Detailed
Compact
Art
Reverse
June 25, 2020
אסטרטגיה, טכנולוגיה ומחאה במאה ה-21 על רקע התפרצות משבר קורונה והתפשטות מחאות ג'ורג' פלויד, הסופר והוגה הדעות יאיר אסולין בוחן את התמורות שחלו במאה הנוכחית במעמד המדינה וביחסים בין השלטון לאזרחים. מה מאפיין את האסטרטגיות של מנהיגים כיום ומדוע לדעתו הפוליטיקה, כפי שהכרנו אותה במאות הקודמות, הגיעה לקיצה? כיצד ההתפתחויות הטכנולוגיות שהביא עמו העידן החדש עיצבו את תפיסת המציאות, ומדוע דווקא עניינים קיומיים הם שמעוררים התארגנויות מחאה ברחבי העולם? השיח בעולם הערבי לקראת הסיפוח אורית פרלוב מנתחת את התגובות לתוכנית להחלת הריבונות הישראלית על חלקים מיהודה ושומרון, בשיח הפנימי ברשתות החברתיות הערביות: מה חושבים ברחוב הפלסטיני על הסוגייה? כיצד הסיפוח בא לידי ביטוי בשיח הפנימי בירדן, על רקע איתותי האזהרה ששיגר המלך עבדאללה לישראל בנדון? עד כמה משפיע עניין הסיפוח גם על סדר היום במדינות הערביות הרחוקות יותר, שחלקן הגבירו את שיתוף הפעולה עם ישראל בשנים האחרונות? מאזן היתרונות והחסרונות של הסיוע האמריקני לישראל בעקבות פרסום המזכר "התעשייה הביטחונית בישראל והסיוע האמריקאי", ד"ר שמואל אבן וד"ר ששון חדד דנים בחשיבות האסטרטגית של תוכניות הסיוע האמריקאיות לישראל - בעבר, בהווה ובעתיד הקרוב. עד כמה התלות בסיוע זה הכרחית כיום? אילו השלכות עשויות להיות להפסקת הסיוע הזה, על יחסי ארצות הברית וישראל? מהן המלצות מחברי המזכר לממשלה, בנוגע להתמודדות עם צמצום הסיוע האמריקאי? וגם: האם משבר הקורונה צפוי להשפיע על המשך הסיוע של ארצות הברית?
June 25, 2020
אורית פרלוב מנתחת את התגובות לתוכנית להחלת הריבונות הישראלית על חלקים מיהודה ושומרון, בשיח הפנימי ברשתות החברתיות הערביות: מה חושבים ברחוב הפלסטיני על הסוגייה? כיצד הסיפוח בא לידי ביטוי בשיח הפנימי בירדן, על רקע איתותי האזהרה ששיגר המלך עבדאללה לישראל בנדון? עד כמה משפיע עניין הסיפוח גם על סדר היום במדינות הערביות הרחוקות יותר, שחלקן הגבירו את שיתוף הפעולה עם ישראל בשנים האחרונות?
June 25, 2020
על רקע התפרצות משבר קורונה והתפשטות מחאות ג'ורג' פלויד, הסופר והוגה הדעות יאיר אסולין בוחן את התמורות שחלו במאה הנוכחית במעמד המדינה וביחסים בין השלטון לאזרחים. מה מאפיין את האסטרטגיות של מנהיגים כיום ומדוע לדעתו הפוליטיקה, כפי שהכרנו אותה במאות הקודמות, הגיעה לקיצה? כיצד ההתפתחויות הטכנולוגיות שהביא עמו העידן החדש עיצבו את תפיסת המציאות, ומדוע דווקא עניינים קיומיים הם שמעוררים התארגנויות מחאה ברחבי העולם?
June 25, 2020
בעקבות פרסום המזכר "התעשייה הביטחונית בישראל והסיוע האמריקאי", ד"ר שמואל אבן וד"ר ששון חדד דנים בחשיבות האסטרטגית של תוכניות הסיוע האמריקאיות לישראל - בעבר, בהווה ובעתיד הקרוב. עד כמה התלות בסיוע זה הכרחית כיום? אילו השלכות עשויות להיות להפסקת הסיוע הזה, על יחסי ארצות הברית וישראל? מהן המלצות מחברי המזכר לממשלה, בנוגע להתמודדות עם צמצום הסיוע האמריקאי? וגם: האם משבר הקורונה צפוי להשפיע על המשך הסיוע של ארצות הברית?
June 18, 2020
מחאות ג'ורג' פלויד חוצות גבולות: הגזענות בארה"ב ובאירופה ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת חיפה, ועדי קנטור מנתחים את המגמות העכשוויות בנושא הגזענות בארצות הברית ובאירופה, בדגש על גרמניה, בעקבות התפרצות המחאה האנטי-גזענית בימים האחרונים: מה מעורר ומלבה את הגזענות דווקא במדינות הדמוקרטיות הללו? מדוע המשטרה ממלאת תפקיד שלילי בהקשר זה? ומה מאפיין את ההתארגנויות שיצאו למחאה נגד גזענות בימים האחרונים? חולשת הרשות הפלסטינית - אתגר בעת סיפוח יוחנן צורף מנתח את האתגרים הניצבים בפני ישראל והפלסטינים לקראת מהלך הסיפוח הצפוי – ובמיוחד את חולשת הרשות הפלסטינית, המתבטאת, בין היתר, בהיענות נמוכה של הציבור לקריאות להפגין ולהתנגד למהלך. מדוע השסע הקיים בין ההנהגה הפלסטינית לציבור עשוי להקשות על ישראל את ההתמודדות עם המציאות בגדה המערבית לאחר סיפוח? כיצד חולשת הרשות מעיבה על ישראל גם בזירה האזורית ובזירה הבינ"ל? ומהם השיקולים שצריכה להפעיל ישראל, נוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים הללו? הנורמליזציה של היהדות בעולם הערבי ד"ר יואל גוז'נסקי וד"ר אופיר וינטר מסבירים את גילויי הפתיחות והסובלנות של כמה מן המשטרים הערביים במדינות המפרץ הפרסי ושל מצרים, כלפי הדת היהודית והקהילות היהודיות המקומיות, בעת האחרונה. האם מדובר במגמה חדשה ומה מסביר את גילויי הסובלנות ליהודים, לצד המשך ביקורת נגד ישראל בעניין הפלסטיני? האם תופעת הנורמליזציה של היהדות עשויה לשפר את הלגיטימציה של ישראל בעולם הערבי? וכיצד מוטב לישראל לנהוג בתגובה לתהליך זה?
June 18, 2020
ד"ר יואל גוז'נסקי וד"ר אופיר וינטר מסבירים את גילויי הפתיחות והסובלנות של כמה מן המשטרים הערביים במדינות המפרץ הפרסי ושל מצרים, כלפי הדת היהודית והקהילות היהודיות המקומיות, בעת האחרונה. האם מדובר במגמה חדשה ומה מסביר את גילויי הסובלנות ליהודים, לצד המשך ביקורת נגד ישראל בעניין הפלסטיני? האם תופעת הנורמליזציה של היהדות עשויה לשפר את הלגיטימציה של ישראל בעולם הערבי? וכיצד מוטב לישראל לנהוג בתגובה לתהליך זה?
June 18, 2020
יוחנן צורף מנתח את האתגרים הניצבים בפני ישראל והפלסטינים לקראת מהלך הסיפוח הצפוי – ובמיוחד את חולשת הרשות הפלסטינית, המתבטאת, בין היתר, בהיענות נמוכה של הציבור לקריאות להפגין ולהתנגד למהלך. מדוע השסע הקיים בין ההנהגה הפלסטינית לציבור עשוי להקשות על ישראל את ההתמודדות עם המציאות בגדה המערבית לאחר סיפוח? כיצד חולשת הרשות מעיבה על ישראל גם בזירה האזורית ובזירה הבינ"ל? ומהם השיקולים שצריכה להפעיל ישראל, נוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים הללו?
June 18, 2020
ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת חיפה, ועדי קנטור מנתחים את המגמות העכשוויות בנושא הגזענות בארצות הברית ובאירופה, בדגש על גרמניה, בעקבות התפרצות המחאה האנטי-גזענית בימים האחרונים: מה מעורר ומלבה את הגזענות דווקא במדינות הדמוקרטיות הללו? מדוע המשטרה ממלאת תפקיד שלילי בהקשר זה? ומה מאפיין את ההתארגנויות שיצאו למחאה נגד גזענות בימים האחרונים?
June 18, 2020
INSS Managing Director Udi Dekel, joined by INSS senior researchers Pnina Sharvit Baruch and former US ambassador to Israel Dan Shapiro, speaks about the application of Israeli sovereignty to the West Bank, which Prime Minister Benjamin Netanyahu has stated is planned for the coming month. What would the map of Israel look like after this move? What would be the legal status of the Jewish population and the Palestinian population in the annexed area? Would this move ignite the region? What is the expected reaction in the international arena? Will US President Donald Trump accept any Israeli decision on the matter? What will be US policy if Joe Biden enters the White House in January 2021?
