ציפי ישראלי - מערך המילואים בראי התקשורת
Published October 11, 2018
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  לכבוד פרסומו הצפוי של קובץ מאמרים בנושא, פרי שיתוף פעולה של המכון ומספר גופים בצה"ל, ייערך ב-17 באוקטובר כנס בנושא "מערך המילואים בצה"ל – תמונת מצב ואתגרים לעתיד". שירות המילואים בצה"ל הטביע את חותמו על החברה הישראלית ונכנס מדי פעם ללב השיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי. הכנס ידון בין השאר ביחסים בין החברה לצבא, וגם על האתגרים העכשוויים והעתידיים לקראתם נערך צה"ל, וכיצד הם משפיעים על תפיסת מקומם וחשיבותם של אנשי מערך המילואים. ד"ר ציפי ישראלי התמקדה בייצוג התקשורתי של משרתי המילואים בצה"ל והשינויים שלו לאורך השנים, ובזמני לחימה אל מול שגרה. מהו מעמדם התקשורתי של מי שמייצגים את הקשר ההדוק בין החברה לצבא בישראל, וכיצד מוצגים גורמי המוטיבציה לשירות המילואים בתקשורת? מה עולה מן המחקר בנושא ההבחנה המגדרית, בין גברים לנשים המשרתות במילואים, בשיח התקשורתי בישראל?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00