כרמית פדן - מערך המילואים בצה״ל: תמונת מצב ואתגרים לעתיד
Published October 11, 2018
|
11 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  לכבוד פרסומו הצפוי של קובץ מאמרים בנושא, פרי שיתוף פעולה של המכון ומספר גופים בצה"ל, ייערך ב-17 באוקטובר כנס בנושא "מערך המילואים בצה"ל – תמונת מצב ואתגרים לעתיד". שירות המילואים בצה"ל הטביע את חותמו על החברה הישראלית ונכנס מדי פעם ללב השיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי. הכנס ידון בין השאר ביחסים בין החברה לצבא, וגם על האתגרים העכשוויים והעתידיים לקראתם נערך צה"ל, וכיצד הם משפיעים על תפיסת מקומם וחשיבותם של אנשי מערך המילואים. ד"ר כרמית פדן, שערכה את קובץ המאמרים, הציגה תמונת מצב של מערך המילואים בישראל – מה מייחד אותו ולאן פניו מועדות? מהם המגמות והשינויים שעובר מערך המילואים על רקע צמצום באחוז משרתי המילואים ובעקבות שינויים בחברה הישראלית, בסביבה האסטרטגית ובתפישת ההפעלה של צה"ל, שמחייבים אותו במיצוב ועיצוב מחודשים? האם מערך המילואים מותאם לצרכים המבצעיים של צה"ל? מהן התובנות העיקריות שאפשר ללמוד מהמחקרים שהתבצעו במסגרת עבודת הצוות של המכון ואנשי הצבא שנטלו חלק בסדנה ובקובץ המאמרים המשותף?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00