עידו סיון סביליה - ההתמודדות המערכתית עם סיכוני הסייבר
Published August 9, 2018
|
10 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  עידו סיון סביליה מסביר מהם סיכונים מערכתיים בתחום הסייבר, ובמה נבדלים מסיכונים אחרים שבהם מדינות ואנשים פרטיים נתקלים ביום יום. עם איזה סוג של אתגרים מתמודדות מדינות כיום בתחום הטכנולוגי ומהם הכלים היעילים ביותר שפיתחו עד כה המדינות הנמצאות בחזית ההתמודדות עם איומי או אתגרי הסייבר, בין השאר באמצעים רגולטוריים? כיצד עשויה הרגולציה על ארגונים שונים לפגוע בחופש המידע ובהגנה על פרטיות משתמשים ומהו האיזון הראוי ביניהם? ומה הופך את ישראל למעצמה ולפורצת דרך בתחום הרגולציה של הסייבר, בין השאר באמצעות "מערך הסייבר הלאומי"?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00