June 12, 2020
לוחמה ואסטרטגיה בעידן הסייבר על רקע הפרסומים האחרונים על מתקפות הסייבר ההדדיות בין איראן לישראל ותוצאותיהן, ראש המכון, האלוף (במיל') עמוס ידלין, מסביר כיצד שינה מרחב הסייבר את פני העימותים בין המדינות שפיתחו יכולות במרחב זה: מהם הכלים המשמשים אותן לתקוף זו את זו? מהם האתגרים העיקריים והאם ניתן לזהות אסטרטגיה ברורה לקידום יעדים מדיניים על-ידי מתקפות סייבר? מה מבקשת איראן להשיג באמצעות מתקפות סייבר על ישראל וכיצד מתאפשרת ההרתעה במרחב זה? המהומות בארצות הברית – לאן? דניאל שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, מנתח את המהומות שהתהוו בארצות הברית בעקבות הירצחו של הגבר האפרו-אמריקני ג'ורג' פלויד: כיצד אירוע זה משפיע על המציאות ועל סדר היום בארצות הברית? אילו השלכות צפויות להיות לו על הפוליטיקה הפנימית ועל הבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד פחות מחצי שנה? והאם ארצות הברית השקועה כעת במשבר הקורונה ובמהומות הפנימיות, יכולה להפנות תשומת לב ומשאבים לקידום יעדי חוץ – כגון "תכנית המאה" ובפרט סוגיית הסיפוח? דאטה - התרופה לקורונה? ענבל אורפז מציגה את הסוגיות והתובנות העיקריות שעלו בכנס המקוון על שימוש בדאטה במשבר הקורונה, שנערך במסגרת "תוכנית ליפקין-שחק: ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז": האם הנתונים והמודלים שהוצגו למקבלי ההחלטות ובדיון התקשורתי היו מספיקים ורלבנטיים להתמודדות עם המגפה? באילו היבטים של המשבר הדאטה שימושי? מה היתרונות שניתן להשיג מהקמתו של מאגר נתונים רפואי כלל ארצי? וגם - סוגיית הפרטיות בשימוש בדאטה רפואי בישראל.
June 12, 2020
ענבל אורפז מציגה את הסוגיות והתובנות העיקריות שעלו בכנס המקוון על שימוש בדאטה במשבר הקורונה, שנערך במסגרת "תוכנית ליפקין-שחק: ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז": האם הנתונים והמודלים שהוצגו למקבלי ההחלטות ובדיון התקשורתי היו מספיקים ורלבנטיים להתמודדות עם המגפה? באילו היבטים של המשבר הדאטה שימושי? מה היתרונות שניתן להשיג מהקמתו של מאגר נתונים רפואי כלל ארצי? וגם - סוגיית הפרטיות בשימוש בדאטה רפואי בישראל.
June 12, 2020
דניאל שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, מנתח את המהומות שהתהוו בארצות הברית בעקבות הירצחו של הגבר האפרו-אמריקני ג'ורג' פלויד: כיצד אירוע זה משפיע על המציאות ועל סדר היום בארצות הברית? אילו השלכות צפויות להיות לו על הפוליטיקה הפנימית ועל הבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד פחות מחצי שנה? והאם ארצות הברית השקועה כעת במשבר הקורונה ובמהומות הפנימיות, יכולה להפנות תשומת לב ומשאבים לקידום יעדי חוץ – כגון "תכנית המאה" ובפרט סוגיית הסיפוח?
June 12, 2020
על רקע הפרסומים האחרונים על מתקפות הסייבר ההדדיות בין איראן לישראל ותוצאותיהן, ראש המכון, האלוף (במיל') עמוס ידלין, מסביר כיצד שינה מרחב הסייבר את פני העימותים בין המדינות שפיתחו יכולות במרחב זה: מהם הכלים המשמשים אותן לתקוף זו את זו? מהם האתגרים העיקריים והאם ניתן לזהות אסטרטגיה ברורה לקידום יעדים מדיניים על-ידי מתקפות סייבר? מה מבקשת איראן להשיג באמצעות מתקפות סייבר על ישראל וכיצד מתאפשרת ההרתעה במרחב זה?
June 4, 2020
גליה לביא מסבירה כיצד המשטר הסיני וחברות סיניות הפכו את הסיוע למדינות אחרות, תוך כדי משבר הקורונה, לאמצעי לקידום יעדים פוליטיים: מה עמד ברקע לתרומות שהציעה סין באחרונה למדינות שנקלעו למשבר ברחבי העולם? כיצד מסע התרומות הזה משרת את השלטון בבייג'ין ועד כמה הוא מאתגר את מעמדה הגלובלי של ארצות הברית?
June 4, 2020
אסף אוריון מנתח את התפתחות העימות בין ישראל לחיזבאללה בתקופה שחלפה מאז נסיגת צה"ל מלבנון, ובהשוואה לשנות המעורבות הישראלית במדינה: במה שונה העימות המתנהל כיום מדפוסי העימות שהתקיימו במשך שנות הנוכחות הישראלית בלבנון? מהם האירועים המרכזיים שעיצבו את כללי המשחק של העימות לאורך הגבול עם לבנון בשנים האחרונות ומהם האתגרים הביטחוניים העיקריים הגלומים בהתעצמותו הצבאית של חיזבאללה ובפעילותו בסמוך ל"קו הכחול"? וגם: מה תרומתם של כוחות שמירת השלום של האו"ם למאמץ הבינ"ל למנוע הסלמה בגבול הצפון?
June 4, 2020
מנהל המכון אודי דקל וד"ר ציפי ישראלי בוחנים את משמעויות תוכנית החלת הריבונות: כיצד צפוי להשפיע מהלך זה על היחסים של ישראל עם הפלסטינים, עם העולם הערבי ועם הקהילה הבינלאומית, בטווח הארוך? אילו מגמות עיקריות מסתמנות בציבור הישראלי ובשיח התקשורתי בנושא? מה שיעור התמיכה הכללי במהלך, על פי נתוני דעת הקהל, וכיצד הוא משפיע על מחנה הימין?
June 4, 2020
תכנית הסיפוח והשלכותיה הפנימיות והבינלאומיות: מנהל המכון אודי דקל וד"ר ציפי ישראלי בוחנים את משמעויות תוכנית החלת הריבונות: כיצד צפוי להשפיע מהלך זה על היחסים של ישראל עם הפלסטינים, עם העולם הערבי ועם הקהילה הבינלאומית, בטווח הארוך? אילו מגמות עיקריות מסתמנות בציבור הישראלי ובשיח התקשורתי בנושא? מה שיעור התמיכה הכללי במהלך, על פי נתוני דעת הקהל, וכיצד הוא משפיע על מחנה הימין? 20 שנים לנסיגה מלבנון: מה השתנה בעימות בין ישראל לחיזבאללה? אסף אוריון מנתח את התפתחות העימות בין ישראל לחיזבאללה בתקופה שחלפה מאז נסיגת צה"ל מלבנון, ובהשוואה לשנות המעורבות הישראלית במדינה: במה שונה העימות המתנהל כיום מדפוסי העימות שהתקיימו במשך שנות הנוכחות הישראלית בלבנון? מהם האירועים המרכזיים שעיצבו את כללי המשחק של העימות לאורך הגבול עם לבנון בשנים האחרונות ומהם האתגרים הביטחוניים העיקריים הגלומים בהתעצמותו הצבאית של חיזבאללה ובפעילותו בסמוך ל"קו הכחול"? וגם: מה תרומתם של כוחות שמירת השלום של האו"ם למאמץ הבינ"ל למנוע הסלמה בגבול הצפון? דיפלומטיית הקורונה של סין: גליה לביא מסבירה כיצד המשטר הסיני וחברות סיניות הפכו את הסיוע למדינות אחרות, תוך כדי משבר הקורונה, לאמצעי לקידום יעדים פוליטיים: מה עמד ברקע לתרומות שהציעה סין באחרונה למדינות שנקלעו למשבר ברחבי העולם? כיצד מסע התרומות הזה משרת את השלטון בבייג'ין ועד כמה הוא מאתגר את מעמדה הגלובלי של ארצות הברית?
May 27, 2020
אונר"א – בעיות מבניות ותפקודיות ופתרונות אפשריים ד"ר קובי מיכאל וד"ר מיכל חטואל רדושיצקי מציגים את עיקרי המזכר החדש: "שבעים שנות אונר"א – עת לרפורמה מבנית ותפקודית". מהם יעדי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטינים ומדוע לא הצליחה לשקם את מצבם, במשך שבעים שנות קיומה? מה הרקע להפסקת מימון הארגון על ידי ארצות הברית? מהי הדעה הרווחת לגבי אונר"א במדינות ערב, בישראל ובקרב הפלסטינים? אילו חלופות מבניות ותפקודיות עשויות לעזור לאונר"א לממש את ייעודה ומהי החלופה בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר, לפי המחקר? עשור לתקרית המרמרה ד"ר גליה לינדנשטראוס ורמי דניאל מנתחים את הרקע ואת ההשלכות של מבצע ההשתלטות של צה"ל על המשט שהוביל ארגון IHH לעזה ב-2010 - תקרית שבמהלכה נהרגו פעילים טורקים ונפצעו חיילי צה"ל, ובעקבותיה דרשה טורקיה מישראל התנצלות ותשלום פיצויים. מדוע החריפה הביקורת של טורקיה על מדיניות ישראל כלפי הפלסטינים, בפרט ברצועת עזה, בתקופה שקדמה לתקרית? מהן ההשלכות ארוכות הטווח של התקרית, גם אחרי הודעת ההתנצלות והסכם על תשלום הפיצויים, וכיצד היא קשורה למתיחות האזורית בים התיכון?
May 27, 2020
ד"ר קובי מיכאל וד"ר מיכל חטואל רדושיצקי מציגים את עיקרי המזכר החדש: "שבעים שנות אונר"א – עת לרפורמה מבנית ותפקודית". מהם יעדי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטינים ומדוע לא הצליחה לשקם את מצבם, במשך שבעים שנות קיומה? מה הרקע להפסקת מימון הארגון על ידי ארצות הברית? מהי הדעה הרווחת לגבי אונר"א במדינות ערב, בישראל ובקרב הפלסטינים? אילו חלופות מבניות ותפקודיות עשויות לעזור לאונר"א לממש את ייעודה ומהי החלופה בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר, לפי המחקר?
