גלעד שר - חשיבותו ותרומתו של המשא ומתן המדיני
Published December 6, 2018
|
9 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  עו"ד גלעד שר מפרט על מספר האירועים קרובים של המרכז למשא ומתן יישומי במכון, שמסכמים פרויקטים שקדמו להם. משא ומתן מדיני, לרבות הסכמי שלום והסכמי שביתת נשק, הפך לאבן יסוד בדיפלומטיה ובמדיניות החוץ והביטחון של ישראל. אמנם בשנים האחרונות התהליך עם המדיני עם הפלסטינים תקוע וגם בזירה הצפונית אין תהליך מדיני באופק, אבל רוב שנות קיומה של מדינת ישראל התנהלו תהליכים מדיניים שהשפיעו רבות על עיצוב ההיסטוריה שלה, כמו גם על תפניות בינלאומיות. ב-12 בדצמבר יתקיים במכון כנס Negotiation Matters בהשתתפות שגרירת גרמניה בישראל, שמסכם פרויקט שמטרתו להדגיש משאים ומתנים בינלאומיים אשר הובילו להסכמים מוצלחים והשפיעו על ההיסטוריה הבינלאומית, בעזרת סדרת כרזות ודימויים שעוצבו בידי סטודנטים לאמנות מישראל ומגרמניה.
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00