ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុជា មុន​ថ្ងៃ ទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥
Published October 22, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​ត្រូវ​ឡោមព័ទ្ធ​ដោយ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​កាលនោះ បាន​កើន​ចំនួន ដល់​ទៅ ៦​ម៉ឺន​នាក់។ ផ្លូវ​ដឹកជញ្ជូន​ស្បៀង​ទាំង​អស់​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់។ រដ្ឋធានី​ខ្មែរ​ស្ថិតនៅ​ក្រោម​ភ្លៀង​នៃ​គ្រាប់រ៉ុក្កែត​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00