May 27, 2020
ד"ר גליה לינדנשטראוס ורמי דניאל מנתחים את הרקע ואת ההשלכות של מבצע ההשתלטות של צה"ל על המשט שהוביל ארגון IHH לעזה ב-2010 - תקרית שבמהלכה נהרגו פעילים טורקים ונפצעו חיילי צה"ל, ובעקבותיה דרשה טורקיה מישראל התנצלות ותשלום פיצויים. מדוע החריפה הביקורת של טורקיה על מדיניות ישראל כלפי הפלסטינים, בפרט ברצועת עזה, בתקופה שקדמה לתקרית? מהן ההשלכות ארוכות הטווח של התקרית, גם אחרי הודעת ההתנצלות והסכם על תשלום הפיצויים, וכיצד היא קשורה למתיחות האזורית בים התיכון?
May 25, 2020
INSS Deputy Director Itai Brun hosts a special podcast following the update of the Institute’s strategic assessment for 2020, in the wake of both the coronavirus pandemic and the establishment of Israel’s new government after more than a year of political deadlock. INSS Managing Director Udi Dekel, together with INSS researchers Sima Shine, Assaf Orion, Orna Mizrahi, Meir Elran, Sarah Feuer, and Carmit Valensi provide a comprehensive review on the international system and the Middle East, which have been rocked by the virus, and will offer their recommendations to the new government.
May 18, 2020
ראש המכון, האלוף (במיל.) עמוס ידלין, מציג את עיקרי עדכון ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון, שנעשה בעקבות התפרצות הקורונה, ואת ההמלצות לממשלה החדשה: כיצד צריכה ישראל לפעול בתגובה להמשך האצת תכנית הגרעין האיראנית וההתבססות בסוריה? כיצד צפוי להשפיע סיפוח שטחים ביהודה ושומרון על הזירה הפלסטינית ומה מציע המכון לעשות בהקשר זה, כדי לשמור על האינטרסים המדיניים והביטחוניים של מדינת ישראל? מהן ההשלכות הבולטות של משבר הקורונה על הפוליטיקה הבינ״ל, ובפרט על מערכת היחסים בין ישראל, ארה״ב וסין? ועל אילו צעדים ממליץ המכון לממשלה החדשה, לצורך יציאה מהמשבר הכלכלי הנלווה להתפרצות הקורונה?
May 14, 2020
מעורבות צה"ל במאבק בקורונה ד"ר מאיר אלרן ופרופ' עמיחי כהן מביאים את ממצאי המחקר המשותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בנושא מעורבות צה"ל בניהול משבר קורונה: מה היו התפקידים שנטל על עצמו הצבא בהתמודדות עם המגפה ומדוע? באילו מצבים חשוב שצה"ל יהיה מעורב בניהול משבר אזרחי? ומאידך - מהם הגבולות שיש להציב למעורבות כזו של הצבא בתחום האזרחי, כדי שתתאם את עקרונות המשטר הדמוקרטי? תפקידי קהילת המודיעין במשבר קורונה ובתרחישים עתידיים שמואל אבן ודודי סימן טוב מנתחים את חלקה של קהילת המודיעין הישראלית (אמ"ן, שב"כ והמוסד) במתן המענה לבעיות אזרחיות שהתעוררו במהלך משבר קורונה: מהם היתרונות ומהם החסרונות שניתן לזהות במעורבות קהילת המודיעין במשבר זה? באילו נושאים אזרחיים צפויה תרומה משמעותית של קהילת המודיעין הישראלית גם בשגרה?
May 14, 2020
ד"ר מאיר אלרן ופרופ' עמיחי כהן מביאים את ממצאי המחקר המשותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בנושא מעורבות צה"ל בניהול משבר קורונה: מה היו התפקידים שנטל על עצמו הצבא בהתמודדות עם המגפה ומדוע? באילו מצבים חשוב שצה"ל יהיה מעורב בניהול משבר אזרחי? ומאידך - מהם הגבולות שיש להציב למעורבות כזו של הצבא בתחום האזרחי, כדי שתתאם את עקרונות המשטר הדמוקרטי?
May 14, 2020
שמואל אבן ודודי סימן טוב מנתחים את חלקה של קהילת המודיעין הישראלית (אמ"ן, שב"כ והמוסד) במתן המענה לבעיות אזרחיות שהתעוררו במהלך משבר קורונה: מהם היתרונות ומהם החסרונות שניתן לזהות במעורבות קהילת המודיעין במשבר זה? באילו נושאים אזרחיים צפויה תרומה משמעותית של קהילת המודיעין הישראלית גם בשגרה?
May 7, 2020
מנהל המכון, אודי דקל, ופנינה שרביט-ברוך, דנים באפשרות של סיפוח שטחי יהודה ושומרון לישראל, שהוצגה בעת האחרונה בממשלה ובמגעים הדיפלומטיים בין ישראל לארצות הברית: מהם המתארים האפשריים של תכנית הסיפוח העולים על הפרק כעת? מהן המשמעויות וההשלכות המשפטיות של החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון? כיצד צפוי להשפיע המהלך על מצבה המדיני והביטחוני של ישראל?
May 7, 2020
ד"ר קובי מיכאל ויוחנן צורף בוחנים את היוזמה שהציג מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר, לצורך שחרור אסירים מהכלא הישראלי בתמורה למידע על האזרחים וגופות החיילים הישראלים בעזה, והמגעים המתנהלים כעת באמצעות מתווכים. מה המניעים להצגת היוזמה, בצל החשש מהתפרצות מגפת הקורונה ברצועה? עד כמה היוזמה הזו מקרבת את ישראל וחמאס לעסקה להשבת החיילים והאזרחים השבויים בעזה? מה הסיכויים לקידום מהלך של הסדרה ארוכת טווח, בתנאים הנוכחיים?
May 7, 2020
סיפוח יהודה ושומרון: משמעויות מדיניות, ביטחוניות ומשפטיות מנהל המכון, אודי דקל, ופנינה שרביט-ברוך, דנים באפשרות של סיפוח שטחי יהודה ושומרון לישראל, שהוצגה בעת האחרונה בממשלה ובמגעים הדיפלומטיים בין ישראל לארצות הברית: מהם המתארים האפשריים של תכנית הסיפוח העולים על הפרק כעת? מהן המשמעויות וההשלכות המשפטיות של החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון? כיצד צפוי להשפיע המהלך על מצבה המדיני והביטחוני של ישראל? מגעים לעסקה בין ישראל לחמאס - מניעים וסיכויים ד"ר קובי מיכאל ויוחנן צורף בוחנים את היוזמה שהציג מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר, לצורך שחרור אסירים מהכלא הישראלי בתמורה למידע על האזרחים וגופות החיילים הישראלים בעזה, והמגעים המתנהלים כעת באמצעות מתווכים. מה המניעים להצגת היוזמה, בצל החשש מהתפרצות מגפת הקורונה ברצועה? עד כמה היוזמה הזו מקרבת את ישראל וחמאס לעסקה להשבת החיילים והאזרחים השבויים בעזה? מה הסיכויים לקידום מהלך של הסדרה ארוכת טווח, בתנאים הנוכחיים?
May 3, 2020
INSS Research Fellow Dr. Michal Hatuel-Radoshitzky and Mr. Jay Ruderman, President of the Ruderman Family Foundation, speak about the coronavirus and the Jewish community in the United States. Has the Jewish community been uniquely affected? What is Israel's role toward the Jewish community in light of the crisis, and what opportunities lie ahead?
April 29, 2020
מנהל המכון, אודי דקל, והחוקרות הבכירות סימה שיין ואורנה מזרחי, בשיחה מיוחדת על מצבה של ישראל והחברה הישראלית, 72 שנים לאחר הקמת המדינה: על משמעות עצמאותה של ישראל בתקופת מגפת קורונה; הסיבות להתרופפות תחושת הסולידריות בחברה; הפער בין השתלבות הציבור הערבי בחברה לבין התפיסות המלבות של נבחרי הציבורים השונים; "עם סגולה" - ההבדלים בין מימוש היעדים הערכיים על ידי המערך האזרחי לבין ההקצנה הפוליטית ותפקוד מנגנוני המדינה; מקומן של נשים בתהליכי קבלת החלטות - גם בהתמודדות עם משבר הקורונה; ולאיזה חוף מבטחים, ביטחוני וערכי, יש לנווט את ישראל כספינה חזקה עד יום העצמאות הבא?
April 26, 2020
יורם שוייצר מציג את השפעת מגפת הקורונה על הפעילות של ארגוני הטרור מזרם הסלפיה-ג'יהאדיה, ובראשם דאע"ש ואל-קאעדה. כיצד הנושא מוצג בפרסומים של הארגונים הללו, ובמיוחד יחסם לפגיעה הקשה באויביהם במדינות המערב? האם ניכר שינוי בדפוסי הפעילות הצבאית של ארגונים אלה?
April 26, 2020
אורנה מזרחי ויורם שוייצר בוחנים את ההתפתחויות הצבאיות בין ישראל לחיזבאללה בימים האחרונים, בצל משבר הקורונה. מה מידת השפעת המשבר על חיזבאללה בלבנון והאם יש לו השלכות על פעילותו הצבאית של הארגון? מהם המסרים המרכזיים שביקשו ישראל וחיזבאללה להעביר זה לזה בימים האחרונים, על רקע התקיפות בסוריה והחבלה בגדר הגבול בין ישראל ללבנון?
