מרק הלר - התקרבות ישראל למדינות ערב והיחסים עם יהדות ארצות הברית
Published August 9, 2018
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר מרק הלר בשיחה על תהליך ההתקרבות בין ישראל למדינות ערב, וכן על השפעת סדר היום הפנימי בישראל על יחסיה האסטרטגיים עם ארצות הברית. בשנים האחרונות מגיעים איתותים חיוביים כלפי ישראל מצד מדינות ערב הסוניות על בסיס אינטרסים משותפים, בעיקר מול איראן. מה עוצר את המדינות הללו מלכונן יחסים דיפלומטיים או לחתום על הסכמי שלום עם ישראל? האם הזדהות הציבורים הערבים עם הפלסטינים הינה המכשול היחיד בדרך להוצאת שיתופי הפעולה אל האור? ולבסוף – כיצד החלטות על סוגיות פנימיות בישראל משליכות על תמיכת יהדות ארצות הברית והממשל האמריקני, ועל הלגיטימיות שתמיכתו מעניקה לישראל באיזור?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00