פנינה שרביט ברוך - חלופות המדינה האחת במבחן המציאות
Published July 26, 2018
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  עו"ד פנינה שרביט ברוך בוחנת פתרונות אפשריים לסכסוך הישראלי-פלסטיני שאינם כוללים חלוקה לשתי מדינות ריבוניות. סיפוח שטחים והכפפת האוכלוסיה, פדרציה וקונפדרציה – מה ההבדל בין החלופות ומדוע הן יכולות או לא יכולות להוות פתרון לסכסוך? כיצד החלופות מתמודדות עם שאלות כגון חופש תנועה, חופש התיישבות, סמכויות בתחומי ביטחון, חוץ וכלכלה וכן אופיה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל אל מול האינטרסים והצרכים של הפלסטינים? האם אחת מהן הינה אופציה ישימה שיכולה להוות פתרון יציב לסכסוך לקראת שלום או אפילו שלב ביניים לפתרון?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00