۱۹۱۸:‌ قسمت اول
Published March 22, 2020
|
23 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  قسمت اول: یک بیماری معمولی

  داستان  یکی از مرگبارترین همه گیری های تاریخ با یک بی‌توجهی ساده شروع میشه …

  🎵 موسیقی متن قسمت

  🥛 کانال شیرفهم

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00