פנינה שרביט ברוך - דיון משפטי וערכי על הצעת החוק לגירוש משפחות מחבלים
Published January 3, 2019
|
10 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  עו"ד פנינה שרביט ברוך משוחחת על הפן המשפטי והערכי של הצעת החוק לגירוש משפחות מחבלים מבתיהן. בעקבות גלי הפיגועים של השנים האחרונות עלתה הצעת חוק לגירוש בני משפחה של מחבלים, גם אלו שאינם מעורבים, ממקום מגוריהם לאזור אחר, ובחודש דצמבר הצעת החוק עברה בהצבעה טרומית בכנסת. מהם המניעים הביטחוניים המוצהרים והבלתי-מוצהרים שמאחורי הצעת החוק ומהו המחיר הביטחוני שעלולה ישראל לשלם במקרה של פינוי בני משפחות המחבלים? האם התועלת הביטחונית, שבה מצדדים מקדמי היוזמה הזאת, מתיישבת עם העקרונות המשפטיים והערכיים הנהוגים בישראל ובעולם, ומדוע מתנגדים לחוק גורמים רבים במשרד המשפטים, כולל היועץ המשפטי עצמו? באופן רחב יותר, היא מצביעה על מגמה בה הדיון המשפטי מחליף את הדיון הערכי בסוגיות של כיבוד זכויות אדם אל מול אינטרסים מדינתיים. מהן הסכנות הטמונות במגמה זו?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00