עודד ערן - הדילמה הסביבתית-ביטחונית סביב הגז בים התיכון
Published September 13, 2018
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  השגריר ד"ר עודד ערן מציג את ההיבטים המדיניים, הביטחוניים, הסביבתיים והכלכליים שנובעים משאלת הצבת אסדות הגז בים התיכון בשטחה של ישראל נוכח המחאה הציבורית הגוברת. הגז המצוי בים התיכון הוא משאב כלכלי אנרגטי חיוני שיש לפתחו למצותו, כאשר השאלה היא באיזה מחיר והאם ניתן ליישב בין האינטרסים המתנגשים. הגז הוא גם בסיס לשיתוף פעולה אזורי שמשרת את ישראל, כמו למשל עם ירדן, מצרים והרשות הפלסטינית. שאלת מיקום אסדות הגז קשורה גם להיבטים סביבתיים וגם להיבטים ביטחוניים. מהם השיקולים לקביעת האסדות והאם ניתן לגשר בין השיקול הסביבתי לבין השיקול הביטחוני? וכיצד יכולה מדינת ישראל לסייע בפתרון?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00