April 26, 2020
פנינה שרביט ברוך דנה בסוגיית בידוד האוכלוסייה המבוגרת בישראל בזמן משבר הקורונה. מה מידת הסיכון הנשקפת לאוכלוסייה זו, על פי הנתונים הקיימים? האם מדיניות הבידוד המחמירה שנקטה המדינה כלפי האוכלוסייה המבוגרת, מוצדקת, בהתייחס למשמעויות החברתיות, הנפשיות והכלכליות שלה? כיצד ניתן להשיג את האיזון בין הגנה על בריאות אוכלוסייה זו לבין שמירה על איכות החיים והפרנסה?
April 26, 2020
תא"ל (במיל.) איתי ברון, סגן ראש המכון, מציג את תרחישי ההשפעה האפשריים של המשבר המתהווה על הסדר העולמי, ועל זירת המזרח התיכון בפרט, בטווח הזמן של השנה הקרובה: האם סין תתחזק מהמשבר ותכונן סדר אי-ליברלי? באילו תנאים תצליח ארה"ב לשקם את הסדר הליברלי שהתקיים עד כה? מה עלול להוביל לכאוס ולהתפרקות הסדר העולמי ואף להתפרקותן של מדינות, ומנגד - מה עשוי להשיב את המצב לקדמותו, לאחר שהמגפה תדעך?
April 26, 2020
השלכות קורונה על הסדר העולמי והמזה"ת איתי ברון, סגן ראש המכון, מציג את תרחישי ההשפעה האפשריים של המשבר המתהווה על הסדר העולמי, ועל זירת המזרח התיכון בפרט, בטווח הזמן של השנה הקרובה: האם סין תתחזק מהמשבר ותכונן סדר אי-ליברלי? באילו תנאים תצליח ארה"ב לשקם את הסדר הליברלי שהתקיים עד כה? מה עלול להוביל לכאוס ולהתפרקות הסדר העולמי ואף להתפרקותן של מדינות, ומנגד - מה עשוי להשיב את המצב לקדמותו, לאחר שהמגפה תדעך? בידוד האוכלוסייה המבוגרת בישראל – יותר נזק מתועלת? פנינה שרביט ברוך דנה בסוגיית בידוד האוכלוסייה המבוגרת בישראל בזמן משבר הקורונה. מה מידת הסיכון הנשקפת לאוכלוסייה זו, על פי הנתונים הקיימים? האם מדיניות הבידוד המחמירה שנקטה המדינה כלפי האוכלוסייה המבוגרת, מוצדקת, בהתייחס למשמעויות החברתיות, הנפשיות והכלכליות שלה? כיצד ניתן להשיג את האיזון בין הגנה על בריאות אוכלוסייה זו לבין שמירה על איכות החיים והפרנסה? עימות חיזבאללה-ישראל בצל הקורונה אורנה מזרחי ויורם שוייצר בוחנים את ההתפתחויות הצבאיות בין ישראל לחיזבאללה בימים האחרונים, בצל משבר הקורונה. מה מידת השפעת המשבר על חיזבאללה בלבנון והאם יש לו השלכות על פעילותו הצבאית של הארגון? מהם המסרים המרכזיים שביקשו ישראל וחיזבאללה להעביר זה לזה בימים האחרונים, על רקע התקיפות בסוריה והחבלה בגדר הגבול בין ישראל ללבנון? קורונה וארגוני הסלפיה-ג'יהאדיה יורם שוייצר מציג את השפעת מגפת הקורונה על הפעילות של ארגוני הטרור מזרם הסלפיה-ג'יהאדיה, ובראשם דאע"ש ואל-קאעדה. כיצד הנושא מוצג בפרסומים של הארגונים הללו, ובמיוחד יחסם לפגיעה הקשה באויביהם במדינות המערב? האם ניכר שינוי בדפוסי הפעילות הצבאית של ארגונים אלה?
April 23, 2020
ניהול משבר קורונה בישראל והאתגרים המלווים אותו: ראש המכון, אלוף (במיל') עמוס ידלין, מנתח את משבר קורונה ואת תהליך היציאה ממנו: מהם הלקחים שניתן להפיק מהדרך שבה נוהל המשבר עד כה על ידי הממשלה, צה"ל והמוסד? כיצד ניתן להשיג את האיזון הדרוש בין המאבק במגפה לשמירה על כלכלת ישראל? לפי איזה קריטריונים יש לשקול את צעדי היציאה מהמשבר? וגם: מה ניתן ללמוד מהתקיפות ומהאירועים הביטחוניים שהתרחשו בימים האחרונים בסוריה ובגבול לבנון-ישראל, לגבי ניהול העימות בין ישראל לציר האיראני, תוך כדי משבר קורונה?
April 23, 2020
קורונה בחברה הערבית: ח'דר סואעד, חוקר בתכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל ומלגאי תכנית ניובאואר, ועו"ד ד"ר מורסי אבו מוך, יו"ר המרכז לדיאלוג למחקרים אסטרטגיים במכללת אלקאסמי וראש עיריית באקה אל-ע'רביה לשעבר, מציגים את תמונת המצב העדכנית בחברה הערבית בישראל בעקבות התפרצות מגפת קורונה: כיצד הגיבה המנהיגות הערבית וכיצד הגיב הציבור? האם השלטון המקומי מצליח לגייס את הציבור לציית להנחיות הממשלה ומה עשוי לשפר את המצב? וגם: כיצד נערכים לחודש רמדאן, ובפרט לתפילות רמדאן, בצל המשבר?
April 23, 2020
ניהול משבר קורונה בישראל והאתגרים המלווים אותו: ראש המכון, אלוף (במיל') עמוס ידלין, מנתח את משבר קורונה ואת תהליך היציאה ממנו: מהם הלקחים שניתן להפיק מהדרך שבה נוהל המשבר עד כה על ידי הממשלה, צה"ל והמוסד? כיצד ניתן להשיג את האיזון הדרוש בין המאבק במגפה לשמירה על כלכלת ישראל? לפי איזה קריטריונים יש לשקול את צעדי היציאה מהמשבר? וגם: מה ניתן ללמוד מהתקיפות ומהאירועים הביטחוניים שהתרחשו בימים האחרונים בסוריה ובגבול לבנון-ישראל, לגבי ניהול העימות בין ישראל לציר האיראני, תוך כדי משבר קורונה? קורונה בחברה הערבית: ח'דר סואעד, חוקר בתכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל ומלגאי תכנית ניובאואר, ועו"ד ד"ר מורסי אבו מוך, יו"ר המרכז לדיאלוג למחקרים אסטרטגיים במכללת אלקאסמי וראש עיריית באקה אל-ע'רביה לשעבר, מציגים את תמונת המצב העדכנית בחברה הערבית בישראל בעקבות התפרצות מגפת קורונה: כיצד הגיבה המנהיגות הערבית וכיצד הגיב הציבור? האם השלטון המקומי מצליח לגייס את הציבור לציית להנחיות הממשלה ומה עשוי לשפר את המצב? וגם: כיצד נערכים לחודש רמדאן, ובפרט לתפילות רמדאן, בצל המשבר?
April 21, 2020
On the occasion of Holocaust Remembrance Day in Israel, INSS research associate Adi Kantor interviews Mr. Martin Schellenberg, head of the Education Department of the Memorial and Museum of Sachsenhausen in Germany, and Dr. Petra Bárd, Associate Professor at the Department of Criminology in Eötvös Loránd University Budapest, on today’s challenges to the formation of Holocaust memory in their countries. Each guest will provide an inside look at current national narratives affecting political and Holocaust education today, with the rise of populism, antisemitism and the far right in his/her country. What is “political education” and “Holocaust education” today? What does it mean to “work with the past without witnesses”? Why are historical revisionism, secondary antisemitism, and denial and distortion of the past on the rise? An inside look from Germany and Hungary will be the main issue discussed in this special podcast.
April 20, 2020
לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ערכנו שיחת זום מיוחדת בהשתתפות מנהל המכון, תא"ל (במיל.) אודי דקל, חוקרת גרמניה בתוכנית לחקר אירופה במכון, עדי קנטור, ושליחת "כאן 11" לאירופה, אנטוניה ימין, על זיכרון השואה בעם היהודי, במדינת ישראל ובמדינות אירופה. האם השיח לגבי השואה בישראל משקף את מכלול הלקחים שניתן ללמוד מהאירוע? כיצד התהווה השיח הקורבני באירופה וכיצד הודר ממנו הקורבן היהודי? איזה אחראיות יש בהקשר זה לחינוך, לזרמים חברתיים ופוליטיים ולמנהיגים? אילו נרטיבים עוברים בין דורות במדינות בהן התרחשה השואה? וגם: על השכחה והכחשה, אימוץ חצאי אמיתות והקשר להתחזקות הימין הפופוליסטי באירופה.
April 12, 2020
ד"ר מיכל חטואל, עמיתת מחקר במכון, ואלון פרידמן, מנכ"ל ומייסד "Enter" – יוזמה לקידום עמיות יהודית, משוחחים על המתרחש בימים אלה בקהילות היהודיות ברחבי העולם, בעקבות התפרצות משבר הקורונה: איזה גופים תומכים בבני הקהילה, בהתמודדותם עם המגפה ועם השלכותיה הכלכליות והחברתיות? באיזו מידה המגפה מגבירה תופעות של אנטישמיות כלפי קהילות יהודיות? וכיצד משתקפים בניהול משבר זה הקשרים הייחודיים והערבות ההדדית, בין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות?
