דודי סימן טוב - קהילות יישומיות במערכת הביטחון
Published August 23, 2018
|
9 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  דודי סימן טוב דן בחשיבותן ותרומתן הפוטנציאלית של "קהילות יישומיות" בהקשר של מערכת הביטחון הישראלית. קהילה יישומית היא מנגנון ארגוני ליצירת מרחב המעודד למידה משותפת, חשיבה מקורית, יוזמה ויצירתיות – מרכיבים חיוניים לתהליכי התייעלות והישגיות של מערכות ביטחון, וצבא בפרט. מה נדרש מארגון כדי לייצר קהילה כזאת, ומה עשויים להיות החסמים? במסגרת המכון פועלת קהילת התודעה וההשפעה היישומית, המחברת בין חוקרי המכון לחוקרים ובעלי תפקידים מחוץ למכון (מהחברה האזרחית ומגופים ממשלתיים וביטחוניים), במסגרתה נפגשים, משתפים ידע ותוצרים בתחום התודעה, ובעיקר שומרים את הקהילה חיה ונושמת. כיצד קהילה זו ואחרות משנות את ההגדרה המסורתית של היחסים בין חוקר לבין סביבתו וקהל היעד שלו?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00