ציפי ישראלי - שינויים ביחס הציבור לצה"ל
Published July 5, 2018
|
11 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ד"ר ציפי ישראלי מתמקדת ביחסים המשתנים בין החברה הישראלית לצה"ל - האמון הציבורי בצה"ל גבוה כשמדובר על היבטים בטחוניים של היערכות ותפקוד, אך יורד כשעוסקים באידאולוגיות ובערכים. עד כמה הציבור הישראלי רגיש להבעת דעה ומעורבות של הקצונה הבכירה בסוגיות ערכיות ואף מנסה להשפיע על הצבא מבחוץ? האם ניתן לגזור מהאמון הגבוה כי הציבור רואה את צה"ל כ"צבא העם" ועד כמה מטושטשים הגבולות בין העם לצבא? לאור הממצאים והצעת חוק חדשה, מה הסיכויים להפיכת הגיוס לצה"ל להתנדבותי והסבתו לצבא מקצועי?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00