April 7, 2020
הקורונה באיראן: אתגר מבית, לחצים ואיומים בזירה הבינלאומית סימה שיין, חוקרת בכירה במכון ולשעבר בכירה במוסד, מנתחת את תגובות המשטר האיראני להתפרצות משבר קורונה - שעד כה חשף השלטון רק טפח ממניין הקורבנות שלו: אילו יעדים חותר המשטר האיראני להשיג בזירה הבינלאומית, כמענה למשבר? האם מצוקת קורונה עשויה לקרב בין איראן לארה"ב, דרך הבנות דיפלומטית, או דווקא לדחוף אותן להתנגשות? וגם: כיצד מושפעת פעילות המיליציות מעבר לגבולותיה של איראן והאם חל בימים האחרונים שינוי בנוגע לתכנית הגרעין? הקורונה בסוריה ד"ר כרמית ולנסי, מנהלת תכנית המחקר סוריה במכון, מציגה הערכה עדכנית לגבי היקף הפגיעה של נגיף הקורונה בסוריה וצעדי התגובה של משטר אסד ושל המורדים השולטים בחלקים מצפון מערב המדינה: באיזו מידה ערוך משטר אסד, ובפרט מערכת הבריאות שלו, לתת מענה להתפרצות המגפה? האם גם מיליוני הפליטים השוהים בצפון מערב סוריה ובאזור הגבול הדרומי של טורקיה יזכו לטיפול רפואי הולם? האם המשבר משפיע על הגעת הכוחות האיראניים לסוריה וההתבססות שם? הקורונה במצרים ד"ר אופיר וינטר, מומחה למצרים ועמית מחקר במכון, בוחן את האתגרים הניצבים בפני משטרו של עבד אל-פתאח א-סיסי, בעקבות התפרצות הקורונה: מהן המשמעויות הכלכליות של המשבר? מה ייחשב מבחינת מצרים להצלחה בהתמודדות עמו? וכיצד ישראל ומצרים יכולות לשתף פעולה במסגרת המאבק במגפה?
April 7, 2020
סימה שיין, חוקרת בכירה במכון ולשעבר בכירה במוסד, מנתחת את תגובות המשטר האיראני להתפרצות משבר קורונה - שעד כה חשף השלטון רק טפח ממניין הקורבנות שלו: אילו יעדים חותר המשטר האיראני להשיג בזירה הבינלאומית, כמענה למשבר? האם מצוקת קורונה עשויה לקרב בין איראן לארה"ב, דרך הבנות דיפלומטית, או דווקא לדחוף אותן להתנגשות? וגם: כיצד מושפעת פעילות המיליציות מעבר לגבולותיה של איראן והאם חל בימים האחרונים שינוי בנוגע לתכנית הגרעין?
April 7, 2020
ד"ר כרמית ולנסי, מנהלת תכנית המחקר סוריה במכון, מציגה הערכה עדכנית לגבי היקף הפגיעה של נגיף הקורונה בסוריה וצעדי התגובה של משטר אסד ושל המורדים השולטים בחלקים מצפון מערב המדינה: באיזו מידה ערוך משטר אסד, ובפרט מערכת הבריאות שלו, לתת מענה להתפרצות המגפה? האם גם מיליוני הפליטים השוהים בצפון מערב סוריה ובאזור הגבול הדרומי של טורקיה יזכו לטיפול רפואי הולם? האם המשבר משפיע על הגעת הכוחות האיראניים לסוריה וההתבססות שם?
April 7, 2020
ד"ר אופיר וינטר, מומחה למצרים ועמית מחקר במכון, בוחן את האתגרים הניצבים בפני משטרו של עבד אל-פתאח א-סיסי, בעקבות התפרצות הקורונה: מהן המשמעויות הכלכליות של המשבר? מה ייחשב מבחינת מצרים להצלחה בהתמודדות עמו? וכיצד ישראל ומצרים יכולות לשתף פעולה במסגרת המאבק במגפה?
April 2, 2020
As corona continues to dominate the headlines in Israel, INSS Deputy Director for Research Brig. Gen (ret.) Itai Brun talks with Dr. Sarah Feuer about the impact of the pandemic across the Middle East and the implications for Israel. How are individual states across the region coping with the outbreak? What regional trends are emerging as a result of the virus? And what potential scenarios could Israel encounter as corona leaves its mark on the Middle East?
March 31, 2020
מגפה בעידן הדיגיטלי תא"ל (במיל.) רונן מנליס, לשעבר דובר צה"ל ומרצה בתחום הדיגיטל והתודעה, ונעם מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית ומרצה לתואר שני במכללה למנהל, משוחחים על היד הנעלמה שמעצבת את התודעה שלנו בעידן הקורונה, שבו הרשתות החברתיות הן ערוץ מרכזי של זרימת מידע בכל רחבי העולם, לצד כלי התקשורת המסורתיים, המפוקחים על ידי המדינה. כיצד מנהלים (אם בכלל) משבר כזה ובאילו כלים אפשר להתמודד עם היצף המידע וההשתלטות הטוטאלית של אירוע המגפה על חיינו? טראמפ והקורונה אלדד שביט מסביר את התגובה המאוחרת של ממשל טראמפ להתפרצות המשבר בארצות הברית – באילו אמצעים מנסים הממשל והשלטונות הפדרליים לתקן את הנזקים שנגרמו, במישור הבריאותי ובמישור הכלכלי? אילו השלכות עשויות להיות למשבר הזה על הממשל, לקראת בחירות 2020, והאם הסיוע האמריקני לישראל ייפגע?
March 31, 2020
תא"ל (במיל.) רונן מנליס, לשעבר דובר צה"ל ומרצה בתחום הדיגיטל והתודעה, ונעם מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית ומרצה לתואר שני במכללה למנהל, משוחחים על היד הנעלמה שמעצבת את התודעה שלנו בעידן הקורונה, שבו הרשתות החברתיות הן ערוץ מרכזי של זרימת מידע בכל רחבי העולם, לצד כלי התקשורת המסורתיים, המפוקחים על ידי המדינה. כיצד מנהלים (אם בכלל) משבר כזה ובאילו כלים אפשר להתמודד עם היצף המידע וההשתלטות הטוטאלית של אירוע המגפה על חיינו?
March 31, 2020
אלדד שביט מסביר את התגובה המאוחרת של ממשל טראמפ להתפרצות המשבר בארצות הברית – באילו אמצעים מנסים הממשל והשלטונות הפדרליים לתקן את הנזקים שנגרמו, במישור הבריאותי ובמישור הכלכלי? אילו השלכות עשויות להיות למשבר הזה על הממשל, לקראת בחירות 2020, והאם הסיוע האמריקני לישראל ייפגע?
March 30, 2020
INSS research associate Adi Kantor and Dr. Henning Lahmann, senior researcher at the Digital Society Institute at the ESMT Berlin, analyze how Germany, the leading member of the European Union, is coping with the current coronavirus crisis. How has the pandemic affected Germany’s economy and health system? How is Germany balancing the need to maintain public health while protecting individual rights to privacy, freedom of speech, and movement? How can one explain the relatively low mortality rate in Germany? What will the social and political implications of the crisis be – are anti-migrant and extreme political views in the German discourse expected to rise? These and related issues are addressed here.
March 29, 2020
דמוקרטיה במבחן: בין איכון טלפונים למבודדי הקורונה למשבר בין אדלשטיין לבג"ץ עו"ד אל"מ (במיל.) פנינה שרביט-ברוך מציגה את ההיבטים המשפטיים של הגבלת חופש התנועה וההיתר שניתן לשב"כ לאכן טלפונים סלולריים, במסגרת הצעדים לבלימת התפשטות הקורונה בישראל: האם נשמר בצעדים חריגים אלה האיזון בין חירויות הפרט הדמוקרטיות, לבין הצורך הבריאותי שלשמו הם ננקטו? אילו עקרונות משפטיים צריכים להישמר במצבי חירום כגון זה? וגם – פוליטיקה: מדוע מהלכיו האחרונים של יו"ר הכנסת היוצא, יולי אדלשטיין, בניגוד לעמדת בג"ץ, מהווים משבר חוקתי ובאיזו מידה הם מסכנים את הדמוקרטיה הישראלית? הנזקים הכלכליים של הקורונה ד"ר תומר פדלון בוחן את האפקט הכלכלי של התפשטות הנגיף: כיצד התהוות המגפה השפיעה על הביקוש וההיצע העולמיים? מהם הנזקים הכלכליים המיידים של המגפה בישראל? באיזה אופן מנהלות המעצמות ארצות הברית וסין את המשבר הכלכלי? כיצד מושפעת כלכלת המזרח התיכון? ומה האסטרטגיה היעילה ליציאה מהמשבר? קורונה בימי פוטין ד"ר ורה מיכלין-שפיר מנתחת את התמודדות המשטר הרוסי עם התפרצות הקורונה: האם רוסיה נוהגת בשקיפות בדיווחיה על התפרצות המגפה בקרבה? אילו מסרים מפנה רוסיה כלפי חוץ, בעניין הטיפול במוקדי המגפה ברחבי העולם? כיצד משתלב פוטין בהסברה הרוסית בימים אלה ועד כמה הוא מעורב בניהול המשבר?
