שלמה ברום - תמריצים ואינטרסים של המעורבים בהסדרה
Published November 22, 2018
|
13 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  תא"ל (מיל.) שלמה ברום מספק ראייה כוללת על הצדדים המעורבים בעימות ובמאמצי ההסדרה – מהם האינטרסים, התמריצים וההשלכות על הזירה הרחבה? המשבר ברצועה מתנהל על רקע סכסוך פנים-פלסטיני, וכן צדדים נוספים שמעורבים בתיווך – מצרים, קטר ושליח האו"ם למזרח התיכון. לכולם אינטרסים עצמאיים שלעתים משלימים או מתמזגים. מהם התנאים והקשיים להסתייעות באבו-מאזן בדרך להסדרה, מה עמדתו ואיזה מן הגורמים המעורבים מאפשר דווקא את עקיפת התלות במעבר הסיוע לעזה דרך הרשות? האם חמאס, שכצפוי הכריז על נצחונו בסבב ההסלמה האחרון, באמת הצליח וזוכה לחיזוק במעמדו הפוליטי, או שלהיפך? ועל מה מעיד הפרדוקס במסגרתו בקרב הציבור חמאס חזק מהרשות בגדה וחלש ממנה ברצועה?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00