מיכל חטואל רדושיצקי - ישראל לנגד אתגרי הקהילה הבינלאומית
Published July 19, 2018
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר מיכל חטואל-רדושיצקי פורשת את האתגרים עמם מתמודדת ישראל בזירה הדיפלומטית הבינלאומית, את מצבה באו"ם בעקבות ההסלמה בדרום בחודשים האחרונים וכיצד היא מושפעת ממהלכי ארצות הברית בארגון. כיצד מסייעת ארצות הברית לישראל בגופים הבולטים של הארגון – מועצת הביטחון והאסיפה הכללית? מה השפעתן של ההחלטות נגד ישראל שכן מצליחות לעבור באסיפה הכללית? והאם הפרישה של ארצות הברית ממועצת זכויות האדם, בין היתר כאות מחאה על הטייתה נגד ישראל, צפויה לסייע או להזיק לישראל?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00