March 29, 2020
עו"ד אל"מ (במיל.) פנינה שרביט-ברוך מציגה את ההיבטים המשפטיים של הגבלת חופש התנועה וההיתר שניתן לשב"כ לאכן טלפונים סלולריים, במסגרת הצעדים לבלימת התפשטות הקורונה בישראל: האם נשמר בצעדים חריגים אלה האיזון בין חירויות הפרט הדמוקרטיות, לבין הצורך הבריאותי שלשמו הם ננקטו? אילו עקרונות משפטיים צריכים להישמר במצבי חירום כגון זה? וגם – פוליטיקה: מדוע מהלכיו האחרונים של יו"ר הכנסת היוצא, יולי אדלשטיין, בניגוד לעמדת בג"ץ, מהווים משבר חוקתי ובאיזו מידה הם מסכנים את הדמוקרטיה הישראלית?
March 29, 2020
ד"ר תומר פדלון בוחן את האפקט הכלכלי של התפשטות הנגיף: כיצד התהוות המגפה השפיעה על הביקוש וההיצע העולמיים? מהם הנזקים הכלכליים המיידים של המגפה בישראל? באיזה אופן מנהלות המעצמות ארצות הברית וסין את המשבר הכלכלי? כיצד מושפעת כלכלת המזרח התיכון? ומה האסטרטגיה היעילה ליציאה מהמשבר?
March 29, 2020
ד"ר ורה מיכלין-שפיר מנתחת את התמודדות המשטר הרוסי עם התפרצות הקורונה: האם רוסיה נוהגת בשקיפות בדיווחיה על התפרצות המגפה בקרבה? אילו מסרים מפנה רוסיה כלפי חוץ, בעניין הטיפול במוקדי המגפה ברחבי העולם? כיצד משתלב פוטין בהסברה הרוסית בימים אלה ועד כמה הוא מעורב בניהול המשבר?
March 26, 2020
הקורונה באירופה: עדי קנטור מסבירה את ההשלכות העמוקות של משבר הקורונה על מדינות האיחוד האירופי, שכמה מהן הפכו למוקד עולמי של המגפה. כיצד משפיע המשבר על הלכי הרוח בציבור ובקרב פוליטיקאים? האם הוא מחזק אנטישמיות ופופוליזם? מה מסביר את התגובה המאוחרת של המדינות שבהן הכתה המגפה בצורה הקשה ביותר? והאם הקורונה מאיצה את היפרדות מדינות האיחוד האירופי? הקורונה ברשות הפלסטינית - יוחנן צורף ונועה שוסטרמן מציגים את תמונת המצב ברשות הפלסטינית וברצועת עזה, את ההיערכות להתמודדות עם המגפה ואת מידת המעורבות של ישראל בנושא. מה ניתן ללמוד מההתמודדות עם משבר זה על תפקוד הרשות הפלסטינית, סמכותה וכושר הפעולה שלה? מה הסיכונים הנשקפים לאוכלוסייה ברצועה והאם בעזה מסתמכים על סיוע מישראל? איזה תועלת מדינית וביטחונית יכולה לצמוח משיתוף פעולה עם הפלסטינים במהלך המשבר?
March 26, 2020
יוחנן צורף ונועה שוסטרמן מציגים את תמונת המצב ברשות הפלסטינית וברצועת עזה, את ההיערכות להתמודדות עם המגפה ואת מידת המעורבות של ישראל בנושא. מה ניתן ללמוד מההתמודדות עם משבר זה על תפקוד הרשות הפלסטינית, סמכותה וכושר הפעולה שלה? מה הסיכונים הנשקפים לאוכלוסייה ברצועה והאם בעזה מסתמכים על סיוע מישראל? איזה תועלת מדינית וביטחונית יכולה לצמוח משיתוף פעולה עם הפלסטינים במהלך המשבר?
March 26, 2020
עדי קנטור מסבירה את ההשלכות העמוקות של משבר הקורונה על מדינות האיחוד האירופי, שכמה מהן הפכו למוקד עולמי של המגפה. כיצד משפיע המשבר על הלכי הרוח בציבור ובקרב פוליטיקאים? האם הוא מחזק אנטישמיות ופופוליזם? מה מסביר את התגובה המאוחרת של המדינות שבהן הכתה המגפה בצורה הקשה ביותר? והאם הקורונה מאיצה את היפרדות מדינות האיחוד האירופי?
March 25, 2020
INSS Research Fellow Dr. Michal Hatuel-Radoshitzky and INSS Senior Research Fellow Dr. Yehuda Ben Meir discuss the coronavirus and Israel: What is the strategy that has guided Israel in dealing with the pandemic, and how does it play into the political system's instability at this time? Has Israel's democracy been affected? And finally, in an attempt to look for the silver lining: three positive elements that have emerged from the current difficult situation.
March 23, 2020
ניהול משבר הקורונה בישראל: מנהל המכון אודי דקל מנתח את הממדים המערכתיים של ניהול המשבר בארץ מראשיתו, וכן את היעדים והחלופות שיש לבחון בהמשך הדרך: מה הייעוד וההיקף הנדרש של בדיקות נרחבות באוכלוסייה? כיצד יתאפשר למערכת הבריאות, במצבה הקיים, לעמוד בנטל? ומדוע חשוב שיהיה לאירוע הזה מנהל? משבר קורונה בישראל - מבחן למנהיגות ולחברה: ד"ר מאיר אלרן וד"ר כרמית פדן בוחנים את מאפייניו הייחודיים של משבר קורונה כמצב חירום, והשלכותיו על קשרי הגומלין בין מוסדות המדינה, האזרחים וההנהגה המדינית. מהם המדדים הכלכליים, בריאותיים, תודעתיים ופוליטיים של האירוע? מה תפקידם של חוסן, אמון הציבור ואמינותה של ההנהגה בהקשר זה? והאם יש להפריד את הפוליטיקה מניהול המשבר?
March 23, 2020
מנהל המכון אודי דקל מנתח את הממדים המערכתיים של ניהול המשבר בארץ מראשיתו, וכן את היעדים והחלופות שיש לבחון בהמשך הדרך: מה הייעוד וההיקף הנדרש של בדיקות נרחבות באוכלוסייה? כיצד יתאפשר למערכת הבריאות, במצבה הקיים, לעמוד בנטל? ומדוע חשוב שיהיה לאירוע הזה מנהל?
March 23, 2020
ד"ר מאיר אלרן וד"ר כרמית פדן בוחנים את מאפייניו הייחודיים של משבר קורונה כמצב חירום, והשלכותיו על קשרי הגומלין בין מוסדות המדינה, האזרחים וההנהגה המדינית. מהם המדדים הכלכליים, בריאותיים, תודעתיים ופוליטיים של האירוע? מה תפקידם של חוסן, אמון הציבור ואמינותה של ההנהגה בהקשר זה? והאם יש להפריד את הפוליטיקה מניהול המשבר?
March 19, 2020
פייק ניוז בימי קורונה – דודי סימנטוב ורועי שולמן מנתחים את תופעת ההפצה של חדשות כוזבות במקביל להתפשטות הנגיף ברחבי העולם: אילו סוגים של פייק ניוז מופצים בימים האחרונים? מיהם השחקנים המעורבים בהפצת המידע הכוזב ומהם האינטרסים שלהם? ומה חברות ומדינות יכולות לעשות כדי למנוע פגיעה בביטחון האישי והלאומי על ידי ידיעות שקריות? התפשטות הקורונה במדינות המפרץ – הנפט, היציבות הפנימית והיחסים עם איראן: יואל גוז'נסקי מנתח את אופן התפשטות המגפה בסעודיה ובאמירויות - אילו מדינות נפגעו בצורה הקשה ביותר וכיצד? מהן ההשלכות המידיות על הכלכלה של המדינות וכיצד הן מנהלות את המשבר? ומה ההשפעה של המשבר על היחסים העכורים עם הרפובליקה האסלאמית?
March 19, 2020
דודי סימנטוב ורועי שולמן מנתחים את תופעת ההפצה של חדשות כוזבות במקביל להתפשטות הנגיף ברחבי העולם: אילו סוגים של פייק ניוז מופצים בימים האחרונים? מיהם השחקנים המעורבים בהפצת המידע הכוזב ומהם האינטרסים שלהם? ומה חברות ומדינות יכולות לעשות כדי למנוע פגיעה בביטחון האישי והלאומי על ידי ידיעות שקריות?
March 19, 2020
יואל גוז'נסקי מנתח את אופן התפשטות המגפה בסעודיה ובאמירויות - אילו מדינות נפגעו בצורה הקשה ביותר וכיצד? מהן ההשלכות המידיות על הכלכלה של המדינות וכיצד הן מנהלות את המשבר? ומה ההשפעה של המשבר על היחסים העכורים עם הרפובליקה האסלאמית?
March 15, 2020
המשבר בין טראמפ לקהילת המודיעין האמריקאית: סגן ראש המכון, תא"ל (במיל.) איתי ברון ונתן ברגר מנתחים את רצף המתחים וחילופי ההאשמות בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לראשי קהילת המודיעין האמריקאית, מאז ראשית כהונתו. מהן נקודות המחלוקת - ומה הטענות של טראמפ? מה החידושים שהכניס הנשיא לדיאלוג בין הממשל לגופי הביון? ומה צריכה ללמוד קהילת המודיעין הישראלית מהמתרחש בארה"ב? הפרויקט הימי המשוגע של ארדואן: ד"ר גליה לינדנשטראוס ורמי דניאל מסבירים מדוע גברה נחישותו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, להקים את "תעלת איסטנבול", נתיב שיט מקביל למצר הבוספורוס, על אף הנזק הסביבתי והמתחים הבינ"ל שהקמתו צפויה לעורר. מהם התמריצים הפנימיים והבינלאומיים של ארדואן ומפלגת השלטון הגלומים בפרויקט זה? וכיצד הוא צפוי להשפיע על יחסיה של טורקיה עם יתר מדינות האזור, עם רוסיה ועם ארצות הברית, על רקע המתחים הקיימים בים התיכון ובסוריה?
