי הסף כך שתהיה יותר מודעות והגנה ופחות השפעה, בין היתר באמצעות צריכה ביקורתית של מידע?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00