مکتب شوک
Published April 19, 2020
|
24 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  چگونه انسان‌ها و جوامع شستشوی مغزی داده می‌شوند؟

  این قسمت حاوی صحنه‌های ناخوش‌آیند می‌باشد!

  موسیقی متن قسمت

  منبع: دکتورین شوک – نوشته نائومی کلاین

  شیرفهم – پاسخ‌های ساده برای سوال‌های سخت

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00