March 15, 2020
סגן ראש המכון, תא"ל (במיל.) איתי ברון ונתן ברגר מנתחים את רצף המתחים וחילופי ההאשמות בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לראשי קהילת המודיעין האמריקאית, מאז ראשית כהונתו. מהן נקודות המחלוקת - ומה הטענות של טראמפ? מה החידושים שהכניס הנשיא לדיאלוג בין הממשל לגופי הביון? ומה צריכה ללמוד קהילת המודיעין הישראלית מהמתרחש בארה"ב?
March 15, 2020
ד"ר גליה לינדנשטראוס ורמי דניאל מסבירים מדוע גברה נחישותו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, להקים את "תעלת איסטנבול", נתיב שיט מקביל למצר הבוספורוס, על אף הנזק הסביבתי והמתחים הבינ"ל שהקמתו צפויה לעורר. מהם התמריצים הפנימיים והבינלאומיים של ארדואן ומפלגת השלטון הגלומים בפרויקט זה? וכיצד הוא צפוי להשפיע על יחסיה של טורקיה עם יתר מדינות האזור, עם רוסיה ועם ארצות הברית, על רקע המתחים הקיימים בים התיכון ובסוריה?
March 9, 2020
בעקבות מות נשיא מצרים לשעבר, חוסני מובארכ, בחנו את יחסי השלום האמביוולנטיים בין קהיר וירושלים, במשך כשלושים שנות כהונתו. אופיר וינטר והפרשן לענייני ערבים ג'קי חוגי מסבירים מדוע העדיף מובארכ לרסן, ואף לבלום, תהליכי התקרבות בין שני העמים, ולשמור על מתכונת של "שלום קר", הנשען על קשרים דיפלומטיים ושיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים-אסטרטגיים. מה הוביל לכך שגם אחרי חתימת חוזה השלום, הדימוי של ישראל בתוכניות הלימודים ובתקשורת המצרית נותר שלילי? באיזו מידה השפיעה הסביבה האזורית על עיצוב היחסים בין מצרים לישראל, ובפרט הסכסוך הישראלי-פלסטיני? וכיצד השפיעה מורשת מובארכ על אופי השלטון והיחסים בין הצבא לשלטון במצרים, אחרי המהפכה ב-2011?
March 5, 2020
תכנית מיוחדת של פודקאסטרטגי בעקבות התפרצות נגיף קורונה - אסף אוריון וגליה לביא מסבירים כיצד הפך הווירוס לנושא העומד במוקד סדר היום העולמי: מה אנו יודעים על אופן התפשטות המגפה מסין לכל רחבי העולם? אילו היבטים כלכליים ומדיניים יש לתופעה? ועם אילו אתגרים תצטרך להתמודד ישראל בתקופה הקרובה? בהמשך, רז צימט מנתח את ההשפעות על איראן: כיצד הפכה הרפובליקה האסלאמית למוקד אזורי של ההתפרצות ומהן ההשלכות על אמון הציבור האיראני במשטר, בפרט בבחירות האחרונות לפרלמנט האיראני?
March 5, 2020
אסף אוריון וגליה לביא מסבירים כיצד הפך הווירוס לנושא העומד במוקד סדר היום העולמי: מה אנו יודעים על אופן התפשטות המגפה מסין לכל רחבי העולם? אילו היבטים כלכליים ומדיניים יש לתופעה? ועם אילו אתגרים תצטרך להתמודד ישראל בתקופה הקרובה?
March 5, 2020
רז צימט מנתח את ההשפעות על איראן: כיצד הפכה הרפובליקה האסלאמית למוקד אזורי של ההתפרצות ומהן ההשלכות על אמון הציבור האיראני במשטר, בפרט בבחירות האחרונות לפרלמנט האיראני?
March 3, 2020
One day after Israelis went to the polls in Knesset elections for the third time in one year, INSS senior research fellows Dr. Yehuda Ben Meir (formerly deputy Foreign Minister) and Amb. Dr. Oded Eran analyze the results of the elections. What are the chances that Israel will go to the polls for a fourth time to form a new government? Will the Supreme Court rule against a Prime Minister serving if he has been indicted on charges of bribery? Will Netanyahu try to pass the so-called “French law” to secure his immunity? What are the chances that a new coalition will approve the annexation of West Bank territory, and how might the US presidential campaign influence this process?
March 3, 2020
בחירות 2020 – התוצאות: יממה לאחר שאזרחי ישראל הלכו לקלפיות בפעם השלישית בשנה האחרונה, ניתחו סגן שר החוץ לשעבר ד"ר יהודה בן מאיר והשגריר לשעבר ד"ר עודד ערן את תוצאות האמת המסתמנות: מה הסיכויים שלא נלך לבחירות בפעם הרביעית? האם בג"ץ יכריע בעתירה נגד כהונת ראש ממשלה המואשם בשוחד – והאם נתניהו יקדם את החוק הצרפתי? מה הסיכוי שהקואליציה החדשה תאשר סיפוח שטחים – וכיצד ישפיעו על המהלך הבחירות הקרבות בארה"ב?
March 1, 2020
בחירות 2020: לרגל הבחירות לכנסת, ד"ר ציפי ישראלי ורותי פינס מהתוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי, מנתחות את הקשר בין הנטיות הפוליטיות של הציבור בישראל לעמדותיו בתחום הביטחון הלאומי. האם העמדות הפוליטיות בתחום המדיני-ביטחוני של הציבור בישראל זזו ימינה? האם המרכז הפוליטי בישראל קרוב יותר לעמדות הימין או השמאל בסוגיות מדיניות-ביטחוניות? כיצד הדבר בא לידי ביטוי במצעי המפלגות? ומה ניתן להסיק מההשוואות לגבי דמיון ושוני בין המפלגות בסוגיות הביטחון הלאומי? הקרב על אידליב: המצב במעוז המורדים האחרון בסוריה הולך ומסתבך, וטורקיה אף הכריזה על מבצע צבאי נגד כוחות משטר אסד, ברקע העלייה החדה במספר ההרוגים בכלל הצדדים. במקביל, אנקרה הודיעה שלא תמנע יותר מעבר פליטים משטחה לאיחוד האירופי ואלפי פליטים מנסים כעת להיכנס ליוון. ד"ר כרמית ולנסי וד"ר גליה לינדנשטראוס מסבירות על האירועים הדרמטיים בצפון סוריה, ומנתחות את האינטרסים המתנגשים של משטר אסד ושל ממשל ארדואן. מה מידת המעורבות של רוסיה, ארה"ב ואיראן במהלכים הדיפלומטיים והצבאיים? מהן ההשלכות של המבצע על העקורים שנמלטו עד כה לגבול סוריה-טורקיה? ומה האפשרות להסלמה צבאית בין טורקיה לרוסיה?
March 1, 2020
לרגל הבחירות לכנסת, ציפי ישראלי ורותי פינס מהתוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי, מנתחות את הקשר בין הנטיות הפוליטיות של הציבור בישראל לעמדותיו בתחום הביטחון הלאומי. האם העמדות הפוליטיות בתחום המדיני-ביטחוני של הציבור בישראל זזו ימינה? האם המרכז הפוליטי בישראל קרוב יותר לעמדות הימין או השמאל בסוגיות מדיניות-ביטחוניות? כיצד הדבר בא לידי ביטוי במצעי המפלגות? ומה ניתן להסיק מההשוואות לגבי דמיון ושוני בין המפלגות בסוגיות הביטחון הלאומי?
March 1, 2020
המצב במעוז המורדים האחרון בסוריה הולך ומסתבך, וטורקיה אף הכריזה על מבצע צבאי נגד כוחות משטר אסד, ברקע העלייה החדה במספר ההרוגים בכלל הצדדים. במקביל, אנקרה הודיעה שלא תמנע יותר מעבר פליטים משטחה לאיחוד האירופי ואלפי פליטים מנסים כעת להיכנס ליוון. כרמית ולנסי וגליה לינדנשטראוס מסבירות על האירועים הדרמטיים בצפון סוריה, ומנתחות את האינטרסים המתנגשים של משטר אסד ושל ממשל ארדואן. מה מידת המעורבות של רוסיה, ארה"ב ואיראן במהלכים הדיפלומטיים והצבאיים? מהן ההשלכות של המבצע על העקורים שנמלטו עד כה לגבול סוריה-טורקיה? ומה האפשרות להסלמה צבאית בין טורקיה לרוסיה?
