תומר פדלון - כלכלת עיראק בצל הסנקציות על איראן
Published September 13, 2018
|
9 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  תומר פדלון מציג זווית פחות מוכרת של חידוש הסנקציות האמריקאיות על איראן - ההשפעה הישירה שחווה כתוצאה מכך עיראק. בעידן הגלובלי הזיקות בין כלכלות של מדינות שונות הופכות הדוקות יותר ושינוי באחת משליכה על רעותה. זהו המקרה של איראן ועיראק. פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין והפעלת הסבב הראשון בסנקציות כבר פגעו באופן משמעותי בתיירות לעיראק ובהשקעות בבנקים האיראניים. מאז אפריל 2018 איבד הריאל האיראני חצי משוויו מול הדולר ואזרחים איראניים רבים ביטלו עקב זאת את טיולי הדת המתוכננים בעיראק. הפגיעה בתיירות ובהשקעות של אזרחים עיראקיים בעקבות הסנקציות על איראן מעוררת חשש כבד בעיראק מפני אי-יציבות כלכלית. ארצות הברית מצדה צריכה לחשוב על מענה לאתגר הכלכלי הניצב בפני עיראק, אך גם לא לזנוח את האתגר הפוליטי הקשור במדינה זו.
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00