ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការ​ដណ្តើម​យក​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧០
Published September 3, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ១០​ថ្ងៃ ក្រោយ​ការ​ទម្លាក់​សម្តេច​ នរោត្តម សីហនុ មាន​ការបង្ហូរ​ឈាម​មួយ​ដ៏​សម្បើម​អស្ចារ្យ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ មីនា​ ឆ្នាំ ១៩៧០ នោះ រថក្រោះ​របស់​ឧត្តម​សេនីយ៍ លន់ នល់ បាន​ដណ្តើម​យក​ខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​វិញ បន្ទាប់ពី​បាន​រុញ​ច្រាន កង​ទ័ព​វៀតកុង ចេញ​ពី​ទីនោះ។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00