רז צימט - צומת הדרכים של הרפורמיסטים באיראן
Published August 16, 2018
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר רז צימט בוחן את פוטנציאל ההשפעה של הסנקציות האמריקאיות על איראן, שחודשו לפני מספר ימים, וכן מפרט על האופן בו המצב הפנימי באיראן משפיע על מגמות פוליטיות בתוך המחנה הרפורמיסטי. מה עושות הסנקציות החדשות, האם משיגות את מטרתן, ובאיזו מידה עשוי להיות מושפע מהן המשטר? בגלי המחאה האחרונים באיראן נשמעו גם קריאות אנטי-ממסדיות וקריאת תיגר על המשטר האיראני, על רקע הצהרות שהופכות ליותר רדיקליות מכיוונו של הנשיא רוחאני. כיצד החרפת המצוקות הפנימיות וכישלון המשטר לספק להן מענה עשויים להגביר את תחושת הייאוש בקרב הציבור ולחזק מגמות של הקצנה ופופוליזם, ובפרט מצד הרפורמיסטים האיראניים?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00