February 25, 2020
שנת הבחירות בארה"ב בעיצומה, והדמוקרטים נמצאים בשיאו של הליך בחירת המועמד שיתמודד ראש בראש מול הנשיא המכהן טראמפ. מיהם המועמדים הבולטים? מה גורם לבוחרים להצביע למועמד מסוים – והאם היחס שלו לישראל בכלל מעניין את המצביעים האמריקנים? ולאן ילך הקול היהודי? השגריר דן שפירו, רותם אורג וד"ר מיכל חטואל-רדושיצקי מסבירים
February 23, 2020
יחסי ישראל ורוסיה: בין שאלת האחריות לשואה לשאלת האחריות על סוריה ורה מיכלין-שפיר מנתחת את מערכת היחסים האמביוולנטית בין ישראל לרוסיה כיום. כיצד הושפעו הדברים שנשא פוטין בעת ביקורו האחרון בישראל מחילוקי הדעות בסוגיית האחריות הבינלאומית לזוועות מלחמת העולם השנייה בכלל ולשואת היהודים בפרט; מה מעיב על ההבנות האסטרטגיות בין ישראל לרוסיה, באשר להתמודדות עם איומים ביטחוניים בסוריה? במסגרת השיחה, מוצגות גם התובנות העיקריות ממושב שעסק בעתידה של סוריה, במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון. משבר האקלים: אפקט הרשתות החברתיות – וההשפעה על הקשרים של ישראל עם שכנותיה - גלעד שר דן במאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של "עדכן אסטרטגי" על השפעת הרשתות החברתיות על הפוליטיקה של האקלים: כיצד מושפעים השיח הציבורי על האקלים – ואף תהליכי קבלת ההחלטות במדינה, מעצם השימוש ברשתות החברתיות כבמה להעלאת מודעות לנושא? כיצד בעיות אקלים קשורות לביטחון לאומי ולשיתוף הפעולה והקשרים האסטרטגיים בין ישראל לשכנותיה? "ידעתי את ארצי" - שיחה עם אלוף (מיל') מתן וילנאי, לרגל פרסום הספר הביוגרפי שכתב עם יניב מגל – איזה חוויות עיצבו את התחנות בחייו ואת השקפותיו לגבי הקשר שבין אדם למדינתו? איזה מבצע צבאי בעומק מצרים השפיע עליו במיוחד? כיצד הוא מסכם את תקופת כהונתו בפוליטיקה – כחבר כנסת וכשר? מהם רשמיו כשגריר בסין, עד לאחרונה, לגבי התמודדותה עם אתגרים גדולים שניצבים לפתחה – כמו התפשטות הנגיף קורונה?
February 23, 2020
שיחה עם אלוף (מיל') מתן וילנאי, לרגל פרסום הספר הביוגרפי שכתב עם יניב מגל – איזה חוויות עיצבו את התחנות בחייו ואת השקפותיו לגבי הקשר שבין אדם למדינתו? איזה מבצע צבאי בעומק מצרים השפיע עליו במיוחד? כיצד הוא מסכם את תקופת כהונתו בפוליטיקה – כחבר כנסת וכשר? מהם רשמיו כשגריר בסין, עד לאחרונה, לגבי התמודדותה עם אתגרים גדולים שניצבים לפתחה – כמו התפשטות הנגיף קורונה?
February 23, 2020
עו"ד גלעד שר דן במאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של "עדכן אסטרטגי" על השפעת הרשתות החברתיות על הפוליטיקה של האקלים: כיצד מושפעים השיח הציבורי על האקלים – ואף תהליכי קבלת ההחלטות במדינה, מעצם השימוש ברשתות החברתיות כבמה להעלאת מודעות לנושא? כיצד בעיות אקלים קשורות לביטחון לאומי ולשיתוף הפעולה והקשרים האסטרטגיים בין ישראל לשכנותיה?
February 23, 2020
ד"ר ורה מיכלין-שפיר מנתחת את מערכת היחסים האמביוולנטית בין ישראל לרוסיה כיום. כיצד הושפעו הדברים שנשא פוטין בעת ביקורו האחרון בישראל מחילוקי הדעות בסוגיית האחריות הבינלאומית לזוועות מלחמת העולם השנייה בכלל ולשואת היהודים בפרט; מה מעיב על ההבנות האסטרטגיות בין ישראל לרוסיה, באשר להתמודדות עם איומים ביטחוניים בסוריה? במסגרת השיחה, מוצגות גם התובנות העיקריות ממושב שעסק בעתידה של סוריה, במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון.
February 18, 2020
Two weeks before Israelis are going to the polls for the third time in a year, Attila Somfalvi, a visiting fellow at INSS, spoke to Yehuda Ben Meir, a senior research fellow and the former Israeli foreign minister deputy. Will the severe crisis in the political system come to an end? Does the “Deal of the Century” influence the voters and can Benjamin Netanyahu still present himself as “Mr. Security?" • Listen to the podcast
February 17, 2020
תא"ל (מיל.) אודי דקל ונועה שוסטרמן, מחברי פרסום המכון "מדיניות ישראל כלפי רצועת עזה: חלופות אסטרטגיות", שוחחו יחד עם עמית המחקר המומחה לזירה הפלסטינית יוחנן צורף על "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ והשפעתה על הגדה המערבית ורצועת עזה. כיצד צריכה ישראל להתנהל מול שלטון חמאס ברצועה? האם יש סיכוי לתוכנית טראמפ – ומה הדברים שחסרים בה כדי שתוכל לצאת אל הפועל? מה ההנהגה בירושלים צריכה לעשות עכשיו? ומדוע הציבור הפלסטיני אדיש ולא יוצא לרחובות?
February 13, 2020
תובנות מהכנס השנתי בנושא האנטישמיות בת זמננו עדי קנטור מסכמת את התובנות המרכזיות מהמושב בכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון שעסק באנטישמיות בת זמננו: אילו עיוותים ניתן לזהות בשיח ההיסטורי העכשווי על השואה באירופה, כיצד קשורים העיוותים האלה לתופעות פוליטיות המתחוללות באירופה בשנים האחרונות ומה יעיל יותר למאבק באנטישמיות כתופעה פוליטית וחברתית: חקיקה או הוקעה פומבית? התגובות בעולם הערבי לפרסום "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ אורית פרלוב סוקרת את התגובות לתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית, בראי הרשתות החברתיות של העולם הערבי: מה ההבדלים העיקריים שניתן לזהות בין התגובות ברצועת עזה לתגובות בגדה המערבית? כיצד משפיע פרסום "עסקת המאה" על הוויכוח הפנימי בעולם הערבי בעניין נורמליזציה עם ישראל, בפרט, והיחס לישראל בכלל? האם אפשר לזהות ברשתות החברתיות סימנים להסלמה קרובה בשטחים?
February 13, 2020
אורית פרלוב סוקרת את התגובות לתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית, בראי הרשתות החברתיות של העולם הערבי: מה ההבדלים העיקריים שניתן לזהות בין התגובות ברצועת עזה לתגובות בגדה המערבית? כיצד משפיע פרסום "עסקת המאה" על הוויכוח הפנימי בעולם הערבי בעניין נורמליזציה עם ישראל, בפרט, והיחס לישראל בכלל? האם אפשר לזהות ברשתות החברתיות סימנים להסלמה קרובה בשטחים?
February 12, 2020
The fifth World Holocaust Forum which was held in Jerusalem at the end of January was a unique event in many respects. It was attended by almost 50 world leaders, it visibly united the international community to stand against antisemitism and it also stirred controversy regarding the participation – or lack thereof – of certain states. Join INSS Research Fellow, Dr. Michal Hatuel-Radoshitzky and INSS Visiting Research Fellow and senior Ynet journalist, Mr. Attila Somfalvi for a conversation about the aftermaths of the Forum: what political interests were there, and was the important cause tainted by them? What can we learn from the event and what does Israel need to do in light of the receding memory of the holocaust?
February 10, 2020
בינואר 2020 ציין העולם כולו את יום הזיכרון הבינלאומי לשחרור מחנה אושוויץ: כ-50 מנהיגים מכל רחבי העולם הגיעו לירושלים במסגרת "פורום השואה הבינלאומי" במטרה "לאחד שורות" ולהביע את נכונותם להילחם באנטישמיות. אך נדמה כי שנאת היהודים אינה עוצרת, אלא מכה גלים וחוזרת אל מרכז הזירה הפוליטית. מהן ההשלכות של עליית האנטישמיות וחזרתה אל מרכז השיח הפוליטי הגלובלי כיום? כיצד תורמים שכתוב ועיוות נרטיבים לאומיים על העבר להשתרשות התופעה במרכז השיח? אילו צעדים יש לנקוט בכדי להילחם בשנאת היהודים ועד כמה חשופים הישראלים לממדי התופעה בעולם? עדי קנטור שוחחה עם ירון שניידר וניתחה את התובנות והמשמעויות שעלו מתוך המושב בכנס הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שעסק בעליית האנטישמיות.
February 6, 2020
ציפי ישראלי מציגה את עיקרי מדד הביטחון הלאומי, המתפרסם כמדי שנה במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי של המכון. מה חושב הציבור הישראלי על האיומים והאתגרים הניצבים לפתחה של מדינת ישראל כיום ומה מטריד אותו במיוחד? כיצד לדעתו תסתיים מלחמה בזירה הצפונית או ברצועת עזה? מה מידת האמון של הציבור בצה"ל? והאם בעיני רוב הציבור פתרון של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני עדיין בר השגה?
January 30, 2020
ראיון עם מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, תא"ל (מיל.) אודי דקל by INSS
January 30, 2020
ראיון עם פרופ' מוחמד עיסאווי by INSS
January 30, 2020
Interview with Amb. Barbara Leaf by INSS
January 30, 2020
ראיון עם השגריר דניאל שפירו by INSS
January 30, 2020
ראיון עם פרופסור יהודה באואר by INSS
January 30, 2020
Interview with Dr. Sharon Nazarian by INSS
January 30, 2020
Interview with Dr Michael Doran by INSS
January 30, 2020
ראיון עם אלוף (במיל') ניצן אלון by INSS
January 29, 2020
Interview with Gen. (ret.) Joseph L. Votel by INSS
January 29, 2020
Interview with Igor Yurgens by INSS
January 29, 2020
Interview with François Heisbourg by INSS
January 29, 2020
ראיון עם יהונתן אדירי by INSS
Loading earlier